Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: Power View และPower Pivot จะพร้อมใช้งาน ในรุ่น Office Professional Plus และ Office 365 Professional Plus และ ใน Excel 2013 เวอร์ชันสแตนด์อโลน อ่านเวิร์กบุ๊ก Excel 2010 ที่มี Power Pivot ไม่สามารถใช้งานใน Excel 2013 บางเวอร์ชันต้องการดู Office เวอร์ชันใดที่คุณกำลังใช้ได้อย่างไร

Power View เป็นประสบการณ์การสำรวจ การแสดงภาพ และการนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบที่สนับสนุนการรายงานเฉพาะกิจที่ใช้งานง่าย Power View เป็นฟีเจอร์ของ Microsoft Excel 2013 และของ Microsoft SharePoint Server 2010 และ 2013 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Add-in ของ SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services สำหรับ Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition

ให้ดูที่ มีอะไรใหม่ใน Power View ใน Excel 2013 และใน SharePoint Server

ให้ดูที่ วิดีโอ Power View และ Power Pivot

แมปกับแผนภูมิคอลัมน์ใน Power View

ในบทความนี้

เริ่มต้นใช้งาน Power View

แหล่งข้อมูลสำหรับ Power View

สร้างแผนภูมิและการแสดงภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

กรองและเน้นข้อมูล

ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

การเรียงลำดับ

รายงานแบบหลายมุมมองใน Power View in SharePoint

แชร์รายงาน Power View

แชร์ Power View ใน Excel

แชร์ Power View ในรายงาน SharePoint (ไฟล์ RDLX)

พิมพ์รายงาน Power View

ตั้งค่าคุณสมบัติใน Power Pivot รายงาน Power View

ประสิทธิภาพ

การเปรียบเทียบ Power View ตัวสร้างรายงาน และตัวออกแบบรายงาน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power View

Power View ใน Excel และใน SharePoint

Power View ใน Excel

Power View ใน SharePoint

เริ่มต้นใช้งาน Power View

Power View มีสองเวอร์ชัน ดังนี้

Power View ทั้งสองเวอร์ชันจำเป็นต้องมี Silverlight ติดตั้งอยู่บนเครื่อง

คุณไม่สามารถเปิดไฟล์ RDLX ของ Power View ใน Excel หรือเปิดไฟล์ XLSX ของ Excel ที่มีแผ่นงาน Power View ใน Power View ใน SharePoint ได้ นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถคัดลอกแผนภูมิหรือการแสดงภาพอื่นๆ จากไฟล์ RDLX ลงในเวิร์กบุ๊ก Excel ได้ด้วย

คุณสามารถบันทึกไฟล์ XLSX ของ Excel ที่มีแผ่นงาน Power View ไปยัง SharePoint Server ทั้งแบบภายในองค์กรหรือใน Office 365 และเปิดไฟล์เหล่านั้นใน SharePoint ได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power View ใน Excel ใน SharePoint Server 2013 หรือใน SharePoint Online ใน Office 365

แหล่งข้อมูลสำหรับ Power View

ใน Excel 2013 คุณสามารถใช้ข้อมูลใน Excel เป็นพื้นฐานสำหรับ Power View ใน Excel และ SharePoint ได้เลย เมื่อคุณเพิ่มตารางและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Excel กำลังสร้างตัวแบบข้อมูล ในเบื้องหลัง ตัวแบบข้อมูลเป็นคอลเลกชันของตารางและความสัมพันธ์ของตารางที่สะท้อนความสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงระหว่างงานทางธุรกิจและกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับสินค้าคงคลังและการขายอย่างไร คุณสามารถแก้ไขและปรับปรุงตัวแบบข้อมูลเดียวกันใน PowerPivot ใน Excel ต่อไปได้ เพื่อสร้างตัวแบบข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำหรับรายงาน Power View

ด้วย Power View คุณสามารถโต้ตอบกับข้อมูลได้ดังนี้

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิและการแสดงข้อมูลเป็นภาพอื่นๆ

