SUMIFS (ฟังก์ชัน SUMIFS)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชัน SUMIFS เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ โดยจะรวมอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ SUMIFS เพื่อรวมจำนวนผู้จำหน่ายในประเทศที่ (1) มีรหัสไปรษณีย์เดียวกัน และ (2) ที่มีกำไรเกินค่าดอลลาร์ที่เฉพาะเจาะจง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ชื่อว่า ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ไวยากรณ์

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

  • =SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"=A*",C2:C9,"มโน")

  • =SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"<>กล้วย",C2:C9,"มโน")

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

Sum_range    (จำเป็น)

ช่วงของเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม

Criteria_range1    (จำเป็น)

ช่วงที่จะถูกทดสอบจะใช้ Criteria1

Criteria_range1 และ Criteria1 จะตั้งค่าการค้นหาแบบคู่ซึ่งช่วงจะถูกค้นหาสำหรับเกณฑ์ที่ระบุไว้ เมื่อรายการในช่วงถูกค้นพบ ค่าที่เกี่ยวข้องของช่วงเหล่านั้นใน Sum_range จะถูกเพิ่ม

(จำเป็น) Criteria1   

เกณฑ์ที่กำหนดว่าเซลล์ใดใน Criteria_range1 จะถูกเพิ่ม ตัวอย่างเช่น สามารถใส่เงื่อนไขเป็น 32, ">32", B4, "แอปเปิ้ล" หรือ "32"

Criteria_range2, criteria2, …    (ระบุหรือไม่ก็ได้)

ช่วงเพิ่มเติมและเกณฑ์ที่สัมพันธ์กันของช่วง คุณสามารถใส่ได้ถึง 127 คู่ของช่วง/เงื่อนไข

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ใน Excel ให้ลากเพื่อเลือกข้อมูลในตาราง จากนั้นคลิกขวาที่ส่วนที่เลือก แล้วเลือก คัดลอก ในเวิร์กชีตใหม่ ให้คลิกขวาที่เซลล์ A1 แล้วเลือก ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง > ตัวเลือกการวาง

ปริมาณที่ขายได้

ผลิตภัณฑ์

พนักงานขาย

5

Apples

Tom

4

Apples

Sarah

15

Artichokes

Tom

3

Artichokes

Sarah

22

Bananas

Tom

1.2

Bananas

Sarah

10

Carrots

Tom

๓๓

Carrots

Sarah

สูตร

คำอธิบาย

=SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "Tom")

เพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นด้วยและขายโดยTom ใช้อักขระตัวแทน * ในCriteria1"= A *"เพื่อค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตรงกันในCriterial_range1 B2: B9 และค้นหาชื่อ"Tom"ในCriterial_range2 c2: C9 จากนั้นจะบวกตัวเลขในSum_range A2: A9 ที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งสอง ผลลัพธ์คือ 20

=SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "<>Bananas", C2:C9, "Tom")

บวกจำนวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Bananas และขายโดย Tom ซึ่งจะละเว้น Bananas โดยใช้ <> ใน Criteria1, "<>Bananas" และจะค้นหาชื่อ "Tom" ใน Criterial_range2 C2:C9 จากนั้นจะเพิ่มตัวเลขใน Sum_range A2:A9 ที่ตรงตามทั้งสองเงื่อนไข ผลลัพธ์คือ 30

ปัญหาทั่วไป

ปัญหา

คำอธิบาย

0 (ศูนย์) จะแสดงแทนผลลัพธ์ที่คาดไว้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Criteria1,2 อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ ถ้าคุณทำการทดสอบสำหรับค่าข้อความ เช่นเดียวกับชื่อของบุคคล

ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อ Sum_range มีค่า TRUE หรือ FALSE

ค่า True และ False สำหรับ Sum_range จะถูกประเมินต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อค่าเหล่านั้นถูกเพิ่ม

เซลล์ใน Sum_range ที่มีค่าเป็น TRUE จะถูกประเมินเป็น 1 ขณะที่เซลล์ที่มีค่าเป็น FALSE จะถูกประเมินเป็น 0 (ศูนย์)

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ให้ทำสิ่งนี้

คำอธิบาย

ใช้อักขระตัวแทน

การใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายคำถาม (?) และดอกจัน (*) ใน criteria1,2 จะช่วยให้คุณค้นหาผลลัพธ์ที่คล้ายกันบางส่วน

เครื่องหมายคำถามจะตรงกับอักขระทั้งหมด เครื่องหมายดอกจันจะตรงกับชุดของอักขระ ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์ เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าเครื่องหมายคำถาม

ตัวอย่างเช่น =SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "To?") จะเพิ่มอินสแตนซ์ทั้งหมดมีชื่อที่ขึ้นต้นด้วย "To" และสิ้นสุดด้วยอักษรตัวสุดท้ายที่สามารถแตกต่างกันได้

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง SUMIF และ SUMIFS

ลำดับของอาร์กิวเมนต์ระหว่าง SUMIFS และ SUMIF จะแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาร์กิวเมนต์ sum_range เป็นอาร์กิวเมนต์แรกใน SUMIFS แต่เป็นอาร์กิวเมนต์ที่สามใน SUMIF นี่คือถึงแหล่งข้อมูลสำหรับปัญหาทั่วไปในการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

ถ้าคุณกำลังคัดลอกและแก้ไขฟังก์ชันที่คล้ายกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่อาร์กิวเมนต์ตามลำดับที่ถูกต้อง

ใช้จำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากันสำหรับช่วงอาร์กิวเมนต์

Criteria_range ต้องมีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากับอาร์กิวเมนต์ Sum_range

ด้านบนของหน้า

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice.

ดูเพิ่มเติม

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชัน IF ขั้นสูงเช่น SUMIFS

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ฟังก์ชัน SUMSQ จะรวมค่าหลายค่าหลังจากที่ฟังก์ชันดำเนินการยกกำลังสองทางคณิตศาสตร์กับรายการแต่ละรายการแล้ว

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน IFS (Office 365, Excel 2016 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×