Outlook Web App Light > ปฏิทิน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าOutlook Web App ของคุณมีลักษณะเช่นรูปภาพด้านล่าง คุณกำลังใช้เวอร์ชัน light Outlook Web App นี้อาจเนื่อง จากคุณเลือกตัวเลือกในการใช้เวอร์ชัน light หรือเนื่อง จากคุณกำลังใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุนOutlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน

Outlook Web App เวอร์ชัน Light

Outlook Web App เวอร์ชัน Light มีความเรียบง่ายมากกว่าเวอร์ชันมาตรฐาน ทั้งลักษณะที่ปรากฏและการทำงาน เนื่องจากเวอร์ชัน Light เป็นแบบ HTML จึงทำงานได้ดีกับเทคโนโลยีการช่วยสำหรับการเข้าถึงบางอย่าง เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถใช้ Outlook Web App เวอร์ชัน Light ในการจัดกำหนดการนัดหมายหรือประชุม แต่ Outlook Web App เวอร์ชัน Light จะมีฟีเจอร์น้อยกว่าเวอร์ชันมาตรฐาน สำหรับรายการของฟีเจอร์โดยละเอียด ให้ดูที่ เปรียบเทียบ Outlook Web App เวอร์ชัน Light และเวอร์ชันมาตรฐาน

ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ในเวอร์ชัน Light ได้

 • ดูปฏิทินของคุณตามสัปดาห์หรือเดือน

 • ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการประชุมและการนัดหมาย

 • แชร์ปฏิทินกับบุคคลอื่นหรือเปิดปฏิทินที่บุคคลอื่นแชร์กับคุณ

 • เปลี่ยนสีหรือเค้าโครงของปฏิทินของคุณ

ฉันไม่ต้องเวอร์ชัน light ของ Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐานอยู่ที่ไหน

ถ้าคุณไม่ได้เลือกเวอร์ชัน Light ให้ลงชื่อออก แล้วใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนเพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่ได้เลือกเวอร์ชัน light จากตัวเลือก ต่อไปนี้เป็นวิธีการกลับไปยัง Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน:

 1. ในเวอร์ชัน Light ให้ไปที่ ตัวเลือก > เวอร์ชัน Outlook Web App

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ Outlook Web App เวอร์ชัน Light

 3. เลือก Save

 4. ลงชื่อออกจากเวอร์ชัน light ปิดเบราว์เซอร์ของคุณ แล้ว ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง โดยใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน คุณอาจต้องปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนที่คุณลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

ในบทความนี้

ฉันจะดูกำหนดการของฉันได้อย่างไร

ฉันจะทำงานกับการนัดหมายได้อย่างไร

สร้างการนัดหมาย

ดูหรือปรับเปลี่ยนการนัดหมาย

ลบการนัดหมายหรือการประชุม

ฉันจะทำงานกับการประชุมได้อย่างไร

การเรียกประชุม

ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการประชุม

ตอบกลับการเรียกประชุม

ส่งต่อการเรียกประชุม

ฉันจะทำงานกับรายการที่ซ้ำกันได้อย่างไร

ทำให้รายการเป็นแบบทำซ้ำ

เปลี่ยนช่วงเวลาการทำซ้ำ

ลบการทำซ้ำ

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

ฉันจะดูกำหนดการของฉันได้อย่างไร

ปฏิทินจะแสดงการนัดหมายและการประชุมต่างๆ ของคุณสำหรับวันที่ปัจจุบัน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

 2. เมื่อต้องการดูวันอื่น ให้เลือกวันที่จากมุมมองเดือนที่อยู่ถัดจากกำหนดการของคุณ

 3. เมื่อต้องการดูรายละเอียดของรายการ หรือต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่รายการนั้น
  ถ้าคุณแก้ไขรายการที่เกิดซ้ำ เช่น การประชุมประจำสัปดาห์ คุณจะถูกพร้อมท์ให้เปลี่ยนแปลงการประชุมนั้นเพียงครั้งเดียวหรือทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

การนัดหมายเป็นเรื่องที่คุณต้องดำเนินการเพียงคนเดียว ตัวอย่างเช่น การไปพบแพทย์ รับลูกที่โรงเรียน หรือเวลาที่คุณกันไว้เพื่อทำงานในโครงการบางอย่าง ซึ่งไม่เหมือนกับการประชุมที่ต้องมีผู้อื่นรวมอยู่ด้วย เมื่อคุณสร้างการนัดหมายในปฏิทินของคุณ คุณสามารถตั้งค่าวิธีการแสดงของเวลานั้น (เช่น ไม่ว่าง หรือไม่อยู่ที่สำนักงาน) เมื่อคนอื่นๆ ดูกำหนดการของคุณ

