Outlook ตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Outlook ประกอบด้วยหลายตัวเลือกที่คุณสามารถควบคุมจะมีผลกระทบต่อเนื้อหาของข้อความอีเมลที่คุณส่ง และรับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถควบคุมวิธีการคัดลอก และวางเนื้อหาลงในข้อความอีเมล ว่าการที่ Outlook ใช้ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติขณะพิมพ์ การจัดรูปแบบตาราง และแรเงาเขตข้อมูล คุณสามารถค้นหาหลายตัวเลือกเหล่านี้ ด้วยการเลือกไฟล์ >ตัวเลือก ได้

เมื่อต้องการดูตัวเลือกเหล่านี้ใน Microsoft Outlook ในข้อความอีเมล คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >จดหมาย >แก้ไขตัวเลือก >ขั้นสูง

พิมพ์แทนข้อความที่เลือก     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการลบข้อความที่เลือกเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Microsoft Office Outlook แทรกข้อความใหม่ที่ด้านหน้าของข้อความที่เลือก และลบข้อความที่เลือก

เมื่อเลือก เลือกคำทั้งหมดโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกคำทั้งหมดเมื่อคุณเลือกส่วนของคำหนึ่ง และส่วนของคำถัดไป การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ยังทำให้ Outlook เพื่อเลือกคำและช่องว่างที่ตามมาเมื่อคุณคลิกสองครั้งคำนั้น

อนุญาตให้ข้อความจะถูกลาก แล้วปล่อย     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถย้าย หรือคัดลอกข้อความที่เลือก โดยการลาก เมื่อต้องการย้ายข้อความ เลือกข้อความ และลากไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการคัดลอกข้อความ เลือกข้อความ นั้นแล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่

ใช้ CTRL + คลิกการติดตามการเชื่อมโยงหลายมิติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้ง่ายต่อการแก้ไขข้อความของการเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน คุณต้องกด CTRL ในขณะที่คุณคลิกลิงก์เพื่อตามลิงก์ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งาน คลิกการเชื่อมโยงทำให้ Outlook เพื่อไปยังปลายทางของการเชื่อมโยง ซึ่งทำให้ยากต่อการแก้ไขข้อความของการเชื่อมโยง

วาดเมื่อแทรกรูปร่างอัตโนมัติที่สร้างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวางวาดรอบวัตถุรูปวาด หรือรูปวาดด้วยหมึก และการเขียนเมื่อคุณแทรกลงในอีเมลของคุณ การวาดช่วยให้คุณ สามารถจัดเรียงวัตถุรูปวาดและรูปภาพ และย้ายวัตถุเหล่านี้เป็นหน่วย

ใช้การเลือกย่อหน้าแบบพิเศษ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเลือกเครื่องหมายย่อหน้าเมื่อคุณเลือกย่อหน้าทั้งหมด ถ้าคุณมีเครื่องหมายย่อหน้าเมื่อคุณตัด และวางย่อหน้า คุณไม่ต้องออกจากย่อหน้าเปล่า และการจัดรูปแบบของคุณโดยอัตโนมัติอยู่กับย่อหน้า

ใช้เคอร์เซอร์แบบสมาร์ท     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุว่า เคอร์เซอร์ย้ายไป ตามที่คุณเลื่อนขึ้น หรือลง เมื่อคุณกดลูก ศรซ้าย ลูก ศรขวา ลูก ศรขึ้น ลงแป้นลูกศร หรือหลังจากที่คุณเลื่อน เคอร์เซอร์ตอบหน้าในมุมมอง ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้ในขณะนี้

ใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปิดโหมดพิมพ์ทับเปิด หรือปิด ด้วยการกด INSERT

 • ใช้โหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทนข้อความที่มีอยู่ในขณะที่คุณพิมพ์ ครั้งละหนึ่งอักขระ ถ้ามีเลือกใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ คุณสามารถเปิดตัวเลือกนี้เปิด หรือปิด ด้วยการกด INSERT

เพิ่มอัญประกาศสำหรับลำดับเลขตัวอักษรภาษาฮิบรู     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") เมื่อต้องการใส่หมายเลข

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาฮิบรูถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

พร้อมท์เพื่อปรับปรุงลักษณะ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการได้รับพร้อมท์เมื่อคุณปรับเปลี่ยนข้อความที่มีใช้สไตล์ได้โดยตรงแล้ว นำสไตล์ไปยังข้อความที่มีการปรับเปลี่ยน เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณสามารถปรับปรุงลักษณะโดยยึดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุด หรือนำการจัดรูปแบบของสไตล์

แสดงรายการสไตล์ปกติที่ใช้สำหรับหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข     เลือกตัวเลือกนี้จะยึดตามรายการสไตล์บนสไตล์ย่อหน้าปกติแทนการใช้สไตล์ย่อหน้ารายการ

ติดตามการจัดรูปแบบ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อติดตามการจัดรูปแบบ ตามที่คุณพิมพ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบเหมือนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวเลือกนี้ต้องถูกเปิดใช้งานก่อนที่คุณสามารถใช้คำสั่งการเลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คล้ายกัน บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่ข้อความที่เลือก เมื่อต้องการแสดงรายการของการจัดรูปแบบที่คุณใช้ คลิกคำสั่งตัวเลือก ในบานหน้าต่างลักษณะ ทางแล้ว เลือกจัดรูปแบบย่อหน้าระดับการจัดรูปแบบฟอนต์ และกล่องกาเครื่องหมายแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขจัดรูปแบบ

 • การจัดรูปแบบเครื่องหมายไม่สอดคล้องกัน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำเครื่องหมายการจัดรูปแบบ ด้วยสีน้ำเงินหยักเมื่อจะคล้ายกับ แต่ไม่เหมือนกับที่เหมือนกันเป็น จัดรูปแบบอื่น ๆ ในอีเมลที่คุณ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดตามการจัดรูปแบบ

การอัปเดสไตล์ให้ตรงกับส่วนที่เลือก     ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงสไตล์ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงลักษณะให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เปิดใช้งานคลิกแล้วพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทรกข้อความ กราฟิก ตาราง หรือรายการอื่น ๆ ในพื้นที่ว่างของอีเมล โดยดับเบิลคลิกในพื้นที่ว่าง ฟีเจอร์การคลิกแล้วพิมพ์แทรกย่อหน้า และจัดแนวที่จำเป็นเพื่อจัดตำแหน่งข้อมูลที่คุณคลิกสองครั้งที่นำไปใช้โดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์และมุมมองเค้าโครงเว็บ

