PERCENTRANK (ฟังก์ชัน PERCENTRANK)

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของชุดข้อมูล ฟังก์ชันนี้สามารถใช้เพื่อประเมินตำแหน่งสัมพัทธ์ของค่าภายในชุดข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน PERCENTRANK เพื่อประเมินตำแหน่งของคะแนนความถนัดจากคะแนนสอบทั้งหมดได้

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC และ ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC

ไวยากรณ์

PERCENTRANK(array,x,[significance])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PERCENTRANK มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คือ อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลที่มีค่าตัวเลขซึ่งกำหนดตำแหน่งสัมพัทธ์

  • X    (ต้องระบุ) คือ ค่าที่คุณต้องการทราบอันดับ

  • Significance    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ ค่าที่ระบุจำนวนเลขนัยสำคัญสำหรับค่าเปอร์เซ็นต์ที่ส่งกลับ ถ้าไม่ระบุแล้ว PERCENTRANK จะใช้สามหลัก (0.xxx)

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์เรย์ว่างเปล่า ฟังก์ชัน PERCENTRANK จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า significance < 1 ฟังก์ชัน PERCENTRANK จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x ไม่ตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในอาร์เรย์ ฟังก์ชัน PERCENTRANK จะเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อส่งกลับค่าลำดับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=PERCENTRANK(A2:A11,2)

เปอร์เซ็นต์ลำดับที่ของเลข 2 ในช่วง A2:A11 ผลลัพธ์ คือ 0.333 เนื่องจากสามค่าในชุดน้อยกว่า 2 และหกค่ามีค่ามากกว่า 2 เนื่องจากพบ 2 ในช่วง (เซลล์ A8) ดังนั้นจำนวนของค่าที่น้อยกว่า 2 จะถูกหารด้วยผลรวมของจำนวนของค่าที่น้อยกว่า 2 และจำนวนของค่าที่มากกว่า 2 นั่นคือ 3/(3+6)=0.333

0.333

=PERCENTRANK(A2:A11,4)

เปอร์เซ็นต์ลำดับที่ของเลข 4 ในช่วง A2:A11 ค่าห้าค่าน้อยกว่า 4 และสี่ค่ามีค่ามากกว่า ตามตัวอย่างด้านบน 5/(4+5)=0.555

0.555

=PERCENTRANK(A2:A11,8)

เปอร์เซ็นต์ลำดับที่ของเลข 8 ในช่วง A2:A11 ค่าหกค่าน้อยกว่า 8 และ 3 ค่ามากกว่า ตามตัวอย่างด้านบน 6/(6+3)=0.666

0.666

=PERCENTRANK(A2:A11,5)

เปอร์เซ็นต์ลำดับที่ของเลข 5 ในช่วง A2:A11 ไม่เหมือนกับตัวอย่างด้านบน คือไม่พบ 5 ในช่วง PERCENTRANK ของ 5 ถูกคำนวณโดยการค้นหาเครื่องหมายหนึ่งในสี่ระหว่าง PERCENTRANK ของ 4 และ PERCENTRANK ของ 8 นี่คือ (0.555)+(0.25*(0.666-0.555)) หรือ 0.583

0.583

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×