Outlook Web App Light > จดหมาย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สุดท้ายอัปเดตแล้ว 2018-06-13

ถ้าOutlook Web App ของคุณมีลักษณะเช่นรูปภาพด้านล่าง คุณกำลังใช้เวอร์ชัน light Outlook Web App นี้อาจเนื่อง จากคุณเลือกตัวเลือกในการใช้เวอร์ชัน light หรือเนื่อง จากคุณกำลังใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุนOutlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน

Outlook Web App เวอร์ชัน Light

เวอร์ชัน light Outlook Web App ได้ง่ายกว่าทั้ง ในลักษณะที่ปรากฏ และฟังก์ชันเวอร์ชันมาตรฐานของOutlook Web App ตัวอย่างเช่น จะมีลักษณะการทำงานที่น้อยลงสำหรับการอ่าน และเขียนจดหมายกว่าเวอร์ชันมาตรฐาน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง ดูเปรียบเทียบเวอร์ชัน light และมาตรฐานของ Outlook Web App

เมื่อต้องการดูข้อความ ให้เลือก จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อความ ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ

ฉันไม่ต้องเวอร์ชัน light ของ Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐานอยู่ที่ไหน

ถ้าคุณไม่ได้เลือกเวอร์ชัน light Outlook Web App เพียงออกจากระบบ นั้นแล้ว ใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนการเข้าสู่ระบบอีก

ถ้าคุณไม่ได้เลือกเวอร์ชัน light จากตัวเลือก ต่อไปนี้เป็นวิธีการกลับไปยังเวอร์ชันมาตรฐานของOutlook Web App:

 1. ในเวอร์ชัน light ไปยังตัวเลือก> การตั้งค่าการแสดงเวอร์ชัน Outlook Web App

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้เวอร์ชัน light ของ Outlook Web App

 3. เลือก ตกลง

ลงชื่อออกจากเวอร์ชัน Light จากนั้นปิดเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งโดยใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน คุณอาจจำเป็นต้องปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งได้

เวอร์ชัน light Outlook Web App อย่างง่ายมากได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถทำงานในเวอร์ชัน light ต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนฟอนต์ Outlook Web App เวอร์ชัน Light มีให้ใช้เฉพาะข้อความธรรมดาเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ไม่มีตัวหนา ขีดเส้นใต้ หรือตัวเอียง ไม่มีรูปภาพแบบอินไลน์ และไม่มีฮอตไฮเปอร์ลิงก์

 • Outlook Web App เวอร์ชัน Light จะไม่มีตัวตรวจการสะกดเป็นของตนเอง ถ้าเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานมีตัวตรวจการสะกด คุณก็สามารถใช้ได้

 • แสดงตัวอย่างของข้อความ จะไม่มีบานหน้าต่างการอ่านหรือการแสดงตัวอย่าง

 • เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์หรือแสดงรายละเอียดของชื่อเรื่องเพิ่มขึ้นในมุมมองรายการ

 • ใช้ลายเซ็นอีเมลหลายรายการหรือเลือกข้อความที่จะรวมลายเซ็นไว้

 • ใช้กฎเพื่อส่งต่อข้อความ

 • เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่นๆ

 • เปิดกล่องจดหมายของบุคคลอื่น

 • พิมพ์ข้อความ

 • คัดลอกข้อความหรือสิ่งที่แนบมา คุณสามารถใช้ CTRL+C และ CTRL+V เพื่อคัดลอกและวางเนื้อหาของข้อความได้

 • บันทึกข้อความเป็นไฟล์

 • รับการแจ้งให้ทราบหรือการแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความ

 • ร้องขอใบตอบรับการอ่านหรือการส่งข้อความ

 • จัดการงาน บันทึกย่อ หรือกฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า

 • เรียกคืนข้อความอีเมล

 • สร้าง หรือปรับเปลี่ยนกลุ่มติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถ และไม่สามารถทำได้กับที่ติดต่อ ดูOutlook Web App Light > ที่ติดต่อ

ข้อความอีเมลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจะถูกเก็บอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของกล่องจดหมายของคุณ โฟลเดอร์จดหมายจะแสดงข้อความใหม่ในชนิด ตัวหนา หลังจากที่เปิดอ่านข้อความแล้ว ข้อความใหม่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นชนิดปกติ

เมื่อต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์ ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูข้อความใหม่ที่สุดก่อน ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ ได้รับ

