QUOTIENT (ฟังก์ชัน QUOTIENT)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน QUOTIENT ใน Microsoft Excel

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการหารค่าตัวเลขคุณควรใช้ตัวดำเนินการ "/" เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันหารใน Excel ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการหาร5โดย2คุณจะพิมพ์= 5/2ลงในเซลล์ซึ่งจะส่งกลับ๒.๕ ฟังก์ชันหารสำหรับหมายเลขเดียวกันเหล่านี้= หาร (5, 2)ส่งกลับ2เนื่องจากค่าหารจะไม่ส่งกลับค่าเหลือ สำหรับวิธีอื่นๆในการหารตัวเลขให้ดูที่การคูณและหารตัวเลข

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการตัดเศษของผลหาร

ไวยากรณ์

QUOTIENT(numerator, denominator)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน QUOTIENT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Numerator    (ต้องระบุ) คือ ตัวตั้ง

  • Denominator    (ต้องระบุ) คือ ตัวหาร

ข้อสังเกต

ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเลข QUOTIENT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เมื่อต้องการสลับไปมาเพื่อดูสูตรและผลลัพธ์ ให้กด F2 ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=QUOTIENT(5, 2)

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ 5/2

2

=QUOTIENT(4.5, 3.1)

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ 4.5/3.1

1

=QUOTIENT(-10, 3)

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ -10/3

-3

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน PRODUCT

คูณและหารตัวเลขใน Excel

การคำนวณเปอร์เซ็นต์

เริ่มต้นใช้งานด่วน: การจัดรูปแบบตัวเลขในแผ่นงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×