SUMPRODUCT (ฟังก์ชัน SUMPRODUCT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คูณคอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกันในอาร์เรย์ที่กำหนด จากนั้นส่งกลับค่าผลรวมของผลลัพธ์จากการคูณทั้งหมด

ไวยากรณ์

SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUMPRODUCT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array1    (ต้องระบุ) อาร์กิวเมนต์อาร์เรย์แรกที่มีคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการคูณ แล้วบวก

  • Array2, Array3,...    (ระบุหรือไม่ก็ได้) อาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ที่ 2 ถึง 255 ที่มีคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการคูณ แล้วบวก

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ต้องมีขนาดเดียวกัน ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ไม่มีขนาดเดียวกัน ฟังก์ชัน SUMPRODUCT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน SUMPRODUCT จะปฏิบัติกับรายการอาร์เรย์ที่ไม่เป็นตัวเลขเหมือนกับว่าเป็นศูนย์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

อาร์เรย์ 1

อาร์เรย์ 2

3

4

2

7

8

6

6

7

1

9

5

3

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUMPRODUCT(A2:B4, D2:E4)

คูณคอมโพเนนต์ทั้งหมดของ 2 อาร์เรย์ แล้วบวกผลคูณที่ได้ นั่นคือ 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3 (156)

156-

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×