Outlook Web App Light > จดหมาย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Last updated 2018-02-01

The light version of Outlook Web App is simpler both in appearance and in function than the standard version of Outlook Web App . For example, it has fewer features for reading and composing mail than the standard version. To learn more about the differences, see Compare the standard and light versions of Outlook Web App.

เมื่อต้องการดูข้อความ ให้เลือก จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อความ ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ

I don't want the light version of Outlook Web App. Where is the standard version?

If you did not choose the light version of Outlook Web App, just sign out and then use a supported browser to sign back in.

If you did choose the light version from an option, here’s how to get back to the standard version of Outlook Web App:

 1. In the light version, go to Options > Outlook Web App version.

 2. Clear the Use the light version of Outlook Web App check box.

 3. เลือก บันทึก

ลงชื่อออกจากเวอร์ชัน Light จากนั้นปิดเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งโดยใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน คุณอาจจำเป็นต้องปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งได้

The light version of Outlook Web App is very simple. For example, you can’t do the following tasks in the light version:

 • เปลี่ยนฟอนต์ Outlook Web App เวอร์ชัน Light มีให้ใช้เฉพาะข้อความธรรมดาเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ไม่มีตัวหนา ขีดเส้นใต้ หรือตัวเอียง ไม่มีรูปภาพแบบอินไลน์ และไม่มีฮอตไฮเปอร์ลิงก์

 • Outlook Web App เวอร์ชัน Light จะไม่มีตัวตรวจการสะกดเป็นของตนเอง ถ้าเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานมีตัวตรวจการสะกด คุณก็สามารถใช้ได้

 • แสดงตัวอย่างของข้อความ จะไม่มีบานหน้าต่างการอ่านหรือการแสดงตัวอย่าง

 • เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์หรือแสดงรายละเอียดของชื่อเรื่องเพิ่มขึ้นในมุมมองรายการ

 • ใช้ลายเซ็นอีเมลหลายรายการหรือเลือกข้อความที่จะรวมลายเซ็นไว้

 • ใช้กฎเพื่อส่งต่อข้อความ

 • เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่นๆ

 • เปิดกล่องจดหมายของบุคคลอื่น

 • พิมพ์ข้อความ

 • คัดลอกข้อความหรือสิ่งที่แนบมา คุณสามารถใช้ CTRL+C และ CTRL+V เพื่อคัดลอกและวางเนื้อหาของข้อความได้

 • Save a message as a file.

 • รับการแจ้งให้ทราบหรือการแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความ

 • ร้องขอใบตอบรับการอ่านหรือการส่งข้อความ

 • จัดการงาน บันทึกย่อ หรือกฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า

 • เรียกคืนข้อความอีเมล

 • สร้างหรือปรับเปลี่ยนกลุ่มที่ติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้กับที่ติดต่อ ให้ดูที่ Outlook Web App Light > ที่ติดต่อ

ข้อความอีเมลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจะถูกเก็บอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของกล่องจดหมายของคุณ โฟลเดอร์จดหมายจะแสดงข้อความใหม่ในชนิด ตัวหนา หลังจากที่เปิดอ่านข้อความแล้ว ข้อความใหม่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นชนิดปกติ

เมื่อต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์ ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูข้อความใหม่ที่สุดก่อน ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ ได้รับ

คุณยังสามารถใช้โฟลเดอร์ในการจัดระเบียบข้อความได้ด้วย กล่องจดหมายของคุณมีชุดของโฟลเดอร์เริ่มต้น โฟลเดอร์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงปฏิทิน ที่ติดต่อ รายการที่ถูกลบ แบบร่าง กล่องจดหมายเข้า อีเมลขยะ และรายการที่ถูกส่ง

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่ส่งถึงคุณจะถูกเก็บไว้ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ แต่คุณสามารถจัดระเบียบข้อความของคุณลงในระบบโฟลเดอร์แบบลำดับชั้น และปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีโฟลเดอร์ชื่อ ทีมของฉัน ที่มีโฟลเดอร์ย่อยสำหรับแต่ละบุคคลในทีมของคุณ เมื่อมีบุคคลออกจากทีมของคุณ คุณสามารถลบโฟลเดอร์ของบุคคลนั้น ถ้ามีบุคคลย้ายไปยังอีกทีมหนึ่ง คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ไปที่โฟลเดอร์ของทีมนั้นได้