 • สไตล์ย่อหน้าเริ่มต้น เลือกสไตล์ที่นำไปใช้กับข้อความเมื่อคุณใช้คลิกแล้วพิมพ์

คำแนะนำในการแสดงการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้ต้องมี Outlook ที่ขอแนะนำให้ใช้บ่อยสุด word ขณะที่คุณพิมพ์ คุณสามารถกด Enter และ Outlook จะสิ้นพิมพ์คำนั้นโดยอัตโนมัติ

ทำเครื่องหมายจอไฮเปอร์ลิงก์โดยอัตโนมัติ     ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้ Outlook แทรกไฮเปอร์ลิงก์เมื่อคุณวางจอลงในข้อความอีเมลของคุณ

ใช้การตรวจสอบลำดับ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบว่าอักขระพิมพ์ใหม่เกิดขึ้นในลำดับที่ถูกต้องที่จะใช้เป็นโทนเครื่องหมาย ตัวกำกับเสียง หรือสระจะถูกวางไว้เหนือ ด้านล่าง ในหน้า หรือข้าง หลังพยัญชนะย้ายไปด้วย

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาสคริปต์ซับซ้อนถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทนอักขระที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้กับอักขระตัวพิมพ์ใหม่ถ้าอักขระสองตัวไม่มีอยู่ในคลัสเตอร์ข้อความเดียวกัน

ฟอนต์เอเชียยังนำไปใช้กับข้อความละติน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนอักขระละตินฟอนต์เอเชียเลือกเมื่อคุณฟอนต์เอเชียนำไปใช้กับข้อความที่เลือก ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการอักขระละตินยังคงอยู่ในแบบอักษรละตินในขณะที่คุณฟอนต์เอเชียนำไปใช้กับส่วนเหลือของอีเมล

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

สลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดและฟอนต์ที่ยึดตามภาษาของข้อความที่มีเคอร์เซอร์อยู่ ถ้าคุณล้างตัวเลือกนี้ มีเปลี่ยนแบบอักษร

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ใช้ดั้งเดิม IME โหมดการเปิดใช้งานโหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการอนุญาตให้มีอักขระที่คุณพิมพ์เพื่อแทนอักขระที่มีอยู่ (พิมพ์ทับ) ในขณะที่คุณกำลังใช้ตัวแก้ไขวิธีป้อนข้อมูล (IME) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ถ้า Outlook ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ตัวเลือกนี้ไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากโหมดพิมพ์ทับได้รับการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อได้เปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และมีการติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระเอเชียตะวันออก

ควบคุมการใช้งานอยู่ IME     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเริ่มตัวแก้ไขวิธีป้อนข้อมูล (IME) ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการหยุด IME

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

IME TrueInline     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ส่วนติดต่อภาษาธรรมชาติบนคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน IME

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ตั้งค่า IME     คลิกเพื่อเปิดคุณสมบัติสำหรับกล่องโต้ตอบชื่อ IME ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อตั้งค่า หรือเปลี่ยนข้อความ คีย์บอร์ด แปลงอักขระ และตัวเลือกอื่นสำหรับ IME ที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ภายในอีเมลเดียวกัน     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาลงในอีเมลที่เดียวกันกับที่คุณคัดลอกเนื้อหา ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)      ตัวเลือกนี้เก็บอักขระสไตล์ และเปิดเผยการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก จัดรูปแบบโดยตรงมีลักษณะเช่นขนาดฟอนต์ italic หรือจัดรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในสไตล์ย่อหน้า

 • ผสานการจัดรูปแบบ     ตัวเลือกนี้ละทิ้งมากที่สุดของการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้บนหรือใด ๆ ที่เปิดเผยการจัดรูปแบบอักขระสไตล์คุณสมบัติของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์ทันทีเมื่อข้อความจะถูกวาง ไว้

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

วางระหว่างอีเมล     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากอีเมลอีกฉบับใน Outlook ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก ข้อกำหนดลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความคัดลอกจะคัดลอกไปยังปลายทางอีเมล

 • ผสานการจัดรูปแบบ     ตัวเลือกนี้ละทิ้งส่วนใหญ่การจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้บนหรือใด ๆ ที่เปิดเผยการจัดรูปแบบอักขระสไตล์คุณสมบัติของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์ทันทีเมื่อข้อความจะถูกวาง ไว้

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

วางระหว่างอีเมลที่เมื่อกำหนดลักษณะขัดแย้งกัน     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากอีเมลอีกฉบับใน Outlook และสไตล์ที่กำหนดให้กับข้อความคัดลอกมีกำหนดแตกต่างกันไปในตำแหน่งที่จะถูกวางข้อความอีเมล ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ     ตัวเลือกนี้รักษาลักษณะที่ปรากฏของข้อความคัดลอก โดยการกำหนดสไตล์ปกติไปวางข้อความ และนำการจัดรูปแบบโดยตรง จัดรูปแบบโดยตรงมีลักษณะเช่นขนาดฟอนต์ ตัวเอียง หรือการจัดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเลียนแบบลักษณะข้อกำหนดของข้อความคัดลอก

 • ใช้สไตล์ปลายทาง (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บชื่อสไตล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อความคัดลอก แต่จะใช้ข้อกำหนดลักษณะของอีเมลที่กำลังถูกวางข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณคัดลอกข้อความหัวเรื่อง 1 จากอีเมลเดียวไปยังอีก ในอีเมลเดียว หัวเรื่อง 1 ซิสใช้สมการ Arial bold, 14 พอยต์ และในอีเมลที่คุณกำลังวางข้อความ หัวเรื่อง 1 ซิสใช้สมการ Cambria bold, 16 พอยต์ เมื่อคุณใช้ตัวเลือกใช้สไตล์ปลายทาง ข้อความวางใช้สไตล์หัวเรื่อง 1, Cambria bold, 16 พอยต์

 • ผสานการจัดรูปแบบ     ตัวเลือกนี้ละทิ้งข้อกำหนดสไตล์ และจัดรูปแบบที่มากที่สุดที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความรับในข้อกำหนดสไตล์ในอีเมลที่กำลังถูกวางข้อความ

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

การวางจากโปรแกรมอื่น ๆ     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากโปรแกรมอื่น ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บการจัดรูปแบบของข้อความคัดลอก