คุณยังสามารถใช้โฟลเดอร์ในการจัดระเบียบข้อความได้ด้วย กล่องจดหมายของคุณมีชุดของโฟลเดอร์เริ่มต้น โฟลเดอร์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงปฏิทิน ที่ติดต่อ รายการที่ถูกลบ แบบร่าง กล่องจดหมายเข้า อีเมลขยะ และรายการที่ถูกส่ง

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่ส่งถึงคุณจะถูกเก็บไว้ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ แต่คุณสามารถจัดระเบียบข้อความของคุณลงในระบบโฟลเดอร์แบบลำดับชั้น และปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีโฟลเดอร์ชื่อ ทีมของฉัน ที่มีโฟลเดอร์ย่อยสำหรับแต่ละบุคคลในทีมของคุณ เมื่อมีบุคคลออกจากทีมของคุณ คุณสามารถลบโฟลเดอร์ของบุคคลนั้น ถ้ามีบุคคลย้ายไปยังอีกทีมหนึ่ง คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ไปที่โฟลเดอร์ของทีมนั้นได้

ใช้ตัวเลือกข้อความเพื่อควบคุมจำนวนข้อความที่จะแสดงในแต่ละหน้า

ดูโฟลเดอร์และเนื้อหาของโฟลเดอร์ของคุณ

 1. เลือก จัดการโฟลเดอร์ จากนั้นในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก เลือกเพื่อดูโฟลเดอร์ทั้งหมด ซึ่งจะแสดงโฟลเดอร์ที่สร้างใน Outlook Web App เวอร์ชัน Light หรือในโปรแกรมอีเมลอื่นๆ เช่น Outlook หรือ Outlook Web App

 2. ในกล่องดรอปดาวน์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจากรายการ และเลือกลูกศรสีเขียว

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์เช่นกล่องจดหมายเข้า และคลิกขวาแล้ว

 2. เลือก สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อโฟลเดอร์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อโฟลเดอร์ใหม่

ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น

 1. เลือกข้อความที่จะย้ายด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากข้อความนั้นในรายการข้อความ หรือเปิดข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. คลิกขวาข้อความ จากนั้นย้าย

 3. หน้าจอการสนทนาย้าย เปิดขึ้น เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความไป

 4. เลือก ย้าย เพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกไว้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อความ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำเนาสนทนานี้ไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก จากนั้น เลือกย้าย

ถ้าคุณตัดสินใจไม่ย้ายข้อความ เลือกยกเลิก เพื่อออกจากหน้าจอ และกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

ฉันสามารถใช้โฟลเดอร์ทำอะไรได้อีก

เมื่อคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์ คุณจะเห็นตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อย้าย หรือลบ โฟลเดอร์นอกเหนือจากการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เก็บถาวรที่สร้างขึ้นในOutlook หรือOutlook Web App

เมื่อคุณลบรายการออกจากกล่องจดหมายของคุณ จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ นั่นหมายความว่า คุณสามารถเรียกคืนได้ ด้วยการค้นหาในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ และย้ายกลับไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

คุณสามารถลบเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ รวมถึงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด ด้วยการเลือก และคลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้ว ใช้ตัวเลือกล้างโฟลเดอร์

ลบรายการจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ อย่างถาวร

 1. เลือกโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ใน จดหมาย

 2. เมื่อต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบอย่างถาวร คลิกขวาล้างโฟลเดอร์

 3. เมื่อต้องการลบอย่างถาวรเฉพาะบางรายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละรายการที่คุณต้อง การลบ คลิกขวารายการ แล้ว เลือกลบ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณอาจได้ตั้งนโยบายในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณที่จะทำให้รายการในจะถูกลบอย่างถาวรหลังจากที่พวกเขาได้ในโฟลเดอร์ที่ถูกตั้งค่าระยะเวลา

เมื่อคุณสร้างข้อความใหม่ ให้คุณใช้ฟอร์มข้อความใหม่ ฟอร์มนี้จะเหมือนกับฟอร์มที่ใช้เพื่อตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ เมื่อคุณตอบกลับข้อความ จะมีการกรอกข้อมูลหัวข้อ (ถึง จาก และเรื่อง) ให้คุณแล้วโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการให้มีลายเซ็นอีเมล ให้ไปที่ ตัวเลือกข้อความ เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนลายเซ็นของคุณ