การสร้างการนัดหมาย

 1. บนแถบเครื่องมือปฏิทิน ให้คลิก การนัดหมายใหม่

 2. ใน กล่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบายแบบย่อของการนัดหมาย

 3. ใน กล่อง สถานที่ ให้พิมพ์สถานที่ที่การนัดหมายจะเกิดขึ้น

 4. ในรายการ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ให้เลือกวันที่และเวลาที่เหมาะสม

 5. ในรายการ แสดงเวลาเป็น ให้เลือกคำอธิบายที่คุณต้องการให้ปรากฏในกำหนดการของคุณสำหรับช่วงเวลาของการนัดหมาย การเลือกของคุณ (ไม่ว่าง ไม่แน่นอน ว่าง หรือ ไม่อยู่ ) คือสิ่งที่คนอื่นจะเห็นเมื่อพวกเขาดูกำหนดการของคุณ

 6. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น รายการของสิ่งต่างๆ ที่จะนำไปด้วยเมื่อไปตามนัดหมาย คุณยังสามารถคลิกที่ไอคอนที่หนีบกระดาษเพื่อเพิ่มสิ่งที่แนบมาลงในการนัดหมายได้ด้วย

 7. คลิก บันทึกและปิด
  คุณสามารถคลิก ยกเลิก เพื่อปิดการนัดหมายโดยไม่ต้องบันทึก และกลับไปยังมุมมองปฏิทิน

ดูหรือปรับเปลี่ยนการนัดหมาย

 1. คลิกวันที่ของรายการคุณต้องการดู หรือปรับเปลี่ยน ถ้าปฏิทินคุณต้องไม่เริ่มต้น เลือกจากส่วนปฏิทินของฉัน ในบานหน้าต่างนำทาง ถ้าวันคุณกำลังค้นหาไม่ได้อยู่ในเดือนปัจจุบัน ใช้ลูกศรล่าสุดถึงเดือนถัดไป ถัดจากชื่อของเดือนเพื่อไปยังเดือนคุณต้องการ

 2. คลิกที่เรื่องของรายการที่คุณต้องการเปิด เมื่อคุณเปิดรายการที่เกิดซ้ำ Outlook Web App จะเปิดเฉพาะวันที่ที่เลือกไว้ในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งชุดข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชุดข้อมูลที่เกิดซ้ำ ให้คลิก แก้ไขชุดข้อมูล บนแถบเครื่องมือ หรือแก้ไขลิงก์ชุดข้อมูลที่อยู่ด้านล่างแถบเครื่องมือ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

 4. คลิก บันทึกและปิด

ลบการนัดหมายหรือการประชุม

 1. ค้นหาและเปิดรายการที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก ลบ

 3. ถ้าคุณกำลังลบการเรียกประชุม คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ส่งการแจ้งการยกเลิกให้ผู้เข้าร่วมประชุม

 4. ถ้าคุณกำลังลบรายการที่ซ้ำ คุณจะได้รับตัวเลือกให้ลบเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบัน ลบเหตุการณ์ทั้งหมดนับจากวันที่ที่กำหนดเป็นต้นไป หรือลบเหตุการณ์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันที่

ด้านบนของหน้า

ฉันจะทำงานกับการประชุมได้อย่างไร

การประชุม คือการนัดหมายที่คุณแชร์กับผู้อื่น เมื่อคุณร้องขอการประชุม นอกเหนือจากการตั้งค่าเวลาและเรื่องแล้ว คุณจะต้องเพิ่มรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเชิญ คุณยังสามารถเพิ่มทรัพยากร เช่นห้องประชุม หรือเครื่องฉายภาพ ถ้าผู้รับอยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ คุณสามารถดูเวลาว่าง/ไม่ว่างของพวกเขาได้ ผู้รับส่วนใหญ่สามารถตอบกลับการเรียกประชุมโดยการยอมรับ การยอมรับแบบไม่แน่ใจ หรือปฏิเสธการเชิญของคุณ เช่นเดียวกับการนัดหมาย สามารถจัดกำหนดการเรียกประชุมสำหรับการประชุมเดียว หรือการประชุมที่เกิดซ้ำได้