ใน Power View คุณจะสามารถสร้างความหลากหลายของการแสดงภาพได้อย่างรวดเร็ว จากตารางและเมทริกซ์เป็นแผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิฟอง และชุดของหลายๆ แผนภูมิ สำหรับทุกการแสดงภาพที่คุณต้องการสร้าง ให้เริ่มด้วยตาราง ซึ่งคุณจะแปลงเป็นการแสดงภาพอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาการแสดงภาพที่ดีที่สุด เมื่อต้องการสร้างตาราง ให้คลิกตารางหรือเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล หรือลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลไปยังมุมมอง Power View จะวาดตารางในมุมมอง แสดงข้อมูลจริงของคุณและเพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแปลงตารางเป็นการแสดงภาพอื่นๆ ให้คลิกชนิดการแสดงภาพบนแท็บ ออกแบบ Power View จะเปิดใช้งานเฉพาะแผนภูมิและการแสดงภาพอื่นๆ ที่จะทำงานได้ดีที่สุดกับข้อมูลในตารางนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้า Power View ไม่พบการรวมค่าตัวเลขใดๆ ก็จะไม่เปิดใช้งานแผนภูมิ

อ่านเพิ่มเติมใน แผนภูมิและการแสดงผลข้อมูลอื่นๆ ใน Power View

ด้านบนของหน้า

กรองและเน้นข้อมูล

Power View มีหลายวิธีในการกรองข้อมูล Power View ใช้ Metadata ในตัวแบบข้อมูลต้นแบบเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตารางและเขตข้อมูลที่แตกต่างกันในเวิร์กบุ๊กหรือรายงาน เนื่องจากความสัมพันธ์เหล่านี้ คุณสามารถใช้การแสดงภาพแบบหนึ่งเพื่อกรองและเน้นการแสดงภาพทั้งหมดในแผ่นงานหรือมุมมองได้ หรือคุณสามารถแสดงพื้นที่ตัวกรองและกำหนดตัวกรองที่นำไปใช้กับการแสดงภาพแต่ละรายการหรือการแสดงภาพทั้งหมดในแผ่นงานหรือมุมมอง ใน Power View ใน SharePoint คุณสามารถปล่อยให้บานหน้าต่างตัวกรองปรากฏให้เห็นหรือซ่อนไว้ก่อนที่จะสลับไปยังโหมดการอ่านหรือโหมดเต็มหน้าจอได้

อ่านเพิ่มเติมใน การกรองและการเน้นใน Power View

ด้านบนของหน้า

ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน Excel ทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบและประเมินข้อมูลของคุณจากมุมมองต่างๆ ได้ ตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน Power View ก็คล้ายกัน เมื่อคุณมีตัวแบ่งส่วนข้อมูลหลายตัวบนมุมมอง และคุณเลือกรายการในตัวแบ่งส่วนข้อมูลหนึ่ง การเลือกนั้นจะกรองตัวแบ่งส่วนข้อมูลอื่นๆ ในมุมมอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน Power View

การเรียงลำดับ

คุณสามารถเรียงลำดับตาราง เมทริกซ์ แผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์ และชุดของพหุคูณขนาดเล็กใน Power View คุณเรียงลำดับคอลัมน์ในตารางและเมทริกซ์ ประเภทหรือค่าตัวเลขในแผนภูมิ และเขตข้อมูลหลายเขตหรือค่าตัวเลขในชุดของพหุคูณ ในแต่ละกรณี คุณสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยบนแอตทริบิวต์ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือบนค่าตัวเลข เช่น ยอดขายทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติมที่ การเรียงลำดับใน Power View

ด้านบนของหน้า

รายงานที่มีหลายมุมมองใน Power View ใน SharePoint

Power View เดียวในรายงาน SharePoint สามารถมีหลายมุมมองได้ มุมมองทั้งหมดในรายงาน Power View ใน SharePoint ขึ้นอยู่กับตัวแบบตารางเดียวกัน มุมมองแต่ละรายการมีการแสดงภาพของตัวเอง และตัวกรองบนมุมมองแต่ละรายการจะมีไว้สำหรับมุมมองนั้นเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมใน รายงานที่มีหลายมุมมองใน Power View ใน SharePoint

