PERCENTILE (ฟังก์ชัน PERCENTILE)

ส่งกลับเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วง คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างขีดจำกัดการยอมรับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตัดสินใจว่าจะทดสอบผู้สมัครที่มีคะแนนสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC และฟังก์ชัน PERCENTILE.INC

ไวยากรณ์

PERCENTILE(array,k)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PERCENTILE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คือ อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลที่กำหนดตำแหน่งสัมพัทธ์

  • K    (ต้องระบุ) คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงปิด 0..1

ข้อสังเกต

  • ถ้า K ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน PERCENTILE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า k < 0 หรือถ้า k > 1 ฟังก์ชัน PERCENTILE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า k ไม่ใช่ผลคูณของ 1/(n - 1) ฟังก์ชัน PERCENTILE จะเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

1

3

2

4

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PERCENTILE(A2:A5,0.3)

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 30 ของรายการในช่วง A2:A5

1.9

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×