PowerPoint ไม่สามารถเปิดไฟล์นี้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

PowerPoint พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถเปิดไฟล์นี้ ลองเปิดสำเนาของไฟล์นั้นอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์ถูกส่งไปคุณในข้อความอีเมล มีบุคคลที่ส่งส่งข้อความนั้นอีกครั้ง และจากนั้นให้ลองเปิดไฟล์อีกครั้ง ถ้าคุณเปิดไฟล์จากดิสก์ พยายามเปิดสำเนาของไฟล์บนดิสก์ใหม่อีกครั้ง

ปัญหาอาจมีปัญหาในการจัดรูปแบบไฟล์ หรืออาจเป็นไฟล์เสียปัญหาที่จำเป็นต้องใช้การซ่อมแซม

PowerPoint ไม่สามารถเปิดชนิดของไฟล์ที่แทนด้วย...

PowerPoint 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่สามารถเปิดงานนำเสนอที่ได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 95 เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบต้นแบบของแฟ้ม PowerPoint 95:

  1. เปิดไฟล์ใน PowerPoint 2003, 2002, 2000 หรือ 97

  2. เลือกไฟล์ >บันทึกเป็น

    (ไม่เพียงแค่เลือกบันทึก ใช้บันทึกเป็น เนื่องจากจะสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น)

  3. ในกล่องบันทึกเป็นชนิด เลือกงานนำเสนอ (* .ppt) แล้ว เลือกบันทึก

หลังจากที่มีไฟล์ในรูปแบบ.ppt คุณสามารถเปิดได้ในPowerPoint 2007 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

"PowerPoint ไม่สามารถเปิดไฟล์" หรือ "ไม่แปลงข้อความ"

ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่า, "PowerPoint ไม่สามารถเปิดไฟล์" หรือ "ไม่มีตัว แปลงข้อความ" คุณอาจมีปัญหาความเสียหายไฟล์ได้ ดูเปิดเอกสารหลังจากความเสียหายของไฟล์สำหรับขั้นตอนการซ่อมแซม

โปรดส่งคำติชม

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คุณ ปล่อยข้อคิดเห็นที่ส่วนท้ายของบทความนี้โปรด โดยตอบคำถามข้อมูลนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ (เช่นที่มาของแฟ้มที่มีปัญหานั่นคือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ บนเครือข่าย จากบุคคลอื่นเช่นนามสกุลและ) จะช่วยเราปรับปรุงบทความนี้

ดูเพิ่มเติม

แปลงงานนำเสนอจาก PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าเป็น PowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×