ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
Outlook ไม่ตอบสนอง, ค้างที่ “กำลังประมวลผล”, หยุดทำงาน, ค้าง หรือใช้งานไม่ได้

Outlook ไม่ตอบสนอง, ค้างที่ “กำลังประมวลผล”, หยุดทำงาน, ค้าง หรือใช้งานไม่ได้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณได้รับข้อผิดพลาด Outlook ไม่ตอบสนองหรือไม่ Outlook ค้างอยู่ที่หน้าจอที่บอกว่า “กำลังประมวลผล” ใช่ไหม หรือ Outlook ใช้งานไม่ได้ ค้าง หรือหยุดทำงานเมื่อคุณกำลังเปิดไฟล์ หรือส่งข้อความอีเมลใช่หรือไม่

มีหลายสาเหตุที่ทำให้ Outlook เกิดการผิดพลาดเช่นนี้ เราได้แสดงวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามลำดับ จากวิธีที่เร็วที่สุดไปจนถึงวิธีที่ใช้เวลามากที่สุด

เริ่ม Outlook ในเซฟโหมดเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าจอ “กำลังประมวลผล”

ถ้า Outlook หยุดตอบสนองที่หน้าจอที่บอกว่า “กำลังประมวลผล” คุณสามารถปิด Outlook เริ่มโปรแกรมในเซฟโหมด จากนั้นปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งตามปกติเพื่อแก้ไขปัญหา

 1. ปิด Outlook

 2. เรียกใช้ Outlook ในเซฟโหมดโดยการเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้

  • ใน Windows 10 ให้เลือก เริ่ม พิมพ์ Outlook.exe /safe แล้วกด Enter

  • ใน Windows 7 เลือก เริ่ม และในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและไฟล์ พิมพ์ Outlook /safe แล้วกด Enter

  • ใน Windows 8 บนเมนู แอป เลือก เรียกใช้ พิมพ์ Outlook /safe แล้วเลือก ตกลง

 3. ปิด Outlook จากนั้นเปิดอีกครั้งตามปกติ

ถ้า Outlook ไม่ใช่ที่หน้าจอที่ระบุว่า "การประมวลผล" หรือนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาของคุณ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง ถ้าขั้นตอนเหล่านั้นไม่สามารถใช้งาน ดูอยากให้อธิบายเพิ่มเติมได้อย่างไรที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1: มีกล่องโต้ตอบเปิดขึ้นมาใช่ไหม

มีคำขอการยืนยัน สำหรับบางสิ่งที่คุณทำใน Outlook ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพยายามจะยกเลิกรายการการแจ้งเตือนทั้งหมดครั้งแรก Outlook จะถามว่าคุณแน่ใจที่จะปิดรายการใช่ไหม ถ้าคุณไม่เลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ Outlook จะไม่อนุญาตให้คุณทำสิ่งอื่น ตรวจสอบกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ การกด Alt+Tab จะช่วยให้คุณสลับจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง และช่วยให้คุณดูว่ามีกล่องโต้ตอบใดๆ ที่อาจหยุดการทำงานของ Outlook

ถ้าคุณไม่พบกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook ไม่ได้ทำงานในกระบวนการขนาดใหญ่หรือกระบวนการที่ใช้เวลานาน

ถ้าคุณพยายามลบหรือย้ายข้อความจำนวนมากในครั้งเดียว อาจทำให้ Outlook หยุดการทำงาน แต่เบื้องหลังกำลังทำงานอยู่ ตรวจสอบแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอ ถ้า Outlook ดำเนินการบางอย่างบนข้อความมากกว่าร้อยหรือพันข้อความในครั้งเดียว อาจดูเหมือนว่าโปรแกรมค้าง ให้เวลา Outlook อีกเล็กน้อยเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น แล้วโปรแกรมควรจะทำงานได้อีกครั้ง

ถ้า Outlook ไม่ได้ทำงานที่มีขนาดใหญ่หรือใช้เวลานาน ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งการอัปเดต Windows และ Office ล่าสุด

Outlook ทำงานได้ดีที่สุดเมื่ออัปเดตแล้ว เราขอแนะนำให้ตั้งค่าอัปเดต Windows เพื่อให้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตที่แนะนำโดยอัตโนมัติ มักมีการเผยแพร่การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ฟีเจอร์ใหม่ๆ และการปรับประสิทธิภาพการทำงานอยู่เป็นประจำ

ถ้าการติดตั้งอัปเดตล่าสุดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ซ่อมแซมโปรแกรม Office ต่างๆ ของคุณ

การซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ Outlook ไม่ตอบสนอง ค้าง หรือใช้งานไม่ได้ ข้อผิดพลาดในไฟล์ Office จะถูกซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ

 1. ออกจากโปรแกรม Office ใดๆ ที่ทำงานอยู่

 2. ใน แผงควบคุม ให้เลือก โปรแกรมและฟีเจอร์

 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง ให้คลิกขวาที่ Microsoft Office 2016 หรือ Microsoft Office 2013 แล้วเลือก เปลี่ยน

ถ้าการซ่อมแซมโปรแกรม Office ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook ของคุณ

เมื่อคุณติดตั้ง Office เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า (SCANSPST EXE) จะถูกติดตั้งบนพีซีของคุณด้วย เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยการสแกนไฟล์ข้อมูล Outlook และซ่อมแซมข้อผิดพลาดได้

ถ้าการซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่

โปรไฟล์ของคุณจะเก็บการตั้งค่ามากมายที่ควบคุมลักษณะและสัมผัสของ Outlook คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ จากนั้นเพิ่มบัญชีอีเมลลงในโปรไฟล์ใหม่ได้

 1. ปิด Outlook

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Windows 10 ให้เลือก เริ่ม พิมพ์ Control Panel จากนั้นกด Enter เลือก บัญชีผู้ใช้ > จดหมาย > แสดงโปรไฟล์

  • ใน Windows 8 ให้เปิดเมนู แอป แล้วเลือก แผงควบคุม > จดหมาย > แสดงโปรไฟล์

  • ใน Windows 7 ให้เลือก เริ่ม > แผงควบคุม > จดหมาย > แสดงโปรไฟล์

 3. เลือก เพิ่ม และในกล่อง ชื่อโปรไฟล์ ให้พิมพ์ ชื่อโปรไฟล์ แล้วเลือก ตกลง

 4. ใส่อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลหลักที่คุณใช้ใน Outlook จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างโปรไฟล์

 5. เมื่อสร้างโปรไฟล์แล้ว บนกล่องโต้ตอบ แสดงโปรไฟล์ ให้เลือก พร้อมท์โปรไฟล์ที่จะใช้

 6. เริ่ม Outlook แล้วเลือกโปรไฟล์ใหม่ของคุณ

ถ้าการสร้างโปรไฟล์ใหม่จะช่วยแก้ปัญหาของคุณ คุณสามารถกลับไปที่กล่องโต้ตอบ แสดงโปรไฟล์ และลบโปรไฟล์เก่าของคุณได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าคุณมีปัญหากับ Outlook ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ เราสามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา Outlook ทั่วไปหลายๆ อย่างให้คุณได้ ถ้าเครื่องมืออัตโนมัติของเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ หรือคุณต้องการพูดคุยกับฝ่ายสนับสนุน คุณสามารถติดต่อ Answer Desk

เริ่มต้นใช้งาน

ให้เราช่วยแก้ปัญหาของคุณ
วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของ Outlook โดยอัตโนมัติ

วิธีใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่หรือไม่
ติดต่อ Answer Desk

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×