ROUNDUP (ฟังก์ชัน ROUNDUP)

ฟังก์ชันนี้จะปัดเศษจำนวนขึ้นให้ห่างจากค่า 0 (ศูนย์)

ไวยากรณ์

ROUNDUP(number,num_digits)

Number     คือจำนวนจริงใดๆ ที่คุณต้องการปัดเศษขึ้น

num_digits     คือจำนวนหลักที่คุณต้องการปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน ROUNDUP มีลักษณะการทำงานเหมือนฟังก์ชัน ROUND แต่ว่าจะปัดเศษตัวเลขขึ้นเสมอ

  • ถ้า num_digits มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) ตัวเลขจะถูกปัดเศษขึ้นตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ

  • ถ้า num_digits เป็น 0 จำนวนจะถูกปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

  • ถ้า num_digits น้อยกว่า 0 จำนวนจะถูกปัดเศษขึ้นทางซ้ายของตำแหน่งทศนิยม

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ROUNDUP(3.2,0)

ปัดเศษ 3.2 ขึ้นเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง (4)

=ROUNDUP(76.9,0)

ปัดเศษ 76.9 ขึ้นเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง (77)

=ROUNDUP(3.14159,3)

ปัดเศษ 3.14159 ขึ้นเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง (3.142)

=ROUNDUP(-3.14159,1)

ปัดเศษ -3.14159 ขึ้นเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง (-3.2)

=ROUNDUP(31415.92654,-2)

ปัดค่าตัวเลขหลักร้อย (หน้าทศนิยมสองหลัก) ของ 31415.92654 (31500)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×