 • ผสานการจัดรูปแบบ     ตัวเลือกนี้ละทิ้งส่วนใหญ่การจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้ลักษณะการจัดรูปแบบโดยตรงใด ๆ ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

แทรก/วางรูปภาพเป็น     ตัวเลือกนี้แสดงวิธีการที่ Outlook แทรกรูปภาพที่สัมพันธ์กับข้อความในอีเมลของคุณ คุณสามารถแทรกรูปภาพแบบอินไลน์ ด้วยข้อความ อนุญาตรูปเมื่อต้องการย้าย ด้วยข้อความ หรือตัดข้อความรอบ ในหน้า หรือข้าง หลังรูปภาพ ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • แนวเดียวกับข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกในย่อหน้าว่าจะมีข้อความ ตัวเลือกนี้จะใช้ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพย้าย ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ คุณสามารถลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งแบบเดียวกับที่คุณลากข้อความ

 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบข้างทั้งหมดของสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูปภาพ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • แน่น     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบ ๆ รูปภาพในรูปร่างไม่สม่ำเสมอความรอบ ๆ รูปจริง ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • อยู่หลังข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกให้กราฟิกวางนั้นกลายเลเยอร์ของตัวเองอยู่หลังข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบรูปภาพได้ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ด้านหน้าของข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกให้กราฟิกวางนั้นกลายเลเยอร์ของตัวเองด้านหน้าของข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบรูปภาพได้ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ถึง     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบ ๆ กราฟิก รวมถึงช่องว่างที่ถูกสร้างขึ้นตามรูปร่าง concave เช่นเสี้ยวการกรอกข้อมูล ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ด้านบนและล่าง     ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้ข้อความจากตัดด้านข้างของกราฟิก ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

ทำให้สัญลักษณ์และตัวเลขเมื่อวางข้อความที่ มีตัวเลือกเก็บข้อความเท่านั้น     เลือกตัวเลือกการแปลงลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อนี้ลงในข้อความสัญลักษณ์

ใช้แป้น Insert สำหรับวาง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้แป้น INSERT เพื่อแทรกเนื้อหาของ Office คลิปบอร์ดลงในข้อความอีเมล

ปุ่มการแสดงตัวเลือกการวางเมื่อวางเนื้อหาลง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงปุ่มตัวเลือกการวาง เมื่อคุณวางเนื้อหา คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง เมื่อต้องการแทน หรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำในส่วนนี้ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกการแก้ไข

ใช้ตัด และวาง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการปรับการจัดรูปแบบ ตามที่คุณวางข้อความโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณสามารถคลิกการตั้งค่า การตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการวาง

 • ตั้งค่า     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่า ใช้กล่องโต้ตอบนี้เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้นลักษณะการทำงานเมื่อทำการผสาน ตัด และวางข้อความ คุณสามารถแทนลักษณะการทำงานเริ่มต้น โดยใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดลงในอีเมลของคุณ ปุ่มนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตัวเลือกใช้ตัด และวาง ถูกเปิดใช้งาน

  • ปรับประโยคและ word ระยะห่างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเอาช่องว่างพิเศษเมื่อการลบข้อความ หรือเพิ่มช่องว่างที่จำเป็นเมื่อวางข้อความจากคลิปบอร์ด

  • ย่อหน้าปรับระยะห่างบนวาง     เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างย่อหน้าว่าง และ เพื่อป้องกันไม่ให้มีระยะห่างย่อหน้าที่สอดคล้องกัน

  • ปรับการจัดรูปแบบตารางและจัดตำแหน่งบนวาง     เลือกตัวเลือกเพื่อควบคุมการจัดรูปแบบและการจัดแนวของตารางนี้ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน เซลล์เดียวจะถูกวางเป็นข้อความ สำหรับส่วนใด ๆ ในตารางจะถูกวาง เป็นแถวลงในตารางที่มีอยู่ (แทนที่ จะ เป็นตารางที่ซ้อนกัน), และเมื่อคุณเพิ่มตารางลงในตารางที่มีอยู่ ตารางวางถูกปรับเพื่อให้เข้ากับตารางที่มีอยู่

  • ลักษณะการทำงานลักษณะ smart     เลือกตัวเลือกนี้จะไม่มีผล เมื่อต้องการปรับแต่งลักษณะการทำงานของสไตล์เมื่อวางเนื้อหา ใช้ตัวเลือกการวาง ในส่วนตัด คัด ลอก และวาง ตัวเลือกขั้นสูง

  • ผสานการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft Office PowerPoint     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อคุณวางเนื้อหาจากงานนำเสนอ PowerPoint เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน การจัดรูปแบบของข้อความรอบข้าง หรือตารางจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่วาง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ใช้ล่าสุด ตัวเลข หรือสไตล์ของรายการจะนำไปใช้กับรายการวาง และลักษณะที่ปรากฏของรายการเช่นตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ รูป วัตถุ OLE และรูปร่างจะถูกรักษาไว้จากต้นฉบับใน PowerPoint

  • ปรับการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft Office Excel     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อวางข้อมูลจาก Excel เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน ข้อมูลวางจะถูกวางในตาราง และแผนภูมิจะถูกวาง เป็นรูปภาพแทนที่ จะ เป็นวัตถุOLE

  • ผสานรายการที่วางกับรอบข้างรายการ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลในรายการเพื่อให้สอดคล้องลงในรายการข้างเคียงเมื่อคุณกำลังวางรายการลงในรายการ

แสดงข้อความที่อยู่ภายในหน้าต่างเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตัดข้อความไปยังหน้าต่างที่ประกอบด้วยอีเมล เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านบนหน้าจอ

แสดงตัวแทนรูปภาพ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงช่องว่างในตำแหน่งของแต่ละรูปภาพในอีเมลอาจของคุณ ตัวเลือกนี้เร็วกระบวนการเลื่อนผ่านทางอีเมลที่ประกอบด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ของรูปภาพ

แสดงรูปวาดและกล่องข้อความบนหน้าจอ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยเครื่องมือการวาด Outlook ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์หรือมุมมองเค้าโครงเว็บ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนรูปวาด และอาจรวดเร็วการแสดงของอีเมลที่ที่ประกอบด้วยรูปวาดจำนวนมาก จะมีพิมพ์รูปวาดแม้ว่าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

อักขระควบคุมการนำเสนอ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระควบคุมขวาไปซ้าย

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงที่คั่นหน้า     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงบุ๊กมาร์กบนหน้าจอ ถ้าคุณกำหนดคั่นหน้าให้กับรายการ รายการคั่นหน้าไว้ปรากฏในวงเล็บเหลี่ยม ([.]) ถ้าคุณกำหนดคั่นหน้าตำแหน่งที่ตั้ง บุ๊กมาร์กจะปรากฏเป็นรูปตัว i เครื่องหมายวงเล็บและรูปตัว i ไม่ปรากฏในอีเมลที่พิมพ์ออกมา

แสดงโค้ดเขตข้อมูลค่า     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงโค้ดเขตข้อมูลแทนที่เป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์ในอีเมลอาจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจดู {เวลา @\"MMMM, d, YYYY" } แทนที่เป็น 4 กุมภาพันธ์ 2008 ได้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อดูผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร คุณสามารถสลับระหว่างการแสดงโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์โค้ดเขตข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการกด ALT+F9

แรเงาเขตข้อมูล     ตัวเลือกนี้แสดงว่า และเขตข้อมูลถูกแรเงา ในรายการ เลือกเสมอ หรือเมื่อเลือก การแรเงาเขตข้อมูลของคุณ เลือกไม่ต้อง ปิดแรเงาเขตข้อมูล เขตข้อมูลการแรเงาทำให้พวกเขาง่ายต่อการระบุ การแรเงาปรากฏ บนหน้าจอ แต่ไม่ได้อยู่ ในอีเมลพิมพ์ออกมา

ตัวเลข     ตัวเลือกนี้กำหนดลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขในอีเมล เลือกรายการจากรายการ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาอาหรับถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • อาระบิก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่คุ้นเคยกับลำโพงของภาษาอังกฤษและภาษายุโรปอื่น ๆ

 • ภาษาฮินดี เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่คุ้นเคยกับลำโพงของภาษาอาหรับและภาษาฮินดี

 • บริบท เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขตามภาษาของข้อความรอบข้าง

 • ระบบ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขตามการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม

ชื่อเดือน     ตัวเลือกนี้กำหนดลักษณะที่ปรากฏของชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในข้อความภาษาอาหรับ เลือกรายการจากรายการ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาอาหรับถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • อาระบิก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ชื่อเดือนภายในภาษาอาหรับ

 • การถอดเสียงภาษาอังกฤษ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในการออกเสียงภาษาอังกฤษเต็ม โดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

 • การถอดเสียงฝรั่งเศส เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในการออกเสียงฝรั่งเศสเต็ม โดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

ตัวกำกับเสียง     ตัวเลือกนี้แสดงตัวกำกับเสียงในอีเมล

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าภาษาที่ใช้ตัวกำกับเสียงถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ใช้สีนี้สำหรับตัวกำกับเสียง เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุสีสำหรับการแสดงตัวกำกับเสียงทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงสีของตัวกำกับเสียงในอีเมลต้นฉบับ ในรายการ เลือกสี

มุมมองเอกสาร     ตัวเลือกนี้ระบุทิศทางของข้อความสำหรับอีเมลที่ใหม่หรือไม่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ขวาไปซ้าย เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดเค้าโครงอีเมลที่ขวาไปซ้าย ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าเริ่มต้นทางด้านขวาของข้อความอีเม ด้วยไหลไปทางด้านซ้ายของข้อความ

 • จากซ้ายไปขวา เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดเค้าโครงอีเมลที่จากซ้ายไปขวา ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าเริ่มต้นทางด้านซ้ายของข้อความอีเม ด้วยไหลทางด้านขวาของข้อความ

แทนฟอนต์     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแทนฟอนต์ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูว่า อีเมลของ active ใช้ฟอนต์ใด ๆ ที่ไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าอีเมลที่ใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบเพื่อระบุทดแทนฟอนต์

ขยายหัวเรื่องทั้งหมดเมื่อเปิดเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อขยายส่วนหัวใด ๆ ยุบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเอกสาร

แสดงการวัดเป็นหน่วยของ     เลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการใช้ สำหรับไม้บรรทัดแนวนอน และหน่วยวัดที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ

แสดงหน่วยวัดในความกว้างของอักขระ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้อักขระความกว้างเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดเรียงข้อความ เช่นในไม้บรรทัดแนวนอน และแนวตั้ง

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงพิกเซลสำหรับฟีเจอร์ HTML     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้พิกเซลเป็นหน่วยวัดในกล่องโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ HTML เริ่มต้น

แสดงแป้นพิมพ์ลัดในคำแนะนำ     เลือกตัวเลือกนี้จะแสดงคีย์ลัดในคำแนะนำ

แสดงไม้บรรทัดแนวตั้งในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งที่ด้านข้างของหน้าต่างอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม้บรรทัด ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บมุมมอง ของ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 • แสดงไม้บรรทัดที่ถูกต้องในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งทางด้านขวาของหน้าต่างอีเมล

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

วางตำแหน่งสำหรับเค้าโครงแทนที่จะอ่านอักขระปรับให้เหมาะสม      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระที่กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ดังนั้นจะปรากฏในอีเมลพิมพ์เกี่ยวข้องกับบล็อกของข้อความ ระยะห่างระหว่างอักขระพิเศษเมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน สำหรับอ่านง่ายที่ดีที่สุดบนหน้าจอ ปิดตัวเลือกนี้

ปิดใช้งานการเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบของคุณโดยใช้การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์

ปรับปรุงเนื้อหาของเอกสารในขณะที่ลาก      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เปลี่ยนเนื้อหาของเอกสารของคุณเมื่อคุณลากวัตถุที่มีการตัดข้อความระบบของคุณ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Outlook 2010

ใช้ subpixel ตำแหน่งเรียบแบบอักษรบนหน้าจอ      วางตำแหน่ง subpixel สามารถปรับปรุงความละเอียดมองของฟอนต์ที่แสดงใน Outlook เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการจัดตำแหน่ง subpixel

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Outlook 2010

แสดงปุ่มป็อปอัพสำหรับการเพิ่มแถวและคอลัมน์ในตาราง      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ปุ่มป็อปอัพที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ในตารางของคุณอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Outlook 2010 และ Outlook 2013

เมื่อต้องการดูตัวเลือกเหล่านี้ในข้อความอีเมล Outlook คลิกปุ่ม Office แล้วคลิกตัวเลือกการแก้ไข >ขั้นสูง