ใช้ตัวเลือกข้อความเพื่อควบคุมจำนวนข้อความที่จะแสดงในแต่ละหน้า

View your folders and folder contents

 1. เลือก จัดการโฟลเดอร์ จากนั้นในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก เลือกเพื่อดูโฟลเดอร์ทั้งหมด ซึ่งจะแสดงโฟลเดอร์ที่สร้างใน Outlook Web App เวอร์ชัน Light หรือในโปรแกรมอีเมลอื่นๆ เช่น Outlook หรือ Outlook Web App

 2. ในกล่องดรอปดาวน์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจากรายการ และเลือกลูกศรสีเขียว

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก จัดการโฟลเดอร์

 2. ภายใต้ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในรายการ สร้างโฟลเดอร์ใน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ

 3. ในกล่อง ชื่อโฟลเดอร์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อโฟลเดอร์ใหม่

 4. เลือก สร้าง

ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น

 1. เลือกข้อความที่จะย้ายด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากข้อความนั้นในรายการข้อความ หรือเปิดข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก ย้าย

 3. The Move to Folder screen opens. In Move to list, select the folder you want to move the message to.

 4. เลือก ย้าย เพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกไว้

ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะไม่ย้ายข้อความ ให้เลือก ปิด บนแถบเครื่องมือเพื่อออกจากหน้าจอ และกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

ฉันสามารถใช้โฟลเดอร์ทำอะไรได้อีก

เมื่อคุณเลือก จัดการโฟลเดอร์ คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับ เปลี่ยนชื่อ, ย้าย หรือ ลบ โฟลเดอร์ นอกเหนือจากการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • คัดลอกข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น

 • เข้าถึงโฟลเดอร์เก็บถาวรที่สร้างขึ้นใน Outlook หรือ Outlook Web App

When you delete an item from your mailbox, it's moved to the Deleted Items folder. This means you can get it back by finding it in the Deleted Items folder, and moving it back to your Inbox.

คุณสามารถลบเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ รวมทั้งโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด ด้วยการเลือก จัดการโฟลเดอร์ แล้วใช้ตัวเลือก ลบโฟลเดอร์

ลบรายการจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ อย่างถาวร

 1. เลือกโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ใน จดหมาย

 2. เมื่อต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณอย่างถาวร ให้เลือก ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ บนแถบเครื่องมือ

 3. เมื่อต้องการลบเฉพาะบางรายการในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ อย่างถาวร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ บนแถบเครื่องมือ

 4. โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณอาจมีนโยบายซึ่งจะทำให้รายการต่างๆ ในโฟลเดอร์นี้ถูกลบอย่างถาวรหลังจากที่ได้อยู่ในโฟลเดอร์เป็นเวลาตามที่กำหนด

เมื่อคุณสร้างข้อความใหม่ ให้คุณใช้ฟอร์มข้อความใหม่ ฟอร์มนี้จะเหมือนกับฟอร์มที่ใช้เพื่อตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ เมื่อคุณตอบกลับข้อความ จะมีการกรอกข้อมูลหัวข้อ (ถึง จาก และเรื่อง) ให้คุณแล้วโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการให้มีลายเซ็นอีเมล ให้ไปที่ ตัวเลือกข้อความ เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนลายเซ็นของคุณ

 1. ใน จดหมาย บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก ข้อความใหม่

 2. ใส่รายละเอียดของข้อความ โดยทำดังนี้

  • พิมพ์ชื่อหรือนามแฝงอีเมลของผู้รับที่ต้องการในกล่อง ถึง, สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง ตามความเหมาะสม และคั่นระหว่างชื่อแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ใช้ไอคอน ตรวจสอบชื่อ บนแถบเครื่องมือเพื่อแก้ไขชื่อ ถ้าพบว่ามีชื่อที่ตรงกันมากกว่าหนึ่งรายการ ชื่อที่ไม่ได้แก้ไขจะปรากฏเป็นสีแดง และรายการจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกชื่อที่คุณต้องการจากรายการ

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ดู Outlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

 3. พิมพ์บรรทัดเรื่องโดยย่อในกล่อง เรื่อง

 4. พิมพ์ข้อความของคุณลงในเนื้อหาข้อความ

 5. เลือก ส่ง บนแถบเครื่องมือข้อความเพื่อส่งข้อความของคุณไปยังผู้รับ

 6. ถ้าคุณไม่ต้องการส่งข้อความทันที คุณสามารถเลือก บันทึก หรือ ปิด บนแถบเครื่องมือข้อความ ข้อความของคุณจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แบบร่าง จนกว่าคุณจะเปิดและส่งข้อความนั้น

