×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Publish a project

After you have created a project in Project Web App, or after you have made changes to a project, you need to publish the project. Publishing the project makes the most current information available to others, including the team members assigned to the project’s tasks.

Tip:  If you are making multiple changes to a project, or if you are in the process of building out the project plan, it can be helpful to wait until all information is current before you publish the project. You can make changes to the project and then, on the Project tab or the Task tab, in the Project group, click Save. This saves your changes without publishing them for others to view. Until you publish your changes, team members and others who access your project will see the last published version of the project.

To publish your project:

  1. Open the project for editing.

    Note:  Only enterprise projects, which are managed in Project Web App, can be published. SharePoint task list projects are automatically available to those who have access to the project site.

  2. On the Schedule page for the project, click the Task tab, and then, in the Project group, click Publish. The project is saved and then published.

Once you have finished publishing the project, if you have no other changes, you can click Close in the Project group on the Project tab or the Task tab. This will prompt you to either check the project in, or keep it checked out.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×