Power Pivot: การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Power Pivot เป็น Excel เพิ่มอินคุณสามารถใช้เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างตัวแบบข้อมูลที่ซับซ้อน ด้วย Power Pivot คุณสามารถผสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จำนวนมาก ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และแชร์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดายก็ตาม

ในทั้งสอง Excel และ ใน Power Pivot คุณสามารถสร้างตัวแบบข้อมูล คอลเลกชันของตารางที่มีความสัมพันธ์ ตัวแบบข้อมูลที่คุณเห็นในเวิร์กบุ๊กใน Excel เป็นตัวแบบข้อมูลเดียวกันกับที่คุณเห็นในหน้าต่าง Power Pivot ข้อมูลใด ๆ ที่คุณนำเข้าลงใน Excel จะพร้อมใช้งาน ใน Power Pivot และในทางกลับกัน

หมายเหตุ: ก่อนเจาะลึกลงในรายละเอียดคุณอาจต้องการเรียกคืนการขั้นตอน และดูวิดีโอ หรือดำเนินการของเราคู่มือเรียนรู้เกี่ยวกับรับ และแปลง และ Power Pivot ความ

  • นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแถวนับล้าน    ด้วยPower Pivot สำหรับ Excel คุณสามารถนำเข้าแถวของข้อมูลนับล้านจากหลายแหล่งข้อมูลลงในเวิร์กบุ๊ก Excel เดียว สร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่แตกต่างกัน สร้างคอลัมน์จากการคำนวณและหน่วยวัดโดยใช้สูตร สร้าง PivotTables และ Pivotchart แล้ว เพิ่มเติมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถทำการตัดสินใจที่เหมาะ business — ทั้งหมดโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือด้าน IT

  • การคำนวณได้อย่างรวดเร็ว Enjoy และการวิเคราะห์    มีเป็นล้านกระบวนการของแถวในเกี่ยวกับเหมือนกับเวลาเป็นหลักพัน และทำให้ตัวประมวลผลแบบมัลติคอร์ดีสุดและกิกะไบต์ของหน่วยความจำสำหรับการประมวลผลที่เร็วที่สุดของการคำนวณ Overcomes ข้อจำกัดที่มีอยู่สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล massive บนเดสก์ท็อปด้วยการบีบอัดมีประสิทธิภาพในด้านอัลกอริทึมเพื่อโหลดแม้ขนาดใหญ่ที่สุดของชุดข้อมูลลงในหน่วยความจำ

  • การสนับสนุนได้แทบไม่จำกัดของแหล่งข้อมูล    แสดง foundation เพื่อนำเข้า และรวมแหล่งข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล massive บนเดสก์ท็อป รวมถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แหล่งข้อมูลหลายมิติ บริการ cloud ตัวดึงข้อมูล ไฟล์ Excel ไฟล์ข้อความ และข้อมูลจากเว็บ

  • ความปลอดภัยและการจัดการ   Power Pivot แดชบอร์ดการจัดการช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีเพื่อตรวจสอบ และจัดการแอปพลิเคชันของคุณที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานสูง และประสิทธิภาพการทำงาน

  • Data Analysis Expressions (DAX)    DAX คือ ภาษาสูตรที่ขยายประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลของ Excel เพื่อเปิดใช้งานซับซ้อน และซับซ้อนจัดกลุ่ม คำนวณ และการวิเคราะห์ ไวยากรณ์ของสูตรของ DAX จะคล้ายกับที่สูตร Excel

งานในPower Pivot หรือ ใน Excel

ความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง Power Pivot กับ Excel ก็คือคุณสามารถสร้างตัวแบบข้อมูลที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ด้วยการทำงานกับตัวแบบข้อมูลในหน้าต่าง Power Pivot ลองมาเปรียบเทียบงานบางอย่างกัน

งาน

ใน Excel

ใน Power Pivot

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลองค์กรขนาดใหญ่ ตัวดึงข้อมูลสาธารณะ  สเปรดชีต และไฟล์ข้อความในคอมพิวเตอร์ของคุณ

นำเข้าข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูล

กรองข้อมูลและเปลี่ยนชื่อคอลัมน์และตารางขณะนำเข้า

อ่านเกี่ยวกับ รับข้อมูลโดยใช้ Add-in Power Pivot

สร้างตาราง

ตารางสามารถอยู่บนเวิร์กชีตใดๆ ในเวิร์กบุ๊ก เวิร์กชีตสามารถมีตารางได้มากกว่าหนึ่งตาราง