Other options on the message tool bar

 • เลือก เครื่องหมายอัศเจรีย์ เพื่อตั้งค่าความสำคัญของข้อความไว้ที่ ระดับสูง

 • เลือก ลูกศรลง เพื่อตั้งค่าความสำคัญของข้อความไว้ที่ ระดับต่ำ

 • เลือกไอคอน คลิปหนีบกระดาษ เพื่อเพิ่มสิ่งที่แนบมา หรือเลือก สิ่งที่แนบมา ภายใต้เรื่อง

Use the messaging options to determine how many items to display per page, and what to do after moving or deleting an item or when a message has a read receipt. There’s no option to change how often to check for new messages because mail is available as soon as it's received by your email server. You can refresh your browser page to see if new messages have arrived.

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก จดหมาย

 2. คลิกโฟลเดอร์ที่มีข้อความที่คุณต้องการอ่าน ถ้าโฟลเดอร์ที่คุณต้องการไม่ปรากฏให้เห็น ให้เลือก เลือกเพื่อดูโฟลเดอร์ทั้งหมด เพื่อดูรายการโฟลเดอร์ที่มีอยู่ จากรายการ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้วเลือกลูกศรเพื่อข้ามไปยังโฟลเดอร์นั้น ข้อความอีเมลใหม่จะมาถึงในกล่องจดหมายเข้าเสมอ และจะถูกแสดงในแบบตัวหนา

 3. เลือกเรื่องของข้อความที่คุณต้องการอ่านเพื่อเปิด

 4. ใช้ลูกศรนำทางในแถบเครื่องมือเพื่อดูรายการ ก่อนหน้า หรือ ถัดไป ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ลูกศรเดียวกันนี้จะพร้อมใช้งานในด้านล่างของหน้า

เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมล ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้นในหัวเรื่อง

 • Subject: The subject of the message.

 • From: The name or email address of the sender or organization.

 • Sent: The date and time the message was sent.

 • To: The name or email address of the primary recipients.

 • Cc: The name or email address of the carbon-copy (Cc) recipients.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ส่งหรือผู้รับ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือกที่ชื่อของบุคคลนั้นในบรรทัด จาก ถึง หรือสำเนาถึง

ข้อควรระวัง: ข้อความอีเมลบางข้อความที่คุณได้รับอาจมีลิงก์ต่อไปนี้ในหัวเรื่อง: ดูเป็นเว็บเพจ เมื่อคุณเห็นลิงก์นี้ หมายความว่า ข้อความต้นฉบับมีองค์ประกอบที่ถูกบล็อกเนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงจาวาแอปเพล็ตและตัวควบคุม ActiveX ให้เลือกที่ลิงก์เพื่อดูข้อความในแบบที่ไม่ถูกกรองในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหาก ก่อนที่ข้อความจะเปิดขึ้น คุณจะเห็นข้อความเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการดูเนื้อหาดังกล่าว

เมื่อคุณตอบกลับข้อความ ฟอร์มข้อความใหม่จะเปิดขึ้นและมีชื่อที่เกี่ยวข้องในกล่อง ถึง และ สำเนาถึง คุณสามารถเพิ่มหรือเอาชื่อออกได้ ถ้าจำเป็น เมื่อคุณส่งต่อข้อความ คุณจะกรอกผู้รับทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง

คุณสามารถตั้งค่าข้อความไม่อยู่ที่สำนักงาน ซึ่งจะส่งไปยังผู้ที่ส่งข้อความถึงคุณในขณะที่คุณไม่อยู่ได้

Reply to the sender of a message

 1. บนแถบเครื่องมือ ฟอร์มอ่านข้อความ ให้เลือก ตอบกลับ เมื่อคุณเลือก ตอบกลับ กล่อง ถึง จะใส่ที่อยู่ของผู้ส่งข้อความต้นฉบับอยู่แล้ว

 2. เรื่อง จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ

 3. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณภายใน หรือด้านบนของข้อความต้นฉบับของผู้ส่ง

Reply to the sender and all other recipients of a message

 1. บนแถบเครื่องมือ ฟอร์มอ่านข้อความ ให้เลือก ตอบกลับทั้งหมด เมื่อคุณเลือก ตอบกลับทั้งหมด กล่อง ถึง และ สำเนาถึง จะมีที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับคนอื่นๆ ทุกคนของข้อความต้นฉบับอยู่แล้ว

