SLN (ฟังก์ชัน SLN)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับ 1 ช่วงเวลา

ไวยากรณ์

SLN(cost,salvage,life)

Cost     คือต้นทุนแรกเริ่มของสินทรัพย์

Salvage     คือมูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว (บางครั้งก็เรียกว่า มูลค่าซากของสินทรัพย์)

life     คือจำนวนช่วงเวลาที่สินทรัพย์เสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่าอายุการใช้งานของสินทรัพย์)

ตัวอย่าง

Cost

Salvage

Life

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

30,000

7,500

10

=SLN([Cost], [Salvage], [Life])

งบประมาณค่าเสื่อมราคาสำหรับแต่ละปี (2,250)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×