 1. ในจดหมาย เลือกจดหมายใหม่

 2. ใส่รายละเอียดของข้อความ โดยทำดังนี้

  • พิมพ์ชื่อหรือนามแฝงอีเมลของผู้รับในกล่องการสำเนาถึง และสำเนาลับถึง ตามความเหมาะสม คั่นระหว่างชื่อหลาย ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ใช้ไอคอนตรวจสอบชื่อ บนแถบเครื่องมือการแก้ไขชื่อ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งอาจตรงกัน ชื่อไม่ได้แก้ไขจะปรากฏเป็นสีแดง และรายการจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง เลือกเพื่อเลือกชื่อหรือชื่อที่คุณต้องการจากรายการ

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ดู Outlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

 3. พิมพ์บรรทัดเรื่องโดยย่อในกล่อง เรื่อง

 4. พิมพ์ข้อความของคุณลงในเนื้อหาข้อความ

 5. เลือก ส่ง บนแถบเครื่องมือข้อความเพื่อส่งข้อความของคุณไปยังผู้รับ

 6. ถ้าคุณไม่ต้องการส่งข้อความในทันที คุณสามารถเลือกบันทึก บนแถบเครื่องมือ ข้อความของคุณจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์แบบร่างจนกว่าคุณเปิด และส่งออก

ตัวเลือกอื่น ๆ บนแถบเครื่องมือข้อความ

 • เลือกการตั้งค่าความสำคัญ เมื่อต้องการตั้งค่าความสำคัญของข้อความสูง ปกติ หรือต่ำ

 • เลือกไอคอนคลิปหนีบกระดาษ เพื่อเพิ่มสิ่งที่แนบมา

ใช้การส่งข้อความตัวเลือกเพื่อกำหนดจำนวนรายการที่จะแสดงต่อหนึ่งหน้า และสิ่งที่ต้องทำหลัง จากย้าย หรือลบรายการ หรือข้อความมีใบตอบรับเมื่ออ่าน ไม่มีตัวเลือกการเปลี่ยนความถี่ในการตรวจหาข้อความใหม่ได้เนื่องจากอีเมลที่จะพร้อมใช้งานทันทีที่ได้รับ โดยเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณได้ คุณสามารถรีเฟรชหน้าของเบราว์เซอร์เพื่อดูถ้าข้อความใหม่มาถึง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก จดหมาย

 2. เลือกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยข้อความคุณต้องการอ่าน ข้อความอีเมลใหม่มาถึงในกล่องจดหมายเข้าเสมอ และจะแสดงเป็นตัวหนา

 3. เลือกเรื่องของข้อความที่คุณต้องการอ่านเพื่อเปิด

เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมล ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้นในหัวเรื่อง

 • เรื่อง: เรื่องของข้อความ

 • จาก: ชื่อหรืออีเมลของของผู้ส่งหรือองค์กร

 • ส่ง: วันและเวลาข้อความถูกส่งออก

 • ถึง: ชื่อหรืออีเมลของผู้รับหลัก

 • สำเนาถึง: ชื่อหรืออีเมลของผู้รับสำเนาถึง (Cc)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ส่งหรือผู้รับ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือกที่ชื่อของบุคคลนั้นในบรรทัด จาก ถึง หรือสำเนาถึง

ข้อควรระวัง: บางข้อความอีเมลของคุณได้รับอาจประกอบด้วยลิงก์ในหัวข้อต่อไปนี้:เปิดเป็นเว็บเพจ (หรือเปิดในเบราว์เซอร์ ) ได้ เมื่อคุณเห็นลิงก์นี้ นั่นหมายความว่า องค์ประกอบของข้อความที่มีอยู่ที่เดิมที่ถูกบล็อกเนื่องจากพวกเขา posed ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงล็ต Java และตัวควบคุม ActiveX เลือกการเชื่อมโยงเพื่อดูข้อความในรูปแบบที่ไม่มีการกรองในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหาก ก่อนที่เปิดข้อความ คุณจะเห็นข้อความเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการดูเนื้อหาดังกล่าว

เมื่อคุณตอบกลับข้อความ รูปแบบข้อความใหม่เปิดขึ้น และประกอบด้วยชื่อในบรรทัดถึง และสำเนาถึง เกี่ยวข้อง คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาชื่อออก เมื่อคุณส่งต่อข้อความ คุณกรอกข้อมูลผู้รับทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง

คุณสามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (สำนัก)ที่จะถูกส่งไปยังคนที่ส่งข้อความคุณในขณะที่คุณไม่อยู่

ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความอีเมล

 1. บนแถบเครื่องมือฟอร์มอ่านข้อความ เลือกตอบกลับ เมื่อคุณเลือกข้อความตอบกลับ บรรทัดเมื่อต้องการ จะใส่ที่อยู่ไปยังผู้ส่งของข้อความต้นฉบับ