 2. เรื่อง จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ

 3. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณภายใน หรือด้านบนของข้อความต้นฉบับของผู้ส่ง

Forward a message

 1. บนแถบเครื่องมือ ฟอร์มอ่านข้อความ ให้เลือก ส่งต่อ

 2. ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งต่อข้อความไปถึง

 3. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่มภายใน หรือด้านบนของข้อความต้นฉบับของผู้ส่ง

เมื่อการตอบกลับของคุณพร้อมแล้ว ให้เลือก ส่ง บนแถบเครื่องมือข้อความ

สิ่งที่แนบมาสามารถเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมใดๆ ตัวอย่างเช่น เอกสาร Word สเปรดชีต Excel ไฟล์ .wav หรือบิตแมป คุณสามารถแนบไฟล์ชนิดใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่านทางเครือข่ายของคุณ ไปยังรายการใดๆ ที่สร้างขึ้นใน Outlook Web App นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาสิ่งที่แนบมาออกจากรายการได้

เมื่อข้อความมีสิ่งที่แนบมา ไอคอนคลิปหนีบกระดาษจะแสดงถัดจากข้อความนั้นในรายการข้อความ รายการปฏิทินจะแสดงไอคอนคลิปหนีบกระดาษในมุมหนึ่งบนมุมมองปฏิทิน และจะแสดงรายการของสิ่งที่แนบมาเมื่อมีการเปิดรายการดังกล่าว ที่ติดต่อจะแสดงรายการของสิ่งที่แนบมาเมื่อมีการเปิดที่ติดต่อ

เมื่อรายการที่มีสิ่งที่แนบมาถูกเปิด ชื่อของไฟล์ที่แนบมาจะปรากฏในรายการสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาบางอย่าง เช่น ไฟล์ .txt และ .gif สามารถเปิดได้โดยเว็บเบราว์เซอร์

Attach a file to an email message or other item

 1. เมื่อคุณสร้างข้อความ การนัดหมาย หรือที่ติดต่อ ให้เลือก สิ่งที่แนบมา บนรายการนั้น ข้อความจะมีลิงก์ สิ่งที่แนบมา ในส่วนหัวของข้อความ รายการปฏิทินจะมีลิงก์ สิ่งที่แนบมา บนแถบเครื่องมือ หรือถ้ารายการคือการประชุม ลิงก์ก็จะอยู่บนเนื้อหาข้อความ ที่ติดต่อจะมีลิงก์ สิ่งที่แนบมา ที่ด้านล่างของหน้า ที่ติดต่อ

 2. In the navigation pane, type the path of the file, or select Browse to locate the file.

 3. หลังจากที่คุณพบไฟล์ที่คุณต้องการแนบ ให้เลือก เปิด เพื่อเพิ่มลงในรายการสิ่งที่แนบมา

 4. เลือก แนบ และไฟล์นั้นจะปรากฏภายใต้ สิ่งที่แนบมา ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับไฟล์แต่ละรายการที่คุณต้องการแนบเพิ่มเติม

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังฟอร์มที่คุณทำงานอยู่ ให้เลือก เสร็จสิ้น บนแถบเครื่องมือ ในขณะนี้ ไฟล์ที่คุณเลือกจะแสดงขึ้นที่ส่วนหัวถัดจาก สิ่งที่แนบมา

ชื่อไฟล์ที่ยาวอาจถูกตัดทอนก่อนที่ไฟล์นั้นจะถูกแนบ สิ่งนี้ไม่มีผลต่อเนื้อหาของไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Internet Explorer 6 กับ SP 2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ชื่อไฟล์ที่แนบมาจะถูกจำกัดไว้ที่ 76 อักขระ ถ้าชื่อไฟล์ถูกตัดทอนเพื่อให้ตรงกับขีดจำกัดนี้ อักขระสองตัวแรกของชื่อไฟล์อาจถูกเปลี่ยนแปลง Internet Explorer เวอร์ชันก่อนหน้าจะแทนที่ชื่อไฟล์ที่ยาวที่มีชื่อทั่วไป เช่น ชื่อไฟล์[1].txt

Remove one or more attachments from an item

 1. เปิดข้อความ แล้วเลือก สิ่งที่แนบมา ในส่วนหัว

 2. ภายใต้ สิ่งที่แนบมา เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับไฟล์ที่คุณต้องการเอาออก

