ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

T.DIST.RT (ฟังก์ชัน T.DIST.RT)

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t แบบด้านขวา

การแจกแจงค่า t จะใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูลตัวอย่างขนาดเล็ก ให้ใช้ฟังก์ชันนี้แทนตารางค่าวิกฤตของการแจกแจงแบบ t

ไวยากรณ์

T.DIST.RT(x,deg_freedom)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน T.DIST.RT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลขที่จะใช้ประเมินการแจกแจง

  • Deg_freedom    (ต้องระบุ) จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนองศาความเป็นอิสระ

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน T.DIST.RT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ deg_freedom < 1 ฟังก์ชัน T.DIST.RT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

1.959999998

ค่าตัวเลขที่ใช้ประเมินหาการแจกแจง

60

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=T.DIST.RT(A2,A3)

การแจกแจงแบบสองด้าน (0.027322 หรือ 2.73 เปอร์เซ็นต์)

0.027322

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×