PMT (ฟังก์ชัน PMT)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คำนวณหาจำนวนเงินกู้ที่ต้องชำระในแต่ละงวดบนฐานของการชำระเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

PMT(rate,nper,pv,fv,type)

สำหรับคำอธิบายที่ครบถ้วนของอาร์กิวเมนต์ใน PMT ให้ดูฟังก์ชัน PV

Rate     คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้

Nper     คือจำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด

Pv     เป็นค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจำนวนเงินในทุกงวดที่จะต้องชำระในอนาคต ซึ่งรู้จักกันในชื่อเงินต้นด้วย

Fv     คือ มูลค่าในอนาคต หรือจำนวนเงินที่คุณต้องการให้คงเหลือหลังจากชำระเงินงวดสุดท้าย ถ้า fv ไม่ได้ใส่ค่าอะไรไว้ ค่านี้จะเป็น 0 (ศูนย์) ซึ่งคือ มูลค่าในอนาคตของเงินกู้เป็น 0

type     คือตัวเลข 0 หรือ 1 ซึ่งจะระบุว่ากำหนดชำระเงินเป็นเมื่อใด

ตั้งค่า type เป็น

ถ้ากำหนดชำระเป็น

0 หรือละค่าไว้

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

  • จำนวนเงินที่ต้องชำระที่ได้จากฟังก์ชัน PMT จะประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย แต่จะไม่รวมภาษี การชำระเงินสำรอง หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ในบางครั้ง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยที่คุณใช้เพื่อระบุ rate และ nper สอดคล้องกัน ถ้าคุณชำระเงินกู้เป็นรายเดือนโดยมีกำหนดเวลา 4 ปี ที่ระดับอัตราดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ให้ใส่ rate เป็น 12%/12 และใส่ nper เป็น 4*12 แต่ถ้าคุณชำระเงินกู้ก้อนเดียวกันนี้เป็นรายปี ให้ใส่ rate เป็น 12% และใส่ nper เป็น 4

  • เมื่อต้องการหายอดเงินรวมเมื่อจ่ายจนครบทุกงวดแล้ว ให้คูณค่า PMT ที่ได้ด้วยค่า nper

ตัวอย่างที่ 1

ในตัวอย่างต่อไปนี้

  • Rate คืออัตราดอกเบี้ยรายปี

  • Nper คือจำนวนเดือนของการชำระเงิน

  • PV คือจำนวนเงินกู้

Rate

Nper

PV

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

8%

10

10000

=PMT([Rate]/12, [Nper], [PV])

ค่างวดรายเดือนสำหรับเงินกู้ตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (-1,037.03)

8%

10

10000

=PMT([Rate]/12, [Nper], [PV], 0, 1)

ค่างวดรายเดือนสำหรับเงินกู้ตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ โดยมีกำหนดชำระเงินในตอนต้นเดือน (-1,030.16)

ตัวอย่างที่ 2

คุณสามารถใช้ PMT เพื่อคำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นงวดๆ นอกเหนือจากเงินกู้ได้ด้วย

ในตัวอย่างต่อไปนี้

  • Rate คืออัตราดอกเบี้ยต่อปี

  • Nper คือจำนวนปีที่คุณวางแผนในการออม

  • PV คือจำนวนเงินที่คุณต้องการออมในระยะเวลา 18 ปี

อัตราดอกเบี้ยถูกหารด้วย 12 เพื่อคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยรายเดือน และจะคูณจำนวนปีของการชำระเงินด้วย 12 เพื่อคำนวณหาจำนวนที่ต้องชำระ

Rate

Nper

PV

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6%

18

50000

=PMT([Rate]/12, [Nper]*12, 0, [PV])

จำนวนเงินที่ต้องออมในแต่ละเดือน เพื่อให้ได้เงินจำนวน 50,000 เมื่อครบ 18 ปี (-129.08)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×