ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

SUMIF (ฟังก์ชัน SUMIF)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณใช้ฟังก์ชัน SUMIF เพื่อหาผลรวมของค่าต่างๆ ใน ช่วง ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่คุณระบุไว้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าในคอลัมน์มีตัวเลขต่างๆ และคุณต้องการหาผลรวมเฉพาะค่าที่มากกว่า 5 เท่านั้น คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้: =SUMIF(B2:B25,">5")

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมที่เรียกว่าการเพิ่มหมายเลขใน Excel

เคล็ดลับ: 

  • ถ้าต้องการ คุณสามารถนำหลักเกณฑ์ไปใช้กับช่วงๆ หนึ่งและหาผลรวมค่าที่สอดคล้องกันในช่วงอื่น ตัวอย่างเช่น สูตรหาผลรวม =SUMIF(B2:B5, "จอห์น", C2:C5) เฉพาะค่าที่อยู่ในช่วง C2:C5 ที่มีเซลล์ที่สอดคล้องกันช่วง B2:B5 เท่ากับ "จอห์น"

  • เมื่อต้องการหาผลรวมของเซลล์ต่างๆ ซึ่งยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์ ให้ดู ฟังก์ชัน SUMIFS

ไวยากรณ์

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUMIF มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ช่วง    ที่จำเป็นต้องมี ช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการให้ประเมินตามเกณฑ์ เซลล์ในแต่ละช่วงต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่ประกอบด้วยตัวเลข ค่าว่างและข้อความจะถูกละเว้น โดยช่วงที่เลือกอาจประกอบด้วยวันที่ในรูปแบบ Excel มาตรฐาน (ตัวอย่างด้านล่าง)

  • เกณฑ์    (ต้องระบุ) เกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ ข้อความ หรือฟังก์ชันที่กำหนดว่าจะเพิ่มเซลล์ใด ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อาจเป็น 32, ">32", B5, 32, "32", "apples" หรือ TODAY()

    สิ่งสำคัญ: เกณฑ์ของข้อความหรือเกณฑ์ใดๆ ที่มีสัญลักษณ์ทางตรรกะหรือทางคณิตศาสตร์จะต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (") แต่ถ้าเกณฑ์เป็นตัวเลข ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ

  • sum_range    (ระบุหรือไม่ก็ได้) เซลล์แท้จริงที่จะเพิ่ม ถ้าคุณต้องการเพิ่มเซลล์อื่นนอกเหนือจากเซลล์ที่ระบุไว้ในอาร์กิวเมนต์ ช่วง ถ้าอาร์กิวเมนต์ sum_range ถูกละไว้ Excel จะเพิ่มเซลล์ที่ระบุในอาร์กิวเมนต์ ช่วง (เซลล์เดียวกันที่นำเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้)

  • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน ซึ่งเป็นเครื่องหมายคำถาม (?) และดอกจัน (*) เป็นอาร์กิวเมนต์ เงื่อนไข ได้ เครื่องหมายคำถามใช้แทนอักขระหนึ่งตัว ส่วนดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวติดกัน ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์ เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน SUMIF จะส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ถ้าใช้ฟังก์ชันนี้ในการจับคู่สตริงที่ยาวกว่า 255 อักขระหรือสตริง #VALUE!

  • อาร์กิวเมนต์ sum_range ไม่จำเป็นต้องมีขนาดและรูปร่างเดียวกับอาร์กิวเมนต์ range เซลล์จริงที่ถูกเพิ่มเข้าไปจะถูกกำหนดโดยใช้เซลล์บนซ้ายสุดในอาร์กิวเมนต์ sum_range เป็นเซลล์เริ่มต้น แล้วจึงรวมเซลล์ที่มีขนาดและรูปร่างสอดคล้องกันกับอาร์กิวเมนต์ range ตัวอย่างเช่น

ถ้า range เท่ากับ

แล้ว sum_range เป็น

เซลล์จริงก็จะเป็น

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

อย่างไรก็ตาม ถ้าอาร์กิวเมนต์ range และอาร์กิวเมนต์ sum_range ในฟังก์ชัน SUMIF มีจำนวนเซลล์ไม่เท่ากัน การคำนวณแผ่นงานอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

มูลค่าทรัพย์สิน

ค่าคอมมิชชัน

ข้อมูล

$100,000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

ผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่มากกว่า $160,000

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

ผลรวมของมูลค่าทรัพย์ที่มากกว่า $160,000

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

ผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่เท่ากับ $300,000

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

ผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่มากกว่าค่าใน C2

$49,000

ตัวอย่าง 2

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ประเภท

อาหาร

ยอดขาย

ผัก

มะเขือเทศ

$2,300

ผัก

ขึ้นฉ่าย

$5,500

ผลไม้

ส้ม

$800

เนย

$400

ผัก

แครอท

$4,200

ผลไม้

แอปเปิล

$1,200

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUMIF(A2:A7,"Fruits",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดในหมวด "Fruits"

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Vegetables",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดในหมวด "Vegetables"

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดที่ลงท้ายด้วย "es" (เช่น Tomatoes, Oranges และ Apples)

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดที่ไม่มีการระบุหมวดไว้

$400

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน SUMIFS จะรวมอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMSQ จะรวมค่าหลายค่าหลังจากที่ฟังก์ชันดำเนินการยกกำลังสองทางคณิตศาสตร์กับรายการแต่ละรายการแล้ว

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน IFS (Office 365, Excel 2016 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×