SUMIFS (ฟังก์ชัน SUMIFS)

ฟังก์ชัน SUMIFS เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ โดยจะรวมอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ SUMIFS เพื่อรวมจำนวนผู้จำหน่ายในประเทศที่ (1) มีรหัสไปรษณีย์เดียวกัน และ (2) ที่มีกำไรเกินค่าดอลลาร์ที่เฉพาะเจาะจง

ใช้ประกาศเพื่อเข้าถึงได้มากขึ้น

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ชื่อว่า ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ไวยากรณ์

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

  • =SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"=A*",C2:C9,"มโน")

  • =SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"<>กล้วย",C2:C9,"มโน")

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

Sum_range    (จำเป็น)

ช่วงของเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม

Criteria_range1    (จำเป็น)

ช่วงที่จะถูกทดสอบจะใช้ Criteria1

Criteria_range1 และ Criteria1 จะตั้งค่าการค้นหาแบบคู่ซึ่งช่วงจะถูกค้นหาสำหรับเกณฑ์ที่ระบุไว้ เมื่อรายการในช่วงถูกค้นพบ ค่าที่เกี่ยวข้องของช่วงเหล่านั้นใน Sum_range จะถูกเพิ่ม

(จำเป็น) Criteria1   

เกณฑ์ที่กำหนดว่าเซลล์ใดใน Criteria_range1 จะถูกเพิ่ม ตัวอย่างเช่น สามารถใส่เงื่อนไขเป็น 32, ">32", B4, "แอปเปิ้ล" หรือ "32"

Criteria_range2, criteria2, …    (ระบุหรือไม่ก็ได้)

ช่วงเพิ่มเติมและเกณฑ์ที่สัมพันธ์กันของช่วง คุณสามารถใส่ได้ถึง 127 คู่ของช่วง/เงื่อนไข

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ใน Excel ให้ลากเพื่อเลือกข้อมูลในตาราง จากนั้นคลิกขวาที่ส่วนที่เลือก แล้วเลือก คัดลอก ในเวิร์กชีตใหม่ ให้คลิกขวาที่เซลล์ A1 แล้วเลือก ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง > ตัวเลือกการวาง

ปริมาณที่ขายได้

ผลิตภัณฑ์

พนักงานขาย

5

Apples

Tom

4

Apples

Sarah

15

Artichokes

Tom

3

Artichokes

Sarah

22

Bananas

Tom

12

Bananas

Sarah

10

Carrots

Tom

33

Carrots

Sarah

สูตร

คำอธิบาย

=SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "Tom")

เพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นด้วยและขายโดยTom ใช้อักขระตัวแทน * ในCriteria1"= A *"เพื่อค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตรงกันในCriteria_range1 B2: B9 และค้นหาชื่อ"Tom"ในCriteria_range2 c2: C9 จากนั้นจะบวกตัวเลขในSum_range A2: A9 ที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งสอง ผลลัพธ์คือ20

=SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "<>Bananas", C2:C9, "Tom")

เพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กล้วยและขายโดย Tom การยกเว้นกล้วยโดยใช้<>ในCriteria1"<>กล้วย"และค้นหาชื่อ"Tom"ในCriteria_range2 c2: C9 จากนั้นจะบวกตัวเลขในSum_range A2: A9 ที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งสอง ผลลัพธ์คือ30

ปัญหาทั่วไป

ปัญหา

คำอธิบาย

0 (ศูนย์) จะแสดงแทนผลลัพธ์ที่คาดไว้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Criteria1,2 อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ ถ้าคุณทำการทดสอบสำหรับค่าข้อความ เช่นเดียวกับชื่อของบุคคล

ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อ Sum_range มีค่า TRUE หรือ FALSE

ค่า True และ False สำหรับ Sum_range จะถูกประเมินต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อค่าเหล่านั้นถูกเพิ่ม

เซลล์ใน Sum_range ที่มีค่าเป็น TRUE จะถูกประเมินเป็น 1 ขณะที่เซลล์ที่มีค่าเป็น FALSE จะถูกประเมินเป็น 0 (ศูนย์)

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ให้ทำสิ่งนี้

คำอธิบาย

ใช้อักขระตัวแทน

การใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายคำถาม (?) และดอกจัน (*) ใน criteria1,2 จะช่วยให้คุณค้นหาผลลัพธ์ที่คล้ายกันบางส่วน

เครื่องหมายคำถามจะตรงกับอักขระทั้งหมด เครื่องหมายดอกจันจะตรงกับชุดของอักขระ ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์ เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าเครื่องหมายคำถาม

ตัวอย่างเช่น =SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "To?") จะเพิ่มอินสแตนซ์ทั้งหมดมีชื่อที่ขึ้นต้นด้วย "To" และสิ้นสุดด้วยอักษรตัวสุดท้ายที่สามารถแตกต่างกันได้

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง SUMIF และ SUMIFS

ลำดับของอาร์กิวเมนต์ระหว่าง SUMIFS และ SUMIF จะแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาร์กิวเมนต์ sum_range เป็นอาร์กิวเมนต์แรกใน SUMIFS แต่เป็นอาร์กิวเมนต์ที่สามใน SUMIF นี่คือถึงแหล่งข้อมูลสำหรับปัญหาทั่วไปในการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

ถ้าคุณกำลังคัดลอกและแก้ไขฟังก์ชันที่คล้ายกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่อาร์กิวเมนต์ตามลำดับที่ถูกต้อง

ใช้จำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากันสำหรับช่วงอาร์กิวเมนต์

Criteria_range ต้องมีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากับอาร์กิวเมนต์ Sum_range

ด้านบนของหน้า

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice.

ดูเพิ่มเติม

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชัน IF ขั้นสูงเช่น SUMIFS

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ฟังก์ชัน SUMSQ จะรวมค่าหลายค่าหลังจากที่ฟังก์ชันดำเนินการยกกำลังสองทางคณิตศาสตร์กับรายการแต่ละรายการแล้ว

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน IFS (Microsoft ๓๖๕, Excel ๒๐๑๖และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×