ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

SKEW.P (ฟังก์ชัน SKEW.P)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SKEW.P ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร ซึ่งเป็นค่าที่แสดงลักษณะของระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย

ไวยากรณ์

SKEW.P(number 1, [number 2],…)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SKEW.P มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

number 1, number 2,…    จำเป็นต้องระบุ Number 1 ส่วนจำนวนหลังจากนั้นจะระบุหรือไม่ก็ได้ Number 1, Number 2,… คือตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลข 1 ถึง 254 ที่คุณต้องการหาความเบ้ของประชากร

SKEW.P จะใช้สมการต่อไปนี้

สมการ SKEW.P

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์ (0) จะถูกรวมไว้

  • SKEW.P จะใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรทั้งหมดโดยไม่มีตัวอย่าง

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์คือค่าที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน SKEW.P จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใช้ชนิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน SKEW.P จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้ามีจุดข้อมูลน้อยกว่าสามจุด หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเท่ากับศูนย์ ฟังก์ชัน SKEW.P จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลประชากร

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SKEW.P(A2:A11)

ค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยใช้ประชากรของชุดข้อมูลใน A2:A11 (0.303193)

0.303193

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×