RADIANS (ฟังก์ชัน RADIANS)

แปลงค่ามุมที่มีหน่วยเป็นองศาให้เป็นหน่วยเรเดียน

ไวยากรณ์

RADIANS(angle)

angle     คือมุมในหน่วยองศาที่คุณต้องการแปลงให้เป็นมุมเรเดียน

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=RADIANS(270)

แปลง 270 องศาเป็นหน่วยเรเดียน (4.712389 หรือ 3π/2 เรเดียน)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×