Outlook Web App Light > จดหมาย

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้า Outlook Web App ของคุณมีลักษณะเหมือนรูปภาพด้านล่าง แสดงว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชัน Light ของ Outlook Web App ถ้าคุณเห็นเวอร์ชัน Light และไม่ได้เลือกไว้ หมายความว่า คุณกำลังใช้เว็บเบราว์เซอร์เก่าที่ไม่สนับสนุนเวอร์ชันปกติ คุณอาจไม่สามารถติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนเวอร์ชันปกติได้ พูดคุยกับผู้ดูแลระบบ IT หรือฝ่ายสนับสนุนของคุณเพื่อดูว่า สามารถติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ใหม่ได้หรือไม่

สกรีนช็อตของกล่องขาเข้าใน Outlook Web App Light

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ดูที่ รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

เมื่อต้องการดูข้อความ ให้เลือก จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อความ ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ

ข้อความอีเมลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจะถูกเก็บอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของกล่องจดหมายของคุณ โฟลเดอร์จดหมายจะแสดงข้อความใหม่ในชนิด ตัวหนา หลังจากที่เปิดอ่านข้อความแล้ว ข้อความใหม่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นชนิดปกติ

เมื่อต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์ ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูข้อความใหม่ที่สุดก่อน ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ ได้รับ

คุณยังสามารถใช้โฟลเดอร์ในการจัดระเบียบข้อความได้ด้วย กล่องจดหมายของคุณมีชุดของโฟลเดอร์เริ่มต้น โฟลเดอร์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงปฏิทิน ที่ติดต่อ รายการที่ถูกลบ แบบร่าง กล่องจดหมายเข้า อีเมลขยะ และรายการที่ถูกส่ง

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่ส่งถึงคุณจะถูกเก็บไว้ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ แต่คุณสามารถจัดระเบียบข้อความของคุณลงในระบบโฟลเดอร์แบบลำดับชั้น และปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีโฟลเดอร์ชื่อ ทีมของฉัน ที่มีโฟลเดอร์ย่อยสำหรับแต่ละบุคคลในทีมของคุณ เมื่อมีบุคคลออกจากทีมของคุณ คุณสามารถลบโฟลเดอร์ของบุคคลนั้น ถ้ามีบุคคลย้ายไปยังอีกทีมหนึ่ง คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ไปที่โฟลเดอร์ของทีมนั้นได้

ใช้ตัวเลือกข้อความเพื่อควบคุมจำนวนข้อความที่จะแสดงในแต่ละหน้า

ดูโฟลเดอร์และเนื้อหาในโฟลเดอร์ของคุณ

 1. ในหน้าต่างนำทาง ให้เลือก คลิกเพื่อดูโฟลเดอร์ทั้งหมด ซึ่งจะแสดงโฟลเดอร์ที่สร้างใน Outlook Web App เวอร์ชัน Light หรือในโปรแกรมอีเมลอื่น ๆ เช่น Outlook หรือ Outlook Web App

 2. ในกล่องดรอปดาวน์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจากรายการ และเลือกลูกศรสีเขียว

สร้าง ย้าย เปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์

เริ่มด้วยการเลือก จัดการโฟลเดอร์ ในหน้าต่างนำทางด้านซ้าย

 • ใช้ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อเลือกโฟลเดอร์หลัก และสร้างและตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่

 • ใช้ เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ เพื่อเลือกและเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่

 • ใช้ ย้ายโฟลเดอร์ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะย้ายและตำแหน่งที่จะย้ายไป

 • ใช้ ลบโฟลเดอร์ เพื่อเลือกและลบโฟลเดอร์ที่มีอยู่

ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากข้อความคุณต้องการย้าย จาก นั้นเลือกย้าย จากเมนูด้านบนของรายการข้อความ

 2. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความไป ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ ใช้เมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากตัวเลือก กล่องจดหมายเข้า

 3. เลือก ย้าย เพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกไว้

ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะไม่ย้ายข้อความ ให้เลือก ปิด เพื่อกลับไปยังรายการข้อความ

คุณไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เก็บถาวรที่สร้างขึ้นใน Outlook หรือOutlook Web App

เมื่อคุณลบรายการออกจากกล่องจดหมายของคุณ รายการนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถนำรายการกลับไปได้โดยการค้นหาในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ แล้วย้ายรายการนั้นกลับไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

คุณสามารถลบเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ รวมทั้งโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด ด้วยการเลือกและคลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วใช้ตัวเลือก ล้างโฟลเดอร์

ลบรายการจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ อย่างถาวร

 1. เลือกโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ใน จดหมาย

 2. เมื่อต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณอย่างถาวร คลิกขวาที่ ล้างโฟลเดอร์

 3. เมื่อต้องการลบเฉพาะบางรายการในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ อย่างถาวร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก ลบ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณอาจตั้งค่านโยบายเกี่ยวกับโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ ซึ่งจะทำให้รายการต่างๆ ในโฟลเดอร์นี้ถูกลบอย่างถาวรหลังจากที่อยู่ในโฟลเดอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อคุณสร้างข้อความใหม่ ให้คุณใช้ฟอร์มข้อความใหม่ ฟอร์มนี้จะเหมือนกับฟอร์มที่ใช้เพื่อตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ เมื่อคุณตอบกลับข้อความ จะมีการกรอกข้อมูลหัวข้อ (ถึง จาก และเรื่อง) ให้คุณแล้วโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการให้มีลายเซ็นอีเมล ให้ไปที่ ตัวเลือกข้อความ เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนลายเซ็นของคุณ

 1. ในจดหมาย เลือกจดหมายใหม่

 2. ใส่รายละเอียดของข้อความ โดยทำดังนี้

  • พิมพ์ชื่อหรือนามแฝงอีเมลของผู้รับในกล่องการสำเนาถึง และสำเนาลับถึง ตามความเหมาะสม คั่นระหว่างชื่อหลาย ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ใช้ไอคอนตรวจสอบชื่อ บนแถบเครื่องมือการแก้ไขชื่อ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งอาจตรงกัน ชื่อไม่ได้แก้ไขจะปรากฏเป็นสีแดง และรายการจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง เลือกเพื่อเลือกชื่อหรือชื่อที่คุณต้องการจากรายการ

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ดู Outlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

 3. พิมพ์บรรทัดเรื่องโดยย่อในกล่อง เรื่อง

 4. พิมพ์ข้อความของคุณลงในเนื้อหาข้อความ

 5. เลือก ส่ง บนแถบเครื่องมือข้อความเพื่อส่งข้อความของคุณไปยังผู้รับ

 6. หากคุณไม่ต้องการส่งข้อความทันที คุณสามารถเลือก บันทึก บนแถบเครื่องมือ ข้อความของคุณจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ร่างจดหมายจนกว่าคุณจะเปิดและส่ง

ตัวเลือกอื่น ๆ บนแถบเครื่องมือข้อความ

 • เลือกการตั้งค่าความสำคัญ เมื่อต้องการตั้งค่าความสำคัญของข้อความสูง ปกติ หรือต่ำ

 • เลือกไอคอน คลิปหนีบกระดาษ เพื่อเพิ่มไฟล์แนบ

ใช้ ตัวเลือกข้อความ เพื่อกำหนดจำนวนรายการที่จะแสดงต่อหน้า และสิ่งที่ต้องทำหลังจากย้ายหรือลบรายการ หรือเมื่อข้อความได้รับการอ่านแล้ว ไม่มีตัวเลือกสำหรับเปลี่ยนแปลงความถี่ในการตรวจหาข้อความใหม่ เนื่องจากอีเมลจะพร้อมใช้งานทันทีที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณได้รับ คุณสามารถรีเฟรชเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูว่ามีข้อความใหม่หรือไม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก จดหมาย

 2. เลือกโฟลเดอร์ที่มีข้อความที่คุณต้องการอ่าน ข้อความอีเมลใหม่จะมาถึงกล่องจดหมายขาเข้าเสมอและแสดงเป็นตัวหนา

