Power Query 101

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะใช้ประสบการณ์การใช้งาน Power Query ของ Excel เพื่อสร้างคิวรีที่นำเข้าข้อมูลจากเว็บเพจ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ คุณจะนำทางระหว่างตารางที่มีอยู่บนเว็บเพจ และนำไปใช้ขั้นตอนการแปลงข้อมูลเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลคุณต้องการดูเท่านั้น Power Query ระเบียนของคุณขั้นตอนทั้งหมด และซ้ำจะเมื่อใดก็ ตามที่คุณรีเฟรชข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อกับหน้า Wikipedia

Excel 2016: คลิกแท็บข้อมูล แล้วแบบสอบถามใหม่ >จากแหล่งข้อมูลอื่น >จากเว็บ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มแบบสอบถามใหม่ คลิกข้อมูล >จากเว็บ

Excel 2010-2013: คลิกที่แท็บPower Query แล้วจากเว็บ ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ Power Query ทำให้แน่ใจว่า คุณได้ดาวน์โหลด และติดตั้งอยู่ในadd-in ของ Power Query

 1. ในกล่องโต้ตอบจากเว็บ วาง URL Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship) ในกล่องข้อความURL

  Power Query > จากเว็บ > โต้ตอบ URL สำหรับการป้อนค่า
 2. คลิก ตกลง

  หลังจากสร้างการเชื่อมต่อกับเว็บเพจ คุณเห็นรายการของตารางที่มีอยู่บนหน้า Wikipedia นี้ในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถคลิบนแต่ละตารางเพื่อดูตัวอย่างรวดเร็วที่แสดงในบานหน้าต่างทางด้านขวา

  Power Query > จากเว็บ > มุมมองตารางตัวนำทาง

 3. ดับเบิลคลิกที่ตารางผลลัพธ์ [แก้ไข] และตัวแก้ไขแบบสอบถามจะเปิดที่ มีข้อมูลการแข่งขัน

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: จัดรูปแบบข้อมูล

หลังจากที่คุณได้เปิดในตัวแก้ไขแบบสอบถามตาราง คุณสามารถล้าง และจัดรูปแบบข้อมูลเพื่อให้พอดีกับความต้องการของคุณ ในขั้นตอนนี้ คุณจะปรับรูปร่างข้อมูล โดยการเอาคอลัมน์ทั้งหมดยกเว้นปี และผู้ชนะ

 1. ในตารางแสดงตัวอย่างแบบสอบถาม ใช้Ctrl + คลิก เพื่อเลือกคอลัมน์ปี และผู้ชนะ

 2. คลิกเอาคอลัมน์ออก >เอาคอลัมน์อื่นออก

  Power Query > แก้ไขแบบสอบถาม > เอาคอลัมน์ออก

ขั้นตอนที่ 3: ล้างข้อมูล

ในขั้นตอนนี้ คุณจะล้างข้อมูล โดยการแทนที่ค่า และการกรองข้อมูล

 1. เลือกคอลัมน์ ปี

 2. ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม คลิกแทนค่า

 3. ในกล่องโต้ตอบแทนค่า พิมพ์ "รายละเอียด" ในกล่องข้อความค่าเพื่อค้นหา แล้วปล่อยให้กล่องข้อความแทนที่ด้วยว่างไว้

 4. คลิก ตกลง

  Power Query > แก้ไขแบบสอบถาม > แทนค่า

ขั้นตอนที่ 4: กรองค่าในคอลัมน์

ขณะนี้ คุณจะกรองคอลัมน์ปี เพื่อแสดงแถวที่ไม่ประกอบด้วย "ปี"

 1. คลิกลูกศรตัวกรองแบบดรอปดาวน์บนคอลัมน์ ปี

 2. ในตัวกรอง แบบหล่นลง ยกเลิกเลือกปี

 3. คลิก ตกลง

Power Query - การแก้ไขแบบสอบถาม > ตัวกรองการล้างข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5: ชื่อแบบสอบถาม

