×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Open a project in Microsoft Project

Microsoft Project Professional offers a robust set of project management tools in a desktop client application.

Note: Using Project Professional 2010?    You’ll need to upgrade to Project Professional 2013 or Project Professional 2016 to work with Project Server 2016 or Project Online.

You can open projects from Project Web App for viewing or editing in Project Professional. To do this, click Projects on the Quick Launch, and then click once in a project row to select it. On the Projects tab, in the Project group, click Open, and then click In Microsoft Project if you want to open it read-only, for viewing, or click In Microsoft Project for Editing if you want to make changes to your project while you have it open.

You can also open a project for editing in Project Professional from the Schedule page. The Schedule page is the page that appears when you click on a project name in the Project Center. To open a project for editing in Project Professional from the Schedule page, click the arrow on the Edit button in the Project group on the Task tab, and then click In Microsoft Project.

When you are done viewing or editing your project in Project Professional, simply close the project if you were viewing it, or save it and then close it if you were making changes.

For more information on working with your project in Project Professional, see the Project road map.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×