 3. เลือกเรื่องของข้อความที่คุณต้องการอ่านเพื่อเปิด

เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมล ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้นในหัวเรื่อง

 • เรื่อง: เรื่องของข้อความ

 • จาก: ชื่อหรืออีเมลของของผู้ส่งหรือองค์กร

 • ส่ง: วันและเวลาข้อความถูกส่งออก

 • ถึง: ชื่อหรืออีเมลของผู้รับหลัก

 • สำเนาถึง: ชื่อหรืออีเมลของผู้รับสำเนาถึง (Cc)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ส่งหรือผู้รับ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือกที่ชื่อของบุคคลนั้นในบรรทัด จาก ถึง หรือสำเนาถึง

ข้อควรระวัง: ข้อความอีเมลบางข้อความที่คุณได้รับอาจมีลิงก์ต่อไปนี้ในหัวเรื่องเปิดเป็นเว็บเพจ (หรือเปิดในเบราว์เซอร์) เมื่อคุณเห็นลิงก์นี้ หมายความว่าข้อความต้นฉบับมีองค์ประกอบที่ถูกบล็อกเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงจาวาแอปเพล็ตและตัวควบคุม ActiveX เลือกที่ลิงก์เพื่อดูข้อความในแบบที่ไม่ถูกกรองในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหาก ก่อนที่ข้อความจะเปิดขึ้น คุณจะเห็นข้อความเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการดูเนื้อหาดังกล่าว

เมื่อคุณตอบกลับข้อความ ฟอร์มข้อความใหม่จะเปิดขึ้นและมีชื่อที่เกี่ยวข้องในบรรทัดถึงและสำเนาถึง คุณสามารถเพิ่มหรือเอาชื่อออกได้ถ้าจำเป็น เมื่อคุณส่งต่อข้อความ คุณจะกรอกผู้รับทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง

คุณสามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (ไม่อยู่ที่สำนักงาน) ซึ่งจะส่งไปยังผู้ที่ส่งข้อความถึงคุณในขณะที่คุณไม่อยู่

ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความ

 1. บนแถบเครื่องมือฟอร์มอ่านข้อความ ให้เลือกตอบกลับ เมื่อคุณเลือกตอบกลับ บรรทัดถึงจะถูกใส่ที่อยู่ของผู้ส่งข้อความต้นฉบับให้อยู่แล้ว

 2. เรื่อง จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ

 3. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณภายใน หรือด้านบนของข้อความต้นฉบับของผู้ส่ง

ตอบกลับไปยังผู้ส่งและผู้รับคนอื่นๆ ทั้งหมดของข้อความ

 1. บนแถบเครื่องมือฟอร์มอ่านข้อความ ให้เลือกตอบกลับทั้งหมด เมื่อคุณเลือกตอบกลับทั้งหมด บรรทัดถึงและสำเนาถึงจะมีที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับคนอื่นๆ ทุกคนของข้อความต้นฉบับอยู่แล้ว

 2. เรื่อง จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ

 3. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณภายใน หรือด้านบนของข้อความต้นฉบับของผู้ส่ง

ส่งต่อข้อความ

 1. บนแถบเครื่องมือฟอร์มอ่านข้อความ ให้เลือกส่งต่อ

 2. ในบรรทัดถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งต่อข้อความไปถึง

 3. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่มภายใน หรือด้านบนของข้อความต้นฉบับของผู้ส่ง

เมื่อการตอบกลับของคุณพร้อมแล้ว ให้เลือก ส่ง บนแถบเครื่องมือข้อความ

สิ่งที่แนบมาสามารถเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมใดๆ ตัวอย่างเช่น เอกสาร Word สเปรดชีต Excel ไฟล์ .wav หรือบิตแมป คุณสามารถแนบไฟล์ชนิดใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่านทางเครือข่ายของคุณ ไปยังรายการใดๆ ที่สร้างขึ้นใน Outlook Web App นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาสิ่งที่แนบมาออกจากรายการได้