 3. เลือก นำออก

 4. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและกลับไปยังรายการ

สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกทำสำเนาเมื่อคุณตอบกลับข้อความ จะมีเพียงไอคอนตัวแทนปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นไฟล์ เมื่อต้องการให้มีสิ่งที่แนบมาด้วย ให้ส่งต่อข้อความนั้นแทนการตอบกลับ ก่อนที่คุณจะแก้ไขไฟล์ที่แนบมา คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์นั้นมายังคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน

Read or save an attachment

 • เลือกชื่อไฟล์สิ่งที่แนบมา คุณจะได้รับตัวเลือกให้เปิดสิ่งที่แนบมานั้นโดยใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในดิสก์

 • สำหรับสิ่งที่แนบมาบางชนิดคุณสามารถใช้ เปิดเป็นเว็บเพจ เพื่อเปิดสิ่งที่แนบมาเป็นเว็บเพจที่สามารถดูได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ชนิดไฟล์ที่สามารถเปิดเป็นเว็บเพจได้ มีดังนี้

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • ไฟล์ .pdf สำหรับ Adobe Acrobat

ข้อควรระวัง: ไม่ควรเปิดสิ่งที่แนบมาเว้นแต่คุณจะเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งไฟล์นั้นให้คุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีการแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นการดีที่สุดที่จะใช้ตัวเลือก เปิดเป็นเว็บเพจ เว้นแต่คุณจะแน่ใจว่าสิ่งที่แนบมานั้นปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Outlook Web App Light > เปิดเป็นเว็บเพจ

Send an attachment

เมื่อต้องการส่งสิ่งที่แนบมาที่มีการแก้ไข แอปพลิเคชันที่ใช้สร้างสิ่งที่แนบมาจะต้องได้รับการติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแก้ไขสิ่งที่แนบมาที่เป็นไฟล์ Word คุณจำเป็นต้องมี Word ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาเดิม

 2. เลือกสิ่งที่แนบมา แล้วเลือก บันทึก เพื่อบันทึกสิ่งที่แนบมาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เปิดสิ่งที่แนบมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไว้ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและปิดเอกสารนั้น

 5. Return to Outlook Web App, and then open the original message

 6. เลือก ตอบกลับ ถ้าคุณต้องการเอาสิ่งที่แนบมาเดิมออกจากข้อความ และแนบเวอร์ชันที่คุณปรับเปลี่ยนแล้ว

 7. เลือก ส่งต่อ ถ้าคุณต้องการรวมสิ่งที่แนบมาเดิมกับเวอร์ชันที่คุณปรับเปลี่ยนแล้ว

What else do I need to know about attachments ?

 • สิ่งที่แนบมาบางรายการอาจถูกเอาออกหรือถูกบล็อกโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่องค์กรของคุณใช้ หรือโดยองค์กรของผู้รับอีเมลของคุณ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนสิ่งที่แนบมา ให้ติดต่อกลุ่มสนับสนุนทางเทคนิคของคุณ

 • ขีดจำกัดเริ่มต้นของขนาดสิ่งที่แนบมารายการเดียวใน Outlook Web App คือ 10 MB ขีดจำกัดเริ่มต้นของขนาดข้อความทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่แนบมาทั้งหมดคือ 25 MB หรือ 35 MB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ขีดจำกัดของขนาดสิ่งที่แนบมาและข้อความสำหรับกล่องจดหมายของคุณถูกตั้งค่าโดยผู้ที่จัดการอีเมลของคุณ และอาจแตกต่างจากขีดจำกัดเริ่มต้น

 • ตามค่าเริ่มต้น จำนวนสิ่งที่แนบมาสูงสุดที่คุณสามารถเพิ่มลงในข้อความเดียวคือ 125 จำนวนของขีดจำกัดสิ่งที่แนบมาถูกตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ และอาจแตกต่างจากขีดจำกัดเริ่มต้น

ถ้าอีเมลที่คุณคาดไว้ไม่อยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางอย่างในการแก้ไขปัญหา

 • Check your junk email folder.

 • If the email is in a connected account, it is pulled into the light version of Outlook Web App once an hour.

 • ตรวจสอบกับผู้ส่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

 • รีเฟรชเบราว์เซอร์ของคุณ ข้อความจะพร้อมใช้งานทันทีที่เซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อความนั้น

To learn about options that affect how you read and send mail, see Options > Messaging.

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ให้ดูที่ ตัวเลือก > เปลี่ยนรหัสผ่าน

Outlook Web App Light > ความปลอดภัยของอีเมล

Outlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

Outlook Web App Light > ที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×