ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

RANK (ฟังก์ชัน RANK)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RANK ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในรายการตัวเลข โดยลำดับของตัวเลขคือขนาดของตัวเลขที่สัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ (ถ้าคุณเรียงลำดับรายการ ลำดับของตัวเลขก็คือตำแหน่งของตัวเลข)

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน RANK.AVG และ ฟังก์ชัน RANK.EQ

ไวยากรณ์

RANK(number,ref,[order])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RANK มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number    (ต้องระบุ) คือ ตัวเลขที่มีลำดับที่คุณต้องการค้นหา

 • Ref    (ต้องระบุ) คือ อาร์เรย์ของรายการตัวเลขหรือการอ้างอิงถึงรายการตัวเลข ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขใน ref จะถูกละเว้น

 • Order    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ จำนวนที่ระบุว่าจะจัดลำดับตัวเลขอย่างไร

  ถ้า order เป็น 0 (ศูนย์) หรือละไว้ Microsoft Excel จะจัดลำดับ number โดยถือว่า ref เป็นรายการที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

  ถ้า order เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ Microsoft Excel จะจัดลำดับ number โดยถือว่า ref เป็นรายการที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

ข้อสังเกต

 • ฟังก์ชัน RANK จะให้ตัวเลขที่ซ้ำกันแก่ลำดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขซ้ำที่เกิดขึ้นจะกระทบถึงลำดับของตัวเลขตัวถัดมา ตัวอย่างเช่น ในรายการจำนวนเต็มที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ถ้ามีเลข 10 ปรากฏสองครั้งและอยู่ในลำดับที่ 5 แล้วเลข 11 จะเป็นลำดับที่ 7 (ไม่มีตัวเลขใดในลำดับที่ 6)

 • ในบางกรณี ผู้ใช้อาจต้องการให้การกำหนดลำดับพิจารณาถึงลำดับที่เท่ากันด้วย ในตัวอย่างข้างต้น ผู้ใช้อาจต้องการให้ตัวเลข 10 มีลำดับที่ปรับแล้วเป็น 5.5 ซึ่งทำได้โดยการเพิ่มค่าการแก้ไขต่อไปนี้ให้กับค่าที่ RANK ส่งกลับ ค่าการแก้ไขนี้เหมาะสำหรับทั้งในกรณีที่คำนวณลำดับจากมากไปหาน้อย (order = 0 หรือละไว้) หรือจากน้อยไปหามาก (order = ค่าที่ไม่ใช่ศูนย์)

  ค่าการแก้ไขสำหรับลำดับที่เท่ากัน=[COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1)]/2

  ในตัวอย่างต่อไปนี้ RANK(A2,A1:A5,1) จะเท่ากับ 3 ค่าการแก้ไขคือ (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0.5 และลำดับที่ปรับแล้วซึ่งพิจารณาถึงลำดับที่เท่ากันจะเป็น 3 + 0.5 = 3.5 ถ้าตัวเลขเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน ref ค่าการแก้ไขจะเป็น 0 เนื่องจากไม่ต้องปรับ RANK สำหรับลำดับที่เท่ากัน

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

7

3.5

3.5

1

2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=RANK(A3,A2:A6,1)

ลำดับที่ของเลข 3.5 ในรายการข้างบน (3)

3

=RANK(A2,A2:A6,1)

ลำดับที่ของเลข 7 ในรายการข้างบน (5)

5

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×