หมายเหตุ: ใน Excel แผ่นงาน Power View แต่ละแผ่นเป็นเวิร์กชีตที่แยกจากกัน เวิร์กบุ๊ก Excel เดียวสามารถมีจำนวนแผ่นงาน Power View เท่าใดก็ได้ และแผ่นงาน Power View แต่ละแผ่นสามารถขึ้นอยู่กับตัวแบบต่างกันได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผ่นงาน Power View ที่เชื่อมต่อกับตัวแบบข้อมูลที่แตกต่างกันในมีอะไรใหม่ใน Power View ใน Excel 2013 และใน SharePoint Server

ด้านบนของหน้า

แชร์รายงาน Power View

รายงาน Power View เป็นแบบนำเสนอเสมอ นั่นคือคุณสามารถเรียกดูข้อมูลของคุณและนำเสนอได้ทุกเวลา เนื่องจากคุณกำลังทำงานอยู่กับข้อมูลจริง คุณไม่จำเป็นต้องแสดงตัวอย่างรายงานของคุณเพื่อดูว่าเป็นอย่างไร

แชร์ Power View ใน Excel

แชร์เวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณกับแผ่นงาน Power View:

บน SharePoint Server 2013 หรือไซต์ SharePoint Online    ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือใน Cloud ผู้อ่านรายงานของคุณสามารถดูและโต้ตอบกับแผ่นงาน Power View ในเวิร์กบุ๊กที่คุณบันทึกไว้ที่นั่นได้

แชร์ Power View ในรายงาน SharePoint (ไฟล์ RDLX)

ในโหมดการอ่านและการนำเสนอแบบเต็มหน้าจอ Ribbon และเครื่องมือการดีไซน์อื่นๆ จะถูกซ่อนไว้เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มเติมสำหรับการแสดงภาพ รายงานยังคงโต้ตอบได้อย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยความสามารถในการกรองและการเน้น

เมื่อคุณสร้างรายงาน Power View ใน SharePoint คุณบันทึกรายงานเหล่านั้นใน SharePoint Server 2010 หรือ 2013 ที่ซึ่งคนอื่นๆ สามารถดูและโต้ตอบกับรายงานเหล่านั้นได้ คนอื่นๆ ยังสามารถแก้ไขรายงาน และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของตนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของพวกเขาบนเซิร์ฟเวอร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง การบันทึก และการพิมพ์รายงาน Power View

คุณยังสามารถส่งออกเวอร์ชันแบบโต้ตอบของ Power View ของคุณในรายงาน SharePoint ไปยัง PowerPoint ได้ มุมมองแต่ละรายการใน Power View จะกลายเป็นสไลด์ PowerPoint ที่แยกต่างหาก การโต้ตอบกับรายงาน Power View ที่ถูกส่งออกไปยัง PowerPoint จะคล้ายกับการโต้ตอบกับมุมมองในโหมดการอ่านและโหมดแบบเต็มหน้าจอของ Power View นั่นคือ คุณจะโต้ตอบกับการแสดงข้อมูลเป็นภาพและตัวกรองในแต่ละมุมมองได้ แต่คุณไม่สามารถสร้างการแสดงข้อมูลเป็นภาพหรือตัวกรองได้

อ่านเกี่ยวกับการส่งออกรายงานจาก Power View ใน SharePoint ไปยัง PowerPoint

ด้านบนของหน้า

พิมพ์รายงาน Power View

รายงาน Power View ได้รับการออกแบบมาสำหรับการโต้ตอบ ไม่ว่าจะอยู่ในไฟล์ XLSX ของ Excel หรือไฟล์ RDLX ใน SharePoint นั่นคือ เมื่อคุณแตะค่าในแผนภูมิหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อค่าในแผนภูมิอื่นได้ ดังนั้น คุณสามารถพิมพ์แผ่นงาน Power View ได้ แต่เป็นแบบคงที่ นั่นคือจะไม่มีความสามารถในการโต้ตอบบนกระดาษ

และยังให้คุณออกแบบรายงาน Power View ให้ดูดีบนหน้าจอได้ นั่นคือ ให้คุณทำให้แผนภูมิ ตาราง และภาพทั้งหมดพอดีกับในหนึ่งหน้าจอได้ ดังนั้น ในบางครั้งแผนภูมิหรือตารางจะมีแถบเลื่อน ซึ่งผู้อ่านจะต้องเลื่อนเพื่อให้เห็นค่าที่เหลือในแผนภูมิหรือในตารางได้ อีกครั้ง แถบเลื่อนจะไม่ทำงานบนกระดาษ