ตารางจะได้รับการจัดระเบียบเป็นหน้าที่อยู่ในแท็บแยกต่างหากในหน้าต่าง Power Pivot

แก้ไขข้อมูลในตาราง

สามารถแก้ไขค่าในเซลล์แต่ละเซลล์ในตาราง

ไม่สามารถแก้ไขเซลล์แต่ละเซลล์ได้

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

ในกล่องโต้ตอบความสัมพันธ์

ในมุมมองไดอะแกรม หรือกล่องโต้ตอบสร้างความสัมพันธ์

อ่านเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง

สร้างการคำนวณ

ใช้สูตร Excel

เขียนสูตรขั้นสูงด้วยภาษานิพจน์การวิเคราะห์ข้อมูล (DAX)

สร้างลำดับชั้น

ไม่พร้อมใช้งาน

กำหนดลำดับชั้นเพื่อใช้ทุกที่ในเวิร์กบุ๊กซึ่งรวมถึง Power View

สร้างตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI)

ไม่พร้อมใช้งาน

สร้างKpiเพื่อใช้ในรายงาน Pivottable และ Power View

สร้างเปอร์สเปคทีฟ

ไม่พร้อมใช้งาน

สร้าง เปอร์สเปคทีฟ เพื่อจำกัดจำนวนของคอลัมน์และตารางที่ผู้ใช้เวิร์กบุ๊กของคุณสามารถมองเห็นได้

สร้าง PivotTable และ PivotChart

สร้างรายงาน PivotTable ใน Excel

สร้าง PivotChart

คลิกปุ่ม PivotTable ในหน้าต่าง Power Pivot

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแบบสำหรับ Power View

สร้างตัวแบบข้อมูลพื้นฐาน

สร้างสิ่งเพิ่มเติม เช่น การระบุเขตข้อมูลเริ่มต้น รูป และค่าที่ไม่ซ้ำกัน

อ่านเกี่ยวกับการปรับปรุงตัวแบบสำหรับ Power View

ใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

ใช้ VBA ใน Excel

ไม่ได้ใช้ VBA ในหน้าต่าง Power Pivot

จัดกลุ่มข้อมูล

กลุ่มใน PivotTable ของ Excel

ใช้DAXในคอลัมน์จากการคำนวณและเขตข้อมูลจากการคำนวณ

ข้อมูลถูกเก็บไว้อย่างไร

ข้อมูลที่คุณทำงานใน Excel และในหน้าต่าง Power Pivot จะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ภายในเวิร์กบุ๊ก Excel และกลไกภายในที่มีประสิทธิภาพจะโหลด สอบถาม และอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น เนื่องจากข้อมูลอยู่ใน Excel จึงสามารถใช้งานได้ทันทีใน PivotTable, PivotChart, Power View และฟีเจอร์อื่นๆ ใน Excel ที่คุณใช้เพื่อรวมและโต้ตอบกับข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและความสามารถในการโต้ตอบทั้งหมดจะมีพร้อมให้ใช้งานใน Excel โดยที่ข้อมูลและวัตถุในการนำเสนอของ Excel จะอยู่ภายในไฟล์เวิร์กบุ๊กเดียวกัน Power Pivot รองรับไฟล์ได้ถึง 2 กิกะไบต์ และยังช่วยให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลในหน่วยความจำที่มีขนาดถึง 4 กิกะไบต์ได้ด้วย

การบันทึกไปยัง SharePoint

เวิร์กบุ๊กที่คุณปรับเปลี่ยนด้วย Power Pivot สามารถแชร์กับผู้อื่นได้ด้วยวิธีการเดียวกันกับที่คุณแชร์ไฟล์อื่นๆ คุณจะได้รับประโยชน์มากขึ้นเมื่อประกาศเวิร์กบุ๊กของคุณในสภาพแวดล้อม SharePoint ที่เปิดใช้งาน Excel Services ไว้ Excel Services จะดำเนินการและแสดงข้อมูลในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่ผู้อื่นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

บน SharePoint คุณสามารถเพิ่ม Power Pivot สำหรับ SharePoint เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนการจัดการเอกสารได้ รวมถึงแกลเลอรี Power Pivot, แดชบอร์ดการจัดการของ Power Pivot ในการดูแลจากศูนย์กลาง, การรีเฟรชข้อมูลตามกำหนดการ และความสามารถในการใช้เวิร์กบุ๊กที่ประกาศเป็นแหล่งข้อมูลภายนอกจากตำแหน่งที่ตั้งใน SharePoint

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MSDN: Power Pivot สำหรับ SharePoint

การดูวิธีใช้

คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Power Pivot ที่ช่วยให้ Power Pivotทั้งหมด

ดาวน์โหลด Power Pivot สำหรับ Excel 2010

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง Power Pivot สำหรับ Excel 2010 และ 2013

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×