POWER (ฟังก์ชัน POWER)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณระดับความคลาดเคลื่อนที่น้อยมากๆ สำหรับชิ้นส่วนของเครื่อง หรือระยะห่างระหว่างสองกาแล็กซี เมื่อต้องการยกกำลังตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชัน POWER

คำอธิบาย

ส่งกลับผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

ไวยากรณ์

POWER(number,power)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน POWER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือเลขฐาน ซึ่งอาจเป็นจำนวนจริงใดๆ ก็ได้

  • Power    (ต้องระบุ) คือเลขชี้กำลังซึ่งอยู่เหนือเลขฐาน

ข้อสังเกต

ตัวดำเนินการ "^" สามารถใช้แทน POWER เพื่อระบุให้รู้ว่าเลขฐานยกกำลังเท่าไร เช่น 5^2

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=POWER(5,2)

5 ยกกำลังสอง

25

=POWER(98.6,3.2)

98.6 ยกกำลัง 3.2

2401077.222

=POWER(4,5/4)

4 ยกกำลัง 5/4

5.656854249

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×