พิมพ์แทนข้อความที่เลือก     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการลบข้อความที่เลือกเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Microsoft Office Outlook แทรกข้อความใหม่ที่ด้านหน้าของข้อความที่เลือก และลบข้อความที่เลือก

เมื่อเลือก เลือกคำทั้งหมดโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกคำทั้งหมดเมื่อคุณเลือกส่วนของคำหนึ่ง และส่วนของคำถัดไป การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ยังทำให้ Outlook เพื่อเลือกคำและช่องว่างที่ตามมาเมื่อคุณคลิกสองครั้งคำนั้น

อนุญาตให้ข้อความจะถูกลาก แล้วปล่อย     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถย้าย หรือคัดลอกข้อความที่เลือก โดยการลาก เมื่อต้องการย้ายข้อความ เลือกข้อความ และลากไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการคัดลอกข้อความ เลือกข้อความ นั้นแล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่

ใช้ CTRL + คลิกการติดตามการเชื่อมโยงหลายมิติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้ง่ายต่อการแก้ไขข้อความของการเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน คุณต้องกด CTRL ในขณะที่คุณคลิกลิงก์เพื่อตามลิงก์ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งาน คลิกการเชื่อมโยงทำให้ Outlook เพื่อไปยังปลายทางของการเชื่อมโยง ซึ่งทำให้ยากต่อการแก้ไขข้อความของการเชื่อมโยง

วาดเมื่อแทรกรูปร่างอัตโนมัติที่สร้างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวางวาดรอบวัตถุรูปวาด หรือรูปวาดด้วยหมึก และการเขียนเมื่อคุณแทรกลงในอีเมลของคุณ การวาดช่วยให้คุณ สามารถจัดเรียงวัตถุรูปวาดและรูปภาพ และย้ายวัตถุเหล่านี้เป็นหน่วย

ใช้การเลือกย่อหน้าแบบพิเศษ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเลือกเครื่องหมายย่อหน้าเมื่อคุณเลือกย่อหน้าทั้งหมด ถ้าคุณมีเครื่องหมายย่อหน้าเมื่อคุณตัด และวางย่อหน้า คุณไม่ต้องออกจากย่อหน้าเปล่า และการจัดรูปแบบของคุณโดยอัตโนมัติอยู่กับย่อหน้า

ใช้เคอร์เซอร์แบบสมาร์ท     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุว่า เคอร์เซอร์ย้ายไป ตามที่คุณเลื่อนขึ้น หรือลง เมื่อคุณกดลูก ศรซ้าย ลูก ศรขวา ลูก ศรขึ้น ลงแป้นลูกศร หรือหลังจากที่คุณเลื่อน เคอร์เซอร์ตอบหน้าในมุมมอง ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้ในขณะนี้

ใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปิดโหมดพิมพ์ทับเปิด หรือปิด ด้วยการกด INSERT

 • ใช้โหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทนข้อความที่มีอยู่ในขณะที่คุณพิมพ์ ครั้งละหนึ่งอักขระ ถ้ามีเลือกใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ คุณสามารถเปิดตัวเลือกนี้เปิด หรือปิด ด้วยการกด INSERT

เพิ่มอัญประกาศสำหรับลำดับเลขตัวอักษรภาษาฮิบรู     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") เมื่อต้องการใส่หมายเลข

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาฮิบรูถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

พร้อมท์เพื่อปรับปรุงลักษณะ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการได้รับพร้อมท์เมื่อคุณปรับเปลี่ยนข้อความที่มีใช้สไตล์ได้โดยตรงแล้ว นำสไตล์ไปยังข้อความที่มีการปรับเปลี่ยน เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณสามารถปรับปรุงลักษณะโดยยึดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุด หรือนำการจัดรูปแบบของสไตล์

แสดงรายการสไตล์ปกติที่ใช้สำหรับหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข     เลือกตัวเลือกนี้จะยึดตามรายการสไตล์บนสไตล์ย่อหน้าปกติแทนการใช้สไตล์ย่อหน้ารายการ

ติดตามการจัดรูปแบบ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อติดตามการจัดรูปแบบ ตามที่คุณพิมพ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบเหมือนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวเลือกนี้ต้องถูกเปิดใช้งานก่อนที่คุณสามารถใช้คำสั่งการเลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คล้ายกัน บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่ข้อความที่เลือก เมื่อต้องการแสดงรายการของการจัดรูปแบบที่คุณใช้ คลิกคำสั่งตัวเลือก ในบานหน้าต่างลักษณะ ทางแล้ว เลือกจัดรูปแบบย่อหน้าระดับการจัดรูปแบบฟอนต์ และกล่องกาเครื่องหมายแสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขจัดรูปแบบ

 • การจัดรูปแบบเครื่องหมายไม่สอดคล้องกัน     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำเครื่องหมายการจัดรูปแบบ ด้วยสีน้ำเงินหยักเมื่อจะคล้ายกับ แต่ไม่เหมือนกับที่เหมือนกันเป็น จัดรูปแบบอื่น ๆ ในอีเมลที่คุณ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดตามการจัดรูปแบบ

เปิดใช้งานคลิกแล้วพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทรกข้อความ กราฟิก ตาราง หรือรายการอื่น ๆ ในพื้นที่ว่างของอีเมล โดยดับเบิลคลิกในพื้นที่ว่าง ฟีเจอร์การคลิกแล้วพิมพ์แทรกย่อหน้า และจัดแนวที่จำเป็นเพื่อจัดตำแหน่งข้อมูลที่คุณคลิกสองครั้งที่นำไปใช้โดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์และมุมมองเค้าโครงเว็บ

 • สไตล์ย่อหน้าเริ่มต้น เลือกสไตล์ที่นำไปใช้กับข้อความเมื่อคุณใช้คลิกแล้วพิมพ์

ใช้การตรวจสอบลำดับ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบว่าอักขระพิมพ์ใหม่เกิดขึ้นในลำดับที่ถูกต้องที่จะใช้เป็นโทนเครื่องหมาย ตัวกำกับเสียง หรือสระจะถูกวางไว้เหนือ ด้านล่าง ในหน้า หรือข้าง หลังพยัญชนะย้ายไปด้วย

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาสคริปต์ซับซ้อนถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ ชนิดและแทนตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแทนอักขระที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้กับอักขระตัวพิมพ์ใหม่ถ้าอักขระสองตัวไม่มีอยู่ในคลัสเตอร์ข้อความเดียวกัน