ตอนนี้ ก็ได้เวลาการตั้งชื่อแบบสอบถามที่คุณได้ถูกสร้าง

ในบานหน้าต่างการตั้งค่าแบบสอบถาม ในกล่องข้อความชื่อ ใส่ผู้ชนะ Euro Cup ถ้าคุณคลิกลิงก์คุณสมบัติทั้งหมด คุณสามารถใส่คำอธิบายแบบสอบถามในกล่องข้อความคำอธิบาย

Power Query > แก้ไขแบบสอบถาม > การตั้งค่าแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 6: โหลดแบบสอบถามลงในเวิร์กชีต

สุดท้าย คุณสามารถโหลดแบบสอบถามผู้ชนะ Euro Cup ลงในแผ่นงานในขณะนี้

 1. ที่มุมบนซ้าย คลิกปิด และโหลด

  Power Query จะส่งกลับผลลัพธ์ของคิวรีลงในเวิร์กชีต

  ถ้าคุณจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลในภายหลัง คลิกขวาที่ใดก็ได้ในช่วงข้อมูลแล้ว คลิ กรีเฟรช ข้อมูลใหม่จากเว็บเพจจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 7: ค้นหาเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ภาย ในข้อมูล และ บนแท็บแบบสอบถาม คลิกแก้ไข

 2. ทางด้านขวา สังเกตรายการของขั้นตอนที่นำไปใช้ เมื่อคุณดำเนินการกิจกรรมแบบสอบถาม ขั้นตอนแบบสอบถามถูกสร้างขึ้น แต่ละขั้นตอนแบบสอบถามมีเขียนในภาษา "M" สูตรสอดคล้องกัน

 3. เป็นคำอธิบายของแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนคิวรี

งาน

สูตร

แหล่งข้อมูล

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลบนเว็บ

= Web.Page (Web.Contents ("http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship"))

การนำทาง

เลือกตารางเชื่อมต่อ

= แหล่ง { 2 } [ข้อมูล]

เปลี่ยนแปลงชนิด

เปลี่ยนชนิด - Power Query ทำเช่นนี้โดยอัตโนมัติ

= Table.TransformColumnTypes (Data2, { {"ปี" ข้อความชนิด}, {"โฮสต์" พิมพ์ข้อความ}, { "", พิมพ์ข้อความ}, {"ผู้ชนะ" ข้อความชนิด}, {"คะแนนขั้นสุดท้าย" พิมพ์ข้อความ}, {"ขั้นสุดท้าย Runner-up" ข้อความชนิด}, {"2" พิมพ์ข้อความ}, {"สามวางสถานที่สามตรงกันพอดี" พิมพ์ข้อความ}, {"ที่สาม สถานที่ตรงกับคะแนน" พิมพ์ข้อความ}, {"สามวางสถานที่สี่ match" พิมพ์ข้อความ}, {"3" พิมพ์ข้อความ}, {"ตัวเลขของทีม" พิมพ์ข้อความ} })

RemovedOtherColumns

เอาคอลัมน์อื่นออก เพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจเท่านั้น

Table.SelectColumns

= Table.SelectColumns(#"Changed Type",{"Final Winner", "Year"})

ReplacedValue

แทนที่ค่า เพื่อล้างค่าในคอลัมน์ที่เลือก

Table.ReplaceValue

= Table.ReplaceValue(#"Removed Other Columns","Details","",Replacer.ReplaceText,{"Year"})

FilteredRows

กรอง ค่าในคอลัมน์

Table.SelectRows

= Table.SelectRows(#"Replaced Value", each ([Year] <> "Year"))

คุณสามารถเห็นโค้ด M ทั้งหมด โดยคลิกที่ตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง ใน ribbon ของ Power Query สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาสูตร Power Query ให้ดูที่เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร Power Queryและอ้างอิง M ของ Power Query

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

Power Query จะเรียกว่าได้รับ และแปลงใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power Query

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×