 2. เรื่อง จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ

 3. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณภายใน หรือด้านบนของข้อความต้นฉบับของผู้ส่ง

ตอบกลับผู้ส่งและผู้รับอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อความ

 1. บนแถบเครื่องมือฟอร์มอ่านข้อความ เลือกตอบกลับทั้งหมด เมื่อคุณเลือกข้อความตอบกลับทั้งหมด บรรทัดถึง และสำเนาถึง จะใส่ที่อยู่ผู้ส่ง และผู้รับอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อความต้นฉบับ

 2. เรื่อง จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ

 3. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณภายใน หรือด้านบนของข้อความต้นฉบับของผู้ส่ง

ส่งต่อข้อความ

 1. บนแถบเครื่องมือ ฟอร์มอ่านข้อความ ให้เลือก ส่งต่อ

 2. บนบรรทัดถึง พิมพ์อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งต่อข้อความไป

 3. ข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังเนื้อหาข้อความ พิมพ์ข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่มภายใน หรือด้านบนของข้อความต้นฉบับของผู้ส่ง

เมื่อการตอบกลับของคุณพร้อมแล้ว ให้เลือก ส่ง บนแถบเครื่องมือข้อความ

สิ่งที่แนบมาสามารถเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมใดๆ ตัวอย่างเช่น เอกสาร Word สเปรดชีต Excel ไฟล์ .wav หรือบิตแมป คุณสามารถแนบไฟล์ชนิดใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่านทางเครือข่ายของคุณ ไปยังรายการใดๆ ที่สร้างขึ้นใน Outlook Web App นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาสิ่งที่แนบมาออกจากรายการได้

เมื่อข้อความมีสิ่งที่แนบมา ไอคอนคลิปหนีบกระดาษจะแสดงถัดจากข้อความนั้นในรายการข้อความ รายการปฏิทินจะแสดงไอคอนคลิปหนีบกระดาษในมุมหนึ่งบนมุมมองปฏิทิน และจะแสดงรายการของสิ่งที่แนบมาเมื่อมีการเปิดรายการดังกล่าว ที่ติดต่อจะแสดงรายการของสิ่งที่แนบมาเมื่อมีการเปิดที่ติดต่อ

เมื่อรายการที่มีสิ่งที่แนบมาถูกเปิด ชื่อของไฟล์ที่แนบมาจะปรากฏในรายการสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาบางอย่าง เช่น ไฟล์ .txt และ .gif สามารถเปิดได้โดยเว็บเบราว์เซอร์

แนบไฟล์ไปยังข้อความอีเมลหรือรายการอื่น

 1. เมื่อคุณสร้างข้อความ นัดหมาย หรือติดต่อ เลือกแทรก >สิ่งที่แนบมา บนแถบเครื่องมือฟอร์มข้อความ ข้อความจะมีการเชื่อมโยงสิ่งที่แนบมา ในส่วนหัวของข้อความ รายการปฏิทินจะมีสิ่งที่แนบมา ลิงก์บนแถบเครื่องมือ หรือ ถ้ารายการเป็นการประชุม เพียงเหนือเนื้อหาข้อความ ที่ติดต่อจะมีการเชื่อมโยงสิ่งที่แนบมา ที่ด้านล่างของหน้าติดต่อ

 2. ในเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดพิมพ์ชื่อของไฟล์ หรือเลือกค้นหา เพื่อค้นหาไฟล์

 3. หลังจากที่คุณพบไฟล์ที่คุณต้องการแนบ ให้เลือก เปิด เพื่อเพิ่มลงในรายการสิ่งที่แนบมา

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับแต่ละไฟล์เพิ่มเติมที่คุณต้องการแนบไปยังรายการ

ชื่อไฟล์ยาวอาจถูกตัดทอนก่อนไฟล์แนบมา ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหาของไฟล์

เอาสิ่งที่แนบมาอย่าง น้อยหนึ่งจากรายการ

 1. เปิดข้อความ

 2. เลือกไอคอนx ถัดจากไฟล์คุณต้องการเอาออก

สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกทำสำเนาเมื่อคุณตอบกลับข้อความ จะมีเพียงไอคอนตัวแทนปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นไฟล์ เมื่อต้องการให้มีสิ่งที่แนบมาด้วย ให้ส่งต่อข้อความนั้นแทนการตอบกลับ ก่อนที่คุณจะแก้ไขไฟล์ที่แนบมา คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์นั้นมายังคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน

