QUOTIENT (ฟังก์ชัน QUOTIENT)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน QUOTIENT ใน Microsoft Excel

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการหารค่าตัวเลข คุณควรใช้ตัวดำเนินการ "/" เป็นไม่มีฟังก์ชันหารใน Excel ตัวอย่าง จะหาร 5 ด้วย 2 คุณพิมพ์= 5/2ลงในเซลล์ ซึ่งส่งกลับ 2.5 ฟังก์ชัน QUOTIENT สำหรับหมายเลขเหล่านี้เดียวกัน=QUOTIENT(5,2)ส่งกลับ 2 เนื่องจาก QUOTIENT ไม่ส่งกลับเศษเหลือ สำหรับวิธีอื่น ๆ ในการหารตัวเลข ดูคูณ และหารตัวเลข

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการตัดเศษของผลหาร

ไวยากรณ์

QUOTIENT(numerator, denominator)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน QUOTIENT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Numerator    (ต้องระบุ) คือ ตัวตั้ง

  • Denominator    (ต้องระบุ) คือ ตัวหาร

ข้อสังเกต

ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเลข QUOTIENT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เมื่อต้องการสลับไปมาเพื่อดูสูตรและผลลัพธ์ ให้กด F2 ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=QUOTIENT(5, 2)

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ 5/2

2

=QUOTIENT(4.5, 3.1)

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ 4.5/3.1

1

=QUOTIENT(-10, 3)

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ -10/3

-3

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน PRODUCT

คูณ และหารตัวเลขใน Excel

การคำนวณเปอร์เซ็นต์

เริ่มต้นใช้งานด่วน: จัดรูปแบบตัวเลขในเวิร์กชีต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×