ฟอนต์เอเชียยังนำไปใช้กับข้อความละติน     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนอักขระละตินฟอนต์เอเชียเลือกเมื่อคุณฟอนต์เอเชียนำไปใช้กับข้อความที่เลือก ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการอักขระละตินยังคงอยู่ในแบบอักษรละตินในขณะที่คุณฟอนต์เอเชียนำไปใช้กับส่วนเหลือของอีเมล

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

สลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดและฟอนต์ที่ยึดตามภาษาของข้อความที่มีเคอร์เซอร์อยู่ ถ้าคุณล้างตัวเลือกนี้ มีเปลี่ยนแบบอักษร

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ใช้ดั้งเดิม IME โหมดการเปิดใช้งานโหมดพิมพ์ทับ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการอนุญาตให้มีอักขระที่คุณพิมพ์เพื่อแทนอักขระที่มีอยู่ (พิมพ์ทับ) ในขณะที่คุณกำลังใช้ตัวแก้ไขวิธีป้อนข้อมูล (IME) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ถ้า Outlook ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ตัวเลือกนี้ไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากโหมดพิมพ์ทับได้รับการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อได้เปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และมีการติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระเอเชียตะวันออก

ควบคุมการใช้งานอยู่ IME     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเริ่มตัวแก้ไขวิธีป้อนข้อมูล (IME) ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการหยุด IME

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

IME TrueInline     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ส่วนติดต่อภาษาธรรมชาติบนคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน IME

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ตั้งค่า IME     คลิกเพื่อเปิดคุณสมบัติสำหรับกล่องโต้ตอบชื่อ IME ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อตั้งค่า หรือเปลี่ยนข้อความ คีย์บอร์ด แปลงอักขระ และตัวเลือกอื่นสำหรับ IME ที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาเอเชียตะวันออกสำหรับการแก้ไขข้อความ และติดตั้งตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับการพิมพ์อักขระในภาษาเอเชียตะวันออก

ภายในอีเมลเดียวกัน     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาลงในอีเมลที่เดียวกันกับที่คุณคัดลอกเนื้อหา ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)      ตัวเลือกนี้เก็บอักขระสไตล์ และเปิดเผยการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก จัดรูปแบบโดยตรงมีลักษณะเช่นขนาดฟอนต์ italic หรือจัดรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในสไตล์ย่อหน้า

 • รูปแบบปลายทางตรงกันพอดี     ตัวเลือกนี้ละทิ้งมากที่สุดของการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้บนหรือใด ๆ ที่เปิดเผยการจัดรูปแบบอักขระสไตล์คุณสมบัติของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์ทันทีเมื่อข้อความจะถูกวาง ไว้

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

วางระหว่างอีเมล     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากอีเมลอีกฉบับใน Outlook ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก ข้อกำหนดลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความคัดลอกจะคัดลอกไปยังปลายทางอีเมล

 • รูปแบบปลายทางตรงกันพอดี     ตัวเลือกนี้ละทิ้งส่วนใหญ่การจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้บนหรือใด ๆ ที่เปิดเผยการจัดรูปแบบอักขระสไตล์คุณสมบัติของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์ทันทีเมื่อข้อความจะถูกวาง ไว้

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

วางระหว่างอีเมลที่เมื่อกำหนดลักษณะขัดแย้งกัน     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากอีเมลอีกฉบับใน Outlook และสไตล์ที่กำหนดให้กับข้อความคัดลอกมีกำหนดแตกต่างกันไปในตำแหน่งที่จะถูกวางข้อความอีเมล ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ     ตัวเลือกนี้รักษาลักษณะที่ปรากฏของข้อความคัดลอก โดยการกำหนดสไตล์ปกติไปวางข้อความ และนำการจัดรูปแบบโดยตรง จัดรูปแบบโดยตรงมีลักษณะเช่นขนาดฟอนต์ ตัวเอียง หรือการจัดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเลียนแบบลักษณะข้อกำหนดของข้อความคัดลอก

 • ใช้สไตล์ปลายทาง (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บชื่อสไตล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อความคัดลอก แต่จะใช้ข้อกำหนดลักษณะของอีเมลที่กำลังถูกวางข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณคัดลอกข้อความหัวเรื่อง 1 จากอีเมลเดียวไปยังอีก ในอีเมลเดียว หัวเรื่อง 1 ซิสใช้สมการ Arial bold, 14 พอยต์ และในอีเมลที่คุณกำลังวางข้อความ หัวเรื่อง 1 ซิสใช้สมการ Cambria bold, 16 พอยต์ เมื่อคุณใช้ตัวเลือกใช้สไตล์ปลายทาง ข้อความวางใช้สไตล์หัวเรื่อง 1, Cambria bold, 16 พอยต์

 • รูปแบบปลายทางตรงกันพอดี     ตัวเลือกนี้ละทิ้งข้อกำหนดสไตล์ และจัดรูปแบบที่มากที่สุดที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความรับในข้อกำหนดสไตล์ในอีเมลที่กำลังถูกวางข้อความ

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

การวางจากโปรแกรมอื่น ๆ     ตัวเลือกนี้แสดงรูปแบบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาที่ถูกคัดลอกจากโปรแกรมอื่น ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้เก็บการจัดรูปแบบของข้อความคัดลอก

 • รูปแบบปลายทางตรงกันพอดี     ตัวเลือกนี้ละทิ้งส่วนใหญ่การจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับข้อความคัดลอก แต่จะเก็บการจัดรูปแบบที่จะถือว่าเป็นเน้น เช่นตัวหนาตัว เอียง เมื่อนำไปใช้กับส่วนของส่วนที่เลือกเท่านั้น ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่จะถูกวาง ข้อความจะใช้ลักษณะการจัดรูปแบบโดยตรงใด ๆ ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งไม่ใช่ข้อความและการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั้งหมด เช่นรูปภาพหรือตาราง ข้อความนำลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่นั้นจะถูกวาง และจะใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือใด ๆ อักขระคุณสมบัติสไตล์ของข้อความที่มาก่อนเคอร์เซอร์เมื่อข้อความจะถูกวางในทันที องค์ประกอบแบบกราฟิกจะละทิ้ง และแปลงตารางเป็นชุดของย่อหน้า