เมื่อข้อความมีสิ่งที่แนบมา ไอคอนคลิปหนีบกระดาษจะแสดงถัดจากข้อความนั้นในรายการข้อความ รายการปฏิทินจะแสดงไอคอนคลิปหนีบกระดาษในมุมหนึ่งบนมุมมองปฏิทิน และจะแสดงรายการของสิ่งที่แนบมาเมื่อมีการเปิดรายการดังกล่าว ที่ติดต่อจะแสดงรายการของสิ่งที่แนบมาเมื่อมีการเปิดที่ติดต่อ

เมื่อรายการที่มีสิ่งที่แนบมาถูกเปิด ชื่อของไฟล์ที่แนบมาจะปรากฏในรายการสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาบางอย่าง เช่น ไฟล์ .txt และ .gif สามารถเปิดได้โดยเว็บเบราว์เซอร์

แนบไฟล์ไปกับข้อความอีเมลหรือรายการอื่น

 1. เมื่อคุณสร้างข้อความ การนัดหมาย หรือที่ติดต่อ ให้เลือกแทรก >สิ่งที่แนบมาบนแถบเครื่องมือฟอร์มข้อความ ข้อความจะมีลิงก์สิ่งที่แนบมาในส่วนหัวของข้อความ รายการปฏิทินจะมีลิงก์สิ่งที่แนบมาบนแถบเครื่องมือ หรือถ้ารายการคือการประชุม ลิงก์ก็จะอยู่บนเนื้อหาข้อความ ที่ติดต่อจะมีลิงก์สิ่งที่แนบมาที่ด้านล่างของหน้าที่ติดต่อ

 2. ในเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดพิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือเลือกค้นหา เพื่อค้นหาไฟล์

 3. หลังจากที่คุณพบไฟล์ที่คุณต้องการแนบ ให้เลือก เปิด เพื่อเพิ่มลงในรายการสิ่งที่แนบมา

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับไฟล์แต่ละรายการที่คุณต้องการแนบเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ที่ยาวอาจถูกตัดทอนก่อนแนบไฟล์มา ซึ่งไม่มีผลกระทบกับเนื้อหาของไฟล์

เอาสิ่งที่แนบมาออกจากรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 1. เปิดข้อความ

 2. เลือกไอคอนx ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการลบออก

สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกทำสำเนาเมื่อคุณตอบกลับข้อความ จะมีเพียงไอคอนตัวแทนปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นไฟล์ เมื่อต้องการให้มีสิ่งที่แนบมาด้วย ให้ส่งต่อข้อความนั้นแทนการตอบกลับ ก่อนที่คุณจะแก้ไขไฟล์ที่แนบมา คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์นั้นมายังคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน

อ่านหรือบันทึกสิ่งที่แนบมา

 • เลือกชื่อไฟล์สิ่งที่แนบมา คุณจะได้รับตัวเลือกให้เปิดสิ่งที่แนบมานั้นโดยใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในดิสก์

 • สำหรับไฟล์แนบบางชนิด คุณสามารถใช้ เปิดตามหน้าเว็บ (หรือ เปิดในเบราว์เซอร์) เพื่อเปิดไฟล์แนบตามหน้าเว็บที่สามารถดูได้โดยใช้เว็บเบราเซอร์ของคุณ ประเภทไฟล์ที่สามารถเปิดเป็นเว็บเพจได้ ได้แก่:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • ไฟล์ .pdf สำหรับ Adobe Acrobat

ข้อควรระวัง: อย่าเปิดไฟล์แนบยกเว้นว่าคุณเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งให้คุณ การแนบไฟล์เป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้สำหรับแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ ดังนั้นดีที่สุดที่จะใช้ เปิดเป็นหน้าเว็บ (หรือ เปิดในเบราว์เซอร์) ยกเว้นว่าคุณแน่ใจว่าไฟล์แนบปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ Outlook Web App Light > เปิดเป็นหน้าเว็บ

ส่งไฟล์แนบ

เมื่อต้องการส่งสิ่งที่แนบมาที่มีการแก้ไข แอปพลิเคชันที่ใช้สร้างสิ่งที่แนบมาจะต้องได้รับการติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแก้ไขสิ่งที่แนบมาที่เป็นไฟล์ Word คุณจำเป็นต้องมี Word ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาเดิม

 2. เลือกสิ่งที่แนบมา แล้วเลือก บันทึก เพื่อบันทึกสิ่งที่แนบมาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เปิดสิ่งที่แนบมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไว้ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและปิดเอกสารนั้น

 5. กลับไปยัง Outlook Web App และเปิดข้อความต้นฉบับ

 6. เลือก ตอบกลับ ถ้าคุณต้องการเอาสิ่งที่แนบมาเดิมออกจากข้อความ และแนบเวอร์ชันที่คุณปรับเปลี่ยนแล้ว

 7. เลือก ส่งต่อ ถ้าคุณต้องการรวมสิ่งที่แนบมาเดิมกับเวอร์ชันที่คุณปรับเปลี่ยนแล้ว

อะไรที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับสิ่งที่แนบมา

 • สิ่งที่แนบมาบางรายการอาจถูกเอาออกหรือถูกบล็อกโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่องค์กรของคุณใช้ หรือโดยองค์กรของผู้รับอีเมลของคุณ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนสิ่งที่แนบมา ให้ติดต่อกลุ่มสนับสนุนทางเทคนิคของคุณ

 • ขีดจำกัดเริ่มต้นของขนาดสิ่งที่แนบมารายการเดียวใน Outlook Web App คือ 10 MB ขีดจำกัดเริ่มต้นของขนาดข้อความทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่แนบมาทั้งหมดคือ 25 MB หรือ 35 MB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ขีดจำกัดของขนาดสิ่งที่แนบมาและข้อความสำหรับกล่องจดหมายของคุณถูกตั้งค่าโดยผู้ที่จัดการอีเมลของคุณ และอาจแตกต่างจากขีดจำกัดเริ่มต้น

 • ตามค่าเริ่มต้น จำนวนสิ่งที่แนบมาสูงสุดที่คุณสามารถเพิ่มลงในข้อความเดียวคือ 125 จำนวนของขีดจำกัดสิ่งที่แนบมาถูกตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ และอาจแตกต่างจากขีดจำกัดเริ่มต้น

ถ้าอีเมลที่คุณคาดไว้ไม่อยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางอย่างในการแก้ไขปัญหา

 • ตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

 • ถ้าอีเมลอยู่ในบัญชีที่เชื่อมต่อ อีเมลจะถูกดึงมายัง Outlook Web App เวอร์ชัน Light ทุกๆ ชั่วโมง

 • ตรวจสอบกับผู้ส่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

 • รีเฟรชเบราว์เซอร์ของคุณ ข้อความจะพร้อมใช้งานทันทีที่เซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อความนั้น

Outlook Web App เวอร์ชัน Light มีตัวเลือกการส่งข้อความน้อยกว่า Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ในเวอร์ชัน Light:

 • จัดการกฎกล่องจดหมายเข้าหรือตั้งค่าการส่งต่อ

 • เพิ่มรูปลงในลายเซ็นอีเมลของคุณหรือใช้ลายเซ็นอีเมลหลายแบบ

 • แสดงตัวอย่างข้อความหรือใช้บานหน้าต่างการอ่าน

 • ตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือการแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับข้อความ

 • เปลี่ยนขนาดฟอนต์ของข้อความ ใช้รูปแบบ rich text หรือ HTML ใช้หัวจดหมาย

 • เชื่อมต่อหรือยกเลิกบัญชีอีเมลอื่น หรือเปิดกล่องจดหมายของบุคคลอื่น

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชั่น light ของ Outlook Web App เช่น วิธีการย้อนกลับไปยังเวอร์ชั่นปกติ หรือฟีเจอร์และข้อจำกัดคืออะไร ดูOutlook Web App Light

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกที่มีผลต่อวิธีอ่าน และส่งอีเมล ดูตัวเลือก > ส่งข้อความ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ดูตัวเลือก > เปลี่ยนรหัสผ่าน

Outlook Web App Light > ความปลอดภัยของอีเมล

Outlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

Outlook Web App Light > ปฏิทิน

Outlook Web App Light > รายชื่อติดต่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×