ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

STDEV.P (ฟังก์ชัน STDEV.P)

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ประชากรทั้งหมดที่ถูกระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ (ละเว้นค่าตรรกะและข้อความ)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือการวัดขนาดของการกระจายค่าที่ออกจากค่าเฉลี่ย (มัชฌิม)

ไวยากรณ์

STDEV.P(number1,[number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน STDEV.P มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number1    (ต้องระบุ) คืออาร์กิวเมนต์จำนวนแรกที่สอดคล้องกับประชากร

 • Number2, ...    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คืออาร์กิวเมนต์จำนวนที่ 2 ถึง 254 ที่สอดคล้องกับประชากร คุณยังสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงอาร์เรย์ได้แทนที่จะใช้อาร์กิวเมนต์ที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น

ข้อสังเกต

 • ฟังก์ชัน STDEV.P จะถือว่าอาร์กิวเมนต์เหล่านี้เป็นประชากรทั้งหมด ถ้าข้อมูลของคุณแทนค่าตัวอย่างของประชากร ให้คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการใช้ฟังก์ชัน STDEV

 • สำหรับขนาดค่าตัวอย่างจำนวนมาก ฟังก์ชัน STDEV.S และ STDEV.P จะส่งกลับค่าที่เท่ากันโดยประมาณ

 • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะคำนวณโดยการใช้วิธี "n"

 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • ค่าตรรกะ และข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์เข้าไปโดยตรงยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะมีการนับไว้

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ก็จะนับเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น และจะละเว้นเซลล์ว่างเปล่า ค่าตรรกะ หรือข้อความในอาร์เรย์หรือในการอ้างอิง

 • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

 • ถ้าคุณต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในการอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน STDEVPA

 • STDEV.P จะใช้สูตรต่อไปนี้

  สูตร

  เมื่อ x เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(number1,number2,…) และ n คือขนาดของตัวอย่าง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

ความทนทาน

1,345

1,301

1,368

1,322

1,310

1,370

1,318

1,350

1,303

1,299

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=STDEV.P(A3:A12)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความทนทานต่อการแตกหัก โดยตั้งสมมติฐานว่ามีเครื่องมือเพียง 10 ชิ้นเท่านั้นที่ผลิตออกมา

26.05455814

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×