แทรก/วางรูปภาพเป็น     ตัวเลือกนี้แสดงวิธีการที่ Outlook แทรกรูปภาพที่สัมพันธ์กับข้อความในอีเมลของคุณ คุณสามารถแทรกรูปภาพแบบอินไลน์ ด้วยข้อความ อนุญาตรูปเมื่อต้องการย้าย ด้วยข้อความ หรือตัดข้อความรอบ ในหน้า หรือข้าง หลังรูปภาพ ในรายการดรอปดาวน์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • แนวเดียวกับข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกในย่อหน้าว่าจะมีข้อความ ตัวเลือกนี้จะใช้ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพย้าย ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ คุณสามารถลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งแบบเดียวกับที่คุณลากข้อความ

 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบข้างทั้งหมดของสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูปภาพ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • แน่น     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบ ๆ รูปภาพในรูปร่างไม่สม่ำเสมอความรอบ ๆ รูปจริง ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • อยู่หลังข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกให้กราฟิกวางนั้นกลายเลเยอร์ของตัวเองอยู่หลังข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบรูปภาพได้ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ด้านหน้าของข้อความ     ตัวเลือกนี้แทรกกราฟิกให้กราฟิกวางนั้นกลายเลเยอร์ของตัวเองด้านหน้าของข้อความ ไม่มีเส้นขอบรอบรูปภาพได้ ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ถึง     ตัวเลือกนี้มีตัดข้อความรอบ ๆ กราฟิก รวมถึงช่องว่างที่ถูกสร้างขึ้นตามรูปร่าง concave เช่นเสี้ยวการกรอกข้อมูล ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

 • ด้านบนและล่าง     ตัวเลือกนี้ป้องกันไม่ให้ข้อความจากตัดด้านข้างของกราฟิก ย้ายกราฟิก ตามที่คุณเพิ่ม หรือลบข้อความ แต่คุณสามารถลากกราฟิกเพื่อจัดตำแหน่งนั้น

ทำให้สัญลักษณ์และตัวเลขเมื่อวางข้อความที่ มีตัวเลือกเก็บข้อความเท่านั้น     เลือกตัวเลือกการแปลงลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อนี้ลงในข้อความสัญลักษณ์

ใช้แป้น Insert สำหรับวาง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้แป้น INSERT เพื่อแทรกเนื้อหาของ Office คลิปบอร์ดลงในอีเมล

ปุ่มการแสดงตัวเลือกการวาง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงปุ่มตัวเลือกการวาง เมื่อคุณวางเนื้อหา คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง เมื่อต้องการแทน หรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำในส่วนนี้ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกการแก้ไข

ใช้ตัด และวาง     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการปรับการจัดรูปแบบ ตามที่คุณวางข้อความโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณสามารถคลิกการตั้งค่า การตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการวาง

 • ตั้งค่า     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่า ใช้กล่องโต้ตอบนี้เมื่อต้องการระบุค่าเริ่มต้นลักษณะการทำงานเมื่อทำการผสาน ตัด และวางข้อความ คุณสามารถแทนลักษณะการทำงานเริ่มต้น โดยใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดลงในอีเมลของคุณ ปุ่มนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตัวเลือกใช้ตัด และวาง ถูกเปิดใช้งาน

  • ปรับประโยคและ word ระยะห่างโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเอาช่องว่างพิเศษเมื่อการลบข้อความ หรือเพิ่มช่องว่างที่จำเป็นเมื่อวางข้อความจากคลิปบอร์ด

  • ย่อหน้าปรับระยะห่างบนวาง     เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างย่อหน้าว่าง และ เพื่อป้องกันไม่ให้มีระยะห่างย่อหน้าที่สอดคล้องกัน

  • ปรับการจัดรูปแบบตารางและจัดตำแหน่งบนวาง     เลือกตัวเลือกเพื่อควบคุมการจัดรูปแบบและการจัดแนวของตารางนี้ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน เซลล์เดียวจะถูกวางเป็นข้อความ สำหรับส่วนใด ๆ ในตารางจะถูกวาง เป็นแถวลงในตารางที่มีอยู่ (แทนที่ จะ เป็นตารางที่ซ้อนกัน), และเมื่อคุณเพิ่มตารางลงในตารางที่มีอยู่ ตารางวางถูกปรับเพื่อให้เข้ากับตารางที่มีอยู่

  • ลักษณะการทำงานลักษณะ smart     เลือกตัวเลือกนี้จะไม่มีผล เมื่อต้องการปรับแต่งลักษณะการทำงานของสไตล์เมื่อวางเนื้อหา ใช้ตัวเลือกการวาง ในส่วนตัด คัด ลอก และวาง ตัวเลือกขั้นสูง

  • ผสานการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft Office PowerPoint     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อคุณวางเนื้อหาจากงานนำเสนอ PowerPoint เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน การจัดรูปแบบของข้อความรอบข้าง หรือตารางจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่วาง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ใช้ล่าสุด ตัวเลข หรือสไตล์ของรายการจะนำไปใช้กับรายการวาง และลักษณะที่ปรากฏของรายการเช่นตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ รูป วัตถุ OLE และรูปร่างจะถูกรักษาไว้จากต้นฉบับใน PowerPoint

  • ปรับการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft Office Excel     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อวางข้อมูลจาก Excel เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน ข้อมูลวางจะถูกวางในตาราง และแผนภูมิจะถูกวาง เป็นรูปภาพแทนที่ จะ เป็นวัตถุOLE

  • ผสานรายการที่วางกับรอบข้างรายการ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลในรายการเพื่อให้สอดคล้องลงในรายการข้างเคียงเมื่อคุณกำลังวางรายการลงในรายการ

แสดงข้อความที่อยู่ภายในหน้าต่างเอกสาร     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตัดข้อความไปยังหน้าต่างที่ประกอบด้วยอีเมล เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านบนหน้าจอ

แสดงตัวแทนรูปภาพ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงช่องว่างในตำแหน่งของแต่ละรูปภาพในอีเมลอาจของคุณ ตัวเลือกนี้เร็วกระบวนการเลื่อนผ่านทางอีเมลที่ประกอบด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ของรูปภาพ

แสดงรูปวาดและกล่องข้อความบนหน้าจอ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยเครื่องมือการวาด Outlook ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์หรือมุมมองเค้าโครงเว็บ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนรูปวาด และอาจรวดเร็วการแสดงของอีเมลที่ที่ประกอบด้วยรูปวาดจำนวนมาก จะมีพิมพ์รูปวาดแม้ว่าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