อ่าน หรือบันทึกสิ่งที่แนบมา

 • เลือกชื่อไฟล์สิ่งที่แนบมา คุณจะได้รับตัวเลือกให้เปิดสิ่งที่แนบมานั้นโดยใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในดิสก์

 • สำหรับบางชนิดสิ่งที่แนบมา คุณสามารถใช้เปิดเป็นเว็บเพจ(หรือเปิดในเบราว์เซอร์ ) เพื่อเปิดสิ่งที่แนบมาเป็นเว็บเพจที่สามารถดูได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ชนิดไฟล์ที่สามารถเปิดเป็นเว็บเพจรวมถึง:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • ไฟล์ .pdf สำหรับ Adobe Acrobat

ข้อควรระวัง: ไม่ต้องเปิดสิ่งที่แนบมาได้เว้นแต่ว่าคุณเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งถึงคุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีทั่วไปสำหรับแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงดีที่สุดให้ใช้ตัวเลือกเปิดเป็นเว็บเพจ (หรือเปิดในเบราว์เซอร์ ) เว้นแต่คุณไม่แน่ใจว่า สิ่งที่แนบมาปลอดภัยด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูOutlook Web App Light > เปิดเป็นเว็บเพจ

ส่งสิ่งที่แนบมา

เมื่อต้องการส่งสิ่งที่แนบมาที่มีการแก้ไข แอปพลิเคชันที่ใช้สร้างสิ่งที่แนบมาจะต้องได้รับการติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแก้ไขสิ่งที่แนบมาที่เป็นไฟล์ Word คุณจำเป็นต้องมี Word ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาเดิม

 2. เลือกสิ่งที่แนบมา แล้วเลือก บันทึก เพื่อบันทึกสิ่งที่แนบมาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เปิดสิ่งที่แนบมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไว้ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและปิดเอกสารนั้น

 5. กลับไปยังOutlook Web App นั้นแล้ว เปิดข้อความต้นฉบับ

 6. เลือก ตอบกลับ ถ้าคุณต้องการเอาสิ่งที่แนบมาเดิมออกจากข้อความ และแนบเวอร์ชันที่คุณปรับเปลี่ยนแล้ว

 7. เลือก ส่งต่อ ถ้าคุณต้องการรวมสิ่งที่แนบมาเดิมกับเวอร์ชันที่คุณปรับเปลี่ยนแล้ว

ฉันต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งที่แนบมาอะไรอีก

 • สิ่งที่แนบมาบางรายการอาจถูกเอาออกหรือถูกบล็อกโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่องค์กรของคุณใช้ หรือโดยองค์กรของผู้รับอีเมลของคุณ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนสิ่งที่แนบมา ให้ติดต่อกลุ่มสนับสนุนทางเทคนิคของคุณ

 • ขีดจำกัดเริ่มต้นของขนาดสิ่งที่แนบมารายการเดียวใน Outlook Web App คือ 10 MB ขีดจำกัดเริ่มต้นของขนาดข้อความทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่แนบมาทั้งหมดคือ 25 MB หรือ 35 MB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ขีดจำกัดของขนาดสิ่งที่แนบมาและข้อความสำหรับกล่องจดหมายของคุณถูกตั้งค่าโดยผู้ที่จัดการอีเมลของคุณ และอาจแตกต่างจากขีดจำกัดเริ่มต้น

 • ตามค่าเริ่มต้น จำนวนสิ่งที่แนบมาสูงสุดที่คุณสามารถเพิ่มลงในข้อความเดียวคือ 125 จำนวนของขีดจำกัดสิ่งที่แนบมาถูกตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ และอาจแตกต่างจากขีดจำกัดเริ่มต้น

ถ้าอีเมลที่คุณคาดไว้ไม่อยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางอย่างในการแก้ไขปัญหา

 • ตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

 • ถ้าข้อความอีเมลในบัญชีผู้ใช้เชื่อมต่อ ลจะถูกดึงมายังOutlook Web App เวอร์ชัน light ทุก ๆ ชั่วโมง

 • ตรวจสอบกับผู้ส่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

 • รีเฟรชเบราว์เซอร์ของคุณ ข้อความจะพร้อมใช้งานทันทีที่เซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อความนั้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกที่มีผลต่อวิธีอ่าน และส่งอีเมล ดูตัวเลือก > ส่งข้อความ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ให้ดูที่ ตัวเลือก > เปลี่ยนรหัสผ่าน

Outlook Web App Light > ความปลอดภัยของอีเมล

Outlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

Outlook Web App Light > ที่ติดต่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×