ตั้งค่าคุณสมบัติการรายงานของ Power View ใน Power Pivot

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติใน Power Pivot ได้หลายค่าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การรายงานของ Power View ได้

ด้านบนของหน้า

ประสิทธิภาพ

เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Power View จะดึงข้อมูลที่จำเป็นในเวลาที่กำหนดสำหรับการแสดงภาพข้อมูลเท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าตารางในแผ่นงานหรือมุมมองจะขึ้นอยู่กับตัวแบบข้อมูลต้นแบบที่มีนับล้านแถว Power View ก็จะดึงข้อมูลสำหรับแถวที่มองเห็นได้ในตารางในแต่ละครั้งเท่านั้น ถ้าคุณลากแถบเลื่อนลงไปยังด้านล่างของตาราง คุณจะสังเกตเห็นว่าแถบเลื่อนจะป็อปอัพกลับมา ดังนั้น คุณสามารถเลื่อนลงได้ไกลขึ้นขณะ Power View ดึงแถวเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การเปรียบเทียบ Power View ตัวสร้างรายงาน และตัวออกแบบรายงาน

Power View ไม่ได้แทนอยู่รายงานของ reporting Services ผลิตภัณฑ์

ตัวออกแบบรายงาน เป็นสภาพแวดล้อมในการออกแบบที่ซับซ้อนที่นักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ใช้สำหรับการรายงานที่ฝังตัวในแอปพลิเคชันของพวกเขา ใน ตัวออกแบบรายงาน พวกเขาสามารถสร้างรายงานการดำเนินการ แหล่งข้อมูลที่แชร์ ชุดข้อมูลที่แชร์ และตัวควบคุมตัวแสดงรายงานของผู้เขียน

ใน ตัวสร้างรายงาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และผู้ใช้ขั้นสูงสามารถสร้างรายงานการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและส่วนของรายงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และชุดข้อมูลที่แชร์

ตัวสร้างรายงาน และ ตัวออกแบบรายงาน จะสร้างรายงาน RDL นั่นคือ Power View จะสร้างรายงาน RDLX Power View ไม่สามารถเปิดรายงาน RDL ได้และในทางกลับกันด้วย

หมายเหตุ: 

  • รายงาน RDL สามารถเรียกใช้ได้บนเซิร์ฟเวอร์รายงานในโหมด Reporting Services ดั้งเดิม หรือในโหมด SharePoint

  • รายงาน RDLX ของ Power View สามารถเรียกใช้ได้เฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์รายงานในโหมด SharePoint

ตัวออกแบบรายงานและ Report Builder ทั้งจัดส่งใน SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services พร้อมกับPower View อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ SQL Server Reporting Services

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power View

Power View ใน Excel และใน SharePoint

มีอะไรใหม่ใน Power View ใน Excel 2013 และใน SharePoint Server

งานการออกแบบพื้นฐานของ Power View

แผนภูมิและการแสดงภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

การกรองและการเน้นใน Power View

ลำดับชั้นใน Power View

การเรียงลำดับใน Power View

เปลี่ยนผลรวมเป็นค่าเฉลี่ยหรือการรวมอื่นใน Power View

จัดรูปแบบรายงาน Power View

Power View ใน Excel

ความสัมพันธ์ใน Power View

รีเฟรชข้อมูลหรือตัวแบบข้อมูลสำหรับแผ่นงาน Power View

Power View ใน Excel ใน SharePoint Server หรือ SharePoint Online ใน Office 365

บทช่วยสอน: ปรับตัวแบบข้อมูลของคุณให้เหมาะสมสำหรับการรายงาน Power View

บทช่วยสอน: สร้างรายงาน Power View ด้วยข้อมูล Windows Azure Marketplace

Power View ใน SharePoint

ความต้องการของระบบสำหรับ Power View ใน SharePoint

สร้าง บันทึก และพิมพ์ Power View ในรายงาน SharePoint

รายงานแบบหลายมุมมองใน Power View in SharePoint

วัตถุตัวแบบหลายมิติใน Power View

คีย์ลัดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Power View ใน SharePoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×