แสดงภาพเคลื่อนไหวข้อความ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหวข้อความบนหน้าจอของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อดูข้อความจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ออกมา

หมายเหตุ: ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อดูข้อความเคลื่อนไหวในอีเมลที่ที่สร้างขึ้นในยัง Outlook เวอร์ชันเก่ากว่าOutlook 2007 เวอร์ชันปัจจุบันของ Outlook ไม่ให้ความสามารถในการสร้างข้อความเคลื่อนไหว

อักขระควบคุมการนำเสนอ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระควบคุมขวาไปซ้าย

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงที่คั่นหน้า     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงบุ๊กมาร์กบนหน้าจอ ถ้าคุณกำหนดคั่นหน้าให้กับรายการ รายการคั่นหน้าไว้ปรากฏในวงเล็บเหลี่ยม ([.]) ถ้าคุณกำหนดคั่นหน้าตำแหน่งที่ตั้ง บุ๊กมาร์กจะปรากฏเป็นรูปตัว i เครื่องหมายวงเล็บและรูปตัว i ไม่ปรากฏในอีเมลที่พิมพ์ออกมา

แสดงสมาร์ทแท็ก     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเส้นใต้แบบจุดสีม่วงใต้ข้อความที่จะเป็นที่รู้จักเป็นสมาร์ทแท็ก

แสดงโค้ดเขตข้อมูลค่า     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงโค้ดเขตข้อมูลแทนที่เป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์ในอีเมลอาจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจดู {เวลา @\"MMMM, d, YYYY" } แทนที่เป็น 4 กุมภาพันธ์ 2008 ได้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อดูผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร คุณสามารถสลับระหว่างการแสดงโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์โค้ดเขตข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการกด ALT+F9

แรเงาเขตข้อมูล     ตัวเลือกนี้แสดงว่า และเขตข้อมูลถูกแรเงา ในรายการ เลือกเสมอ หรือเมื่อเลือก การแรเงาเขตข้อมูลของคุณ เลือกไม่ต้อง ปิดแรเงาเขตข้อมูล เขตข้อมูลการแรเงาทำให้พวกเขาง่ายต่อการระบุ การแรเงาปรากฏ บนหน้าจอ แต่ไม่ได้อยู่ ในอีเมลพิมพ์ออกมา

ตัวเลข     ตัวเลือกนี้กำหนดลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขในอีเมล เลือกรายการจากรายการ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาอาหรับถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • อาระบิก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่คุ้นเคยกับลำโพงของภาษาอังกฤษและภาษายุโรปอื่น ๆ

 • ภาษาฮินดี เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่คุ้นเคยกับลำโพงของภาษาอาหรับและภาษาฮินดี

 • บริบท เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขตามภาษาของข้อความรอบข้าง

 • ระบบ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงตัวเลขตามการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม

ชื่อเดือน     ตัวเลือกนี้กำหนดลักษณะที่ปรากฏของชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในข้อความภาษาอาหรับ เลือกรายการจากรายการ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาอาหรับถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • อาระบิก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ชื่อเดือนภายในภาษาอาหรับ

 • การถอดเสียงภาษาอังกฤษ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในการออกเสียงภาษาอังกฤษเต็ม โดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

 • การถอดเสียงฝรั่งเศส เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงชื่อเดือนตะวันตก (สุริยคติ) ในการออกเสียงฝรั่งเศสเต็ม โดยใช้ข้อความภาษาอาหรับ

ตัวกำกับเสียง     ตัวเลือกนี้แสดงตัวกำกับเสียงในอีเมล

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าภาษาที่ใช้ตัวกำกับเสียงถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ใช้สีนี้สำหรับตัวกำกับเสียง เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุสีสำหรับการแสดงตัวกำกับเสียงทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงสีของตัวกำกับเสียงในอีเมลต้นฉบับ ในรายการ เลือกสี

มุมมองเอกสาร     ตัวเลือกนี้ระบุทิศทางของข้อความสำหรับอีเมลที่ใหม่หรือไม่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

 • ขวาไปซ้าย เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดเค้าโครงอีเมลที่ขวาไปซ้าย ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าเริ่มต้นทางด้านขวาของข้อความอีเม ด้วยไหลไปทางด้านซ้ายของข้อความ

 • จากซ้ายไปขวา เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจัดเค้าโครงอีเมลที่จากซ้ายไปขวา ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าเริ่มต้นทางด้านซ้ายของข้อความอีเม ด้วยไหลทางด้านขวาของข้อความ

แทนฟอนต์     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแทนฟอนต์ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูว่า อีเมลของ active ใช้ฟอนต์ใด ๆ ที่ไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าอีเมลที่ใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบเพื่อระบุทดแทนฟอนต์

แสดงการวัดเป็นหน่วยของ     เลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการใช้ สำหรับไม้บรรทัดแนวนอน และหน่วยวัดที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ

แสดงหน่วยวัดในความกว้างของอักขระ     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้อักขระความกว้างเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดเรียงข้อความ เช่นในไม้บรรทัดแนวนอน และแนวตั้ง

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีภาษาเอเชียตะวันออกถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

แสดงพิกเซลสำหรับฟีเจอร์ HTML     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้พิกเซลเป็นหน่วยวัดในกล่องโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ HTML เริ่มต้น

แสดงแป้นพิมพ์ลัดในคำแนะนำ     เลือกตัวเลือกนี้จะแสดงคีย์ลัดในคำแนะนำ

แสดงไม้บรรทัดแนวตั้งในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งที่ด้านข้างของหน้าต่างอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม้บรรทัด ในกลุ่มแสดง/ซ่อน บนแท็บมุมมอง ของ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 • แสดงไม้บรรทัดที่ถูกต้องในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งทางด้านขวาของหน้าต่างอีเมล

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อภาษาแบบขวาไปซ้ายถูกเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขข้อความ

วางตำแหน่งสำหรับเค้าโครงแทนที่จะอ่านอักขระปรับให้เหมาะสม      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงอักขระที่กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ดังนั้นจะปรากฏในอีเมลพิมพ์เกี่ยวข้องกับบล็อกของข้อความ ระยะห่างระหว่างอักขระพิเศษเมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน สำหรับอ่านง่ายที่ดีที่สุดบนหน้าจอ ปิดตัวเลือกนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×