RAND (ฟังก์ชัน RAND)

ใช้ฟังก์ชัน AND ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางตรรกะ เพื่อระบุถ้าเงื่อนไขทั้งหมดในการทดสอบเป็น TRUE

ตัวอย่าง

ตัวอย่างฟังก์ชัน AND

ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดของฟังก์ชันนี้ประเมินว่าเป็น TRUE และจะส่งกลับค่า FALSE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ตั้งแต่หนึ่งอาร์กิวเมนต์ขึ้นไปถูกประเมินเป็น FALSE

การใช้งานอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยของฟังก์ชัน AND ก็คือเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของฟังก์ชันอื่นๆ ที่ดำเนินการทดสอบตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF จะดำเนินการทดสอบตรรกะแล้วส่งกลับค่าหนึ่งค่า ถ้าการทดสอบเป็น TRUE และคืนอีกค่าถ้าการทดสอบเป็น FALSE เมื่อใช้ฟังก์ชัน AND เป็นอาร์กิวเมนต์ logical_test ของฟังก์ชัน IF แทนที่จะทดสอบได้เพียงหนึ่งเงื่อนไข คุณจะสามารถทดสอบเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้หลายอย่าง

ไวยากรณ์

AND(logical1, [logical2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AND มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตรรกะ1

จำเป็นต้องมี เงื่อนไขแรกที่คุณต้องการทดสอบที่สามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE ได้

ตรรกะ2, ...

ไม่บังคับ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่คุณต้องการทดสอบซึ่งสามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE สูงสุด 255 เงื่อนไข

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องประเมินเป็นค่าตรรกะ เช่น TRUE หรือ FALSE หรืออาร์กิวเมนต์ต้องเป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิงที่มีค่าตรรกะ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรืออาร์กิวเมนต์การอ้างอิงเป็นเซลล์ข้อความหรือเซลล์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้นไป

  • ถ้าช่วงที่กำหนดไม่มีค่าตรรกะ ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับ #VALUE! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้ฟังก์ชัน AND และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF

ตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน IF กับ AND

สูตร

คำอธิบาย

=AND(A2>1,A2<100)

แสดงเป็น TRUE ถ้า A2 มีค่ามากกว่า 1 ANDน้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็น FALSE

=IF(AND(A2<A3,A2<100),A2,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A2 ถ้าค่ามีค่าน้อยกว่า A3 AND น้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ “ค่าอยู่นอกช่วง”

=IF(AND(A3>1,A3<100),A3,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A3 ถ้าค่ามากกว่า 1 AND น้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ คุณสามารถแทนข้อความใดก็ได้ตามที่คุณเลือก

การคำนวณโบนัส

นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไปที่เราจำเป็นต้องคำนวณว่าพนักงานขายผ่านเกณฑ์สำหรับโบนัสหรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชัน IF และ AND

ตัวอย่างของกาคำนวณโบนัสยอดขายด้วยฟังก์ชัน IF และ AND  สูตรในเซลล์ E14 คือ =IF(AND(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0)
  • =IF(AND(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0) คือ IF ถ้ายอดขายทั้งหมดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของยอดขาย AND บัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของบัญชี จากนั้นคูณยอดขายทั้งหมดด้วย % ของโบนัส นอกเหนือจากนั้นให้คืนค่าเป็น 0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ: ฟังก์ชัน
if ขั้นสูงเรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชันที่ซ้อนกันในสูตร
if ฟังก์ชัน
หรือ
ฟังก์ชันไม่ทำงาน
ภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตร
ที่ใช้งานไม่ได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในสูตร
แป้นพิมพ์ลัดใน excel
ฟังก์ชันตรรกะ (ข้อมูลอ้างอิง)
ฟังก์ชัน excel (ตามลำดับตัวอักษร)ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×