การเรียกประชุม

 1. บนแถบเครื่องมือปฏิทิน ให้คลิก การเรียกประชุมใหม่

 2. ในกล่องการ และไม่จำเป็น พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการได้รับการเรียกประชุม สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกไอคอนตรวจสอบชื่อ บนแถบเครื่องมือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุม ดู "ฉันจะกำหนดที่อยู่การประชุม request?" ในOutlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

 3. เมื่อต้องการระบุห้องประชุม หรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ในระหว่างการประชุม ให้พิมพ์ทรัพยากร หรือห้องประชุมในกล่อง ทรัพยากร

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบเวลาว่างของผู้ที่อาจเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและความพร้อมใช้งานทรัพยากร ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ รายการของเวลาที่เป็นไปได้และช่วงเวลาว่างของบุคคลที่อาจเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจะแสดงขึ้น คลิกเวลาที่คุณต้องการเลือก
  เวลาที่เป็นไปได้จะได้รับการปรับตามชั่วโมงทำงานของผู้เข้าร่วมประชุม ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในโซนเวลาที่ห่างไกล คุณอาจไม่เห็นเวลาที่พร้อมใช้งานใดๆ

 5. ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องกาเครื่องหมาย ขอให้มีการตอบสนองการเชิญนี้ จะถูกเลือกไว้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้รับส่งการตอบกลับการเรียกประชุมถึงคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 6. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์หัวข้อการประชุม

 7. ในกล่อง สถานที่ ให้พิมพ์สถานที่ที่การประชุมจะจัดขึ้น ถ้าคุณได้เลือก ทรัพยากร เอาไว้ ทรัพยากรนั้นจะถูกระบุไว้ในเขตข้อมูลสถานที่โดยอัตโนมัติ

 8. ในรายการ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ให้เลือกวันที่และเวลาที่เหมาะสม

 9. ในรายการ แสดงเวลาเป็น ให้เลือกคำอธิบายที่คุณต้องการให้ปรากฏในกำหนดการของคุณสำหรับช่วงเวลาของการประชุม การเลือกของคุณ (ไม่ว่าง ไม่แน่นอน ว่าง หรือ ไม่อยู่) คือสิ่งที่คนอื่นจะเห็นเมื่อดูกำหนดการของคุณ และกำหนดการของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

 10. ในเนื้อหาข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งไปกับการเรียกประชุม คุณยังสามารถคลิกที่ไอคอนที่หนีบกระดาษเพื่อเพิ่มสิ่งที่แนบมาลงในการเรียกประชุมได้ด้วย

 11. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการประชุม

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการประชุม:

 1. ค้นหาและเปิดการเรียกประชุมเดิมในปฏิทินของคุณ

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

 3. ถ้ามีข้อขัดแย้งในกำหนดการกับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งคน ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เพื่อดูเวลาและช่วงเวลาที่ว่างที่อาจเป็นไปได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณค้นหาเวลาที่สะดวกมากขึ้น

 4. เมื่อต้องการส่งการอัปเดตไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้คลิก ส่งการอัปเดต

เมื่อต้องการยกเลิกการประชุม:

 1. ค้นหาและเปิดการประชุมที่คุณต้องการยกเลิก

 2. ถ้าคุณต้องการให้มีข้อความ เช่น เหตุผลที่คุณยกเลิกการประชุม ให้พิมพ์ข้อความของคุณลงในเนื้อความของฟอร์มการประชุม

 3. คลิก ลบ

 4. คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ส่งการแจ้งการยกเลิกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

 5. ถ้าคุณกำลังยกเลิกการประชุมที่เกิดซ้ำ คุณสามารถเลือกลบเฉพาะการประชุมปัจจุบัน ลบการประชุมทั้งหมดนับจากวันที่ที่กำหนดเป็นต้นไป หรือลบการประชุมทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันที่ หลังจากที่คุณได้ทำการเลือกแล้ว คุณต้องคลิก ส่งการยกเลิก เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

ตอบกลับการเรียกประชุม

ผู้ใช้คนอื่นอาจเชิญคุณเข้าร่วมการประชุมโดยใช้ปฏิทินใน Outlook Web App การเรียกประชุมเหล่านี้จะปรากฏเป็นข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดการเรียกประชุม ให้คลิกการร้องขอในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 2. คลิก ยอมรับ เพื่อเพิ่มการประชุมลงในปฏิทินของคุณ และให้ผู้จัดการประชุมทราบว่าคุณจะเข้าร่วมประชุม คลิก ไม่แน่นอน เพื่อเพิ่มการประชุมลงในปฏิทินของคุณ และให้ผู้จัดการประชุมทราบว่าคุณอาจเข้าร่วมประชุม คลิก ปฏิเสธ เพื่อให้ผู้จัดการประชุมทราบว่าคุณจะไม่เข้าร่วมประชุม

