ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

SUBSTITUTE (ฟังก์ชัน SUBSTITUTE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SUBSTITUTE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แทนที่ค่า old_text ด้วย new_text ในสตริงข้อความ ให้ใช้ฟังก์ชัน SUBSTITUTE เมื่อคุณต้องการแทนที่ข้อความที่ระบุในสตริงข้อความ และใช้ฟังก์ชัน REPLACE เมื่อคุณต้องการแทนที่ข้อความใดๆ ที่ปรากฏในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUBSTITUTE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Text    (ต้องระบุ) คือข้อความหรือการอ้างอิงเซลล์ที่มีข้อความที่คุณต้องการแทนที่อักขระ

  • Old_text    (ต้องระบุ) คือข้อความที่คุณต้องการแทนที่

  • New_text    (ต้องระบุ) คือข้อความที่คุณต้องการนำมาแทนที่ old_text

  • Instance_num    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือการระบุว่า old_text ใดที่คุณต้องการแทนที่ด้วย new_text ถ้าคุณระบุ instance_num จะมีการแทนที่เฉพาะ old_text ที่ระบุไว้เท่านั้น มิฉะนั้น old_text ทุกส่วนของข้อความจะถูกเปลี่ยนเป็น new_text

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

Sales Data

<

Quarter 1, 2008

<

Quarter 1, 2011

<

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=SUBSTITUTE(A2, "Sales", "Cost")

เอา Cost ไปแทนที่ Sales (Cost Data)

Cost Data

=SUBSTITUTE(A3, "1", "2", 1)

แทนที่ "1" ตัวแรกด้วย "2" (Quarter 2, 2008)

Quarter 2, 2008

=SUBSTITUTE(A4, "1", "2", 3)

แทนที่ "1" ตัวที่สามด้วย "2" (Quarter 1, 2012)

Quarter 1, 2012

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน REPLACE, REPLACEB

สิบวิธีในการล้างข้อมูลของคุณ

ฟังก์ชัน TRIM

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×