 3. คุณสามารถตรวจสอบกำหนดการของคุณก่อนที่คุณจะยอมรับการประชุมด้วยการคลิก ปฏิทิน บนแถบเครื่องมือ

 4. ถ้าคุณเลือก แก้ไขคำตอบก่อนส่ง หน้าต่างข้อความที่ใส่ที่อยู่ของผู้ส่งการเรียกประชุมจะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิก ยอมรับ ไม่แน่นอน หรือ ปฏิเสธ ถ้าคุณต้องการเพิ่มผู้รับลงในการตอบกลับการประชุม ให้ใส่ชื่อผู้รับนั้นลงในกล่อง ถึง และ สำเนาถึง

 5. ถ้าคุณต้องการส่งข้อความไปพร้อมกับการตอบกลับ ให้พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอธิบายว่าทำไมคุณอาจไม่เข้าร่วมการประชุม

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก ส่ง

ส่งต่อการเรียกประชุม

 1. เปิดการเรียกประชุม

 2. คลิก ส่งต่อ บนแถบเครื่องมือ

 3. ในกล่องถึง พิมพ์อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งต่อคำขอเมื่อต้องการ

 4. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่มภายใน หรือด้านบนของข้อความของผู้ส่งดั้งเดิม

 5. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ฉันจะทำงานกับรายการที่ซ้ำกันได้อย่างไร

การประชุม การนัดหมาย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเวลาหนึ่งจำนวนมาก แทนที่จะสร้างรายการปฏิทินใหม่ในแต่ละครั้ง คุณสามารถตั้งค่ารายการเป็นแบบทำซ้ำได้

ทำให้รายการเป็นแบบทำซ้ำ

 1. เขียนการนัดหมายหรือการเรียกประชุมใหม่ หรือเปิดรายการที่แสดงอยู่แล้วในกำหนดการของคุณ

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก ทำซ้ำ

 3. ภายใต้ เวลาการนัดหมาย ให้ใช้รายการ เริ่มต้น และ ระยะเวลา เพื่อเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของรายการที่เกิดซ้ำ ตั้งค่าวันที่ให้เป็นวันที่คุณต้องการให้รูปแบบการทำซ้ำนี้เริ่มต้น

 4. คลิก รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายปี เพื่อระบุความถี่ของการนัดหมายหรือการประชุมที่จะเกิดขึ้น ตามค่าเริ่มต้น การนัดหมายจะถูกตั้งค่าให้ทำซ้ำเป็นรายสัปดาห์

 5. ตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมภายใต้ รูปแบบการเกิดขึ้นประจำ ตัวเลือกสำหรับรูปแบบการทำซ้ำจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือก รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายปี

 6. ภายใต้ ช่วงของการทำซ้ำ ให้เลือกว่าคุณต้องการให้รูปแบบการทำซ้ำเริ่มต้นและจบลงเมื่อใด คุณสามารถตั้งค่าช่วงของการทำซ้ำเป็น ไม่มีวันที่สิ้นสุด สิ้นสุดหลังจากจำนวนครั้งที่ระบุ หรือสิ้นสุดในวันที่ที่ระบุ

 7. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เปลี่ยนช่วงเวลาการทำซ้ำ

 1. ในปฏิทินของคุณ เปิดการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เลือกแก้ไขชุดข้อมูล

 2. บนแถบเครื่องมือการนัดหมายหรือการประชุม ให้คลิก ทำซ้ำ

 3. ในกล่องโต้ตอบ การทำซ้ำ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำซ้ำที่คุณต้องการ

 4. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ลบการทำซ้ำ

คุณสามารถลบการทำซ้ำของการเรียกประชุมหรือการนัดหมายได้

 1. ในปฏิทินของคุณ ให้คลิกเพื่อเปิดการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก ลบ

 3. คุณสามารถลบการทำซ้ำหนึ่งครั้ง การทำซ้ำทั้งหมดนับจากวันที่ที่กำหนดเป็นต้นไป หรือการทำซ้ำทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันที่ก็ได้

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กบันทึก และปิด สำหรับการนัดหมาย หรือส่งการยกเลิก สำหรับการประชุม

ด้านบนของหน้า

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีตั้งค่าตัวเลือกปฏิทิน รวมถึงการกำหนดสัปดาห์การทำงานของคุณ ให้ดูที่ ตัวเลือก > ปฏิทิน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×