Mac
OneDrive for Mac - คำถามที่ถามบ่อย

OneDrive for Mac - คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยบางส่วนเกี่ยวกับแอป OneDrive สำหรับ Mac รับแอปฟรี

ดู ความต้องการของระบบสำหรับ OneDrive การดาวน์โหลดแอปแสดงว่าคุณยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการของไมโครซอฟท์ และ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์นี้อาจดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตของซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: แอป OneDrive จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.10 หรือใหม่กว่า

โฟลเดอร์ OneDrive ทำหน้าที่อะไร

เมื่อคุณติดตั้งแอป OneDrive สำหรับ Mac สำเนา OneDrive ของคุณจะถูกดาวน์โหลดไปยัง Mac ของคุณ และถูกวางไว้ในโฟลเดอร์ OneDrive โฟลเดอร์นี้จะซิงค์กับ OneDrive ตลอดเวลา ถ้าคุณเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์บนเว็บไซต์ OneDrive ไฟล์หรือโฟลเดอร์จะถูกเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ และในทางกลับกันด้วย

เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ เพียงคัดลอกหรือย้ายไฟล์ลงในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณโดยใช้ ตัวค้นหา หรือบันทึกไฟล์เหล่านั้นลงในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณจากแอป ไฟล์ที่คุณอัปโหลดด้วยวิธีนี้สามารถมีขนาดสูงสุด 20 GB ถ้าคุณติดตั้งแอป OneDrive ไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ไฟล์จะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติด้วย

คุณยังสามารถใช้ ตัวค้นหา เพื่อเปลี่ยนชื่อและลบไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ และย้ายไฟล์ไปมาในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงจะทำโดยอัตโนมัติใน OneDrive และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ของคุณที่มีแอป OneDrive ติดตั้งอยู่

เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายใน OneDrive ให้เปิดรูปถ่ายเหล่านั้นใน หน้าแสดงตัวอย่าง จากนั้นหมุนรูปถ่าย แล้วบันทึก รูปถ่ายจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติใน OneDrive.

  • ถ้าคุณใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากใน OneDrive การดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดของคุณอาจใช้เวลานานเมื่อคุณติดตั้งแอป OneDrive เป็นครั้งแรก สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับการเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอน ให้ดูที่ เพิ่มความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลดให้ถึงขีดสุด

ฉันต้องติดตั้ง OneDrive โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของฉันหรือไม่

ไม่ต้อง ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ใน OneDrive ของคุณบนคอมพิวเตอร์ คุณจะยังคงสามารถทำงานกับ OneDrive บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้โดยไปที่เว็บไซต์ OneDrive

ทำไมฉันจึงต้องยืนยันโฟลเดอร์ OneDrive บน Mac ของฉัน

OneDrive ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Apple ที่ระบุว่าแอป Mac OS X มี Sandbox ด้วย Sandbox แอป OneDrive จะเข้าถึงเฉพาะไฟล์ที่ต้องการบน Mac ของคุณเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า เราจำเป็นต้องขอให้คุณยืนยันตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์อื่นๆ นอกเหนือจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน OneDrive ของคุณ คุณจะต้องกลับไปที่การตั้งค่าและดาวน์โหลดเนื้อหา OneDrive ของคุณอีกครั้ง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sandbox ของแอป ให้ค้นหาเว็บไซต์ Apple

ฉันจะแสดงหรือซ่อนไอคอนของแอป OneDrive ใน Dock ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น ไอคอนของแอป OneDrive จะถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงไอคอนใน Dock ให้คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนไอคอน Dock ใน การตั้งค่า

ฉันสามารถเลือกโฟลเดอร์ใน OneDrive ของฉันที่ฉันไม่ต้องการซิงค์บน Mac ได้หรือไม่

ได้ เมื่อคุณตั้งค่า OneDrive ในครั้งแรก ให้คลิก เลือกโฟลเดอร์ที่จะซิงค์ ถ้าคุณไม่ได้ทำเช่นนี้ในระหว่างที่ตั้งค่า OneDrive คุณสามารถทำได้ใน การตั้งค่า ดังนี้

  1. คลิกไอคอน OneDrive ในแถบเมนู

  2. คลิก การกำหนดลักษณะ คลิกแท็บ เลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิก เลือกโฟลเดอร์

สำหรับโฟลเดอร์แต่ละรายการ คุณสามารถเลือกที่จะซิงค์ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์เดี่ยวภายในโฟลเดอร์ และไฟล์ที่ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์ ถ้าคุณเลือกที่จะซิงค์เฉพาะบางรายการเท่านั้น รายการใหม่ที่คุณเพิ่มลงในโฟลเดอร์ OneDrive บน Mac ของคุณจะซิงค์กับ OneDrive แต่รายการที่คุณเพิ่มลงใน OneDrive จากเว็บไซต์หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะไม่ถูกซิงค์กับ Mac ของคุณ เว้นแต่ว่ารายการเหล่านั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกจะซิงค์ ถ้าคุณเลือกที่จะหยุดการซิงค์โฟลเดอร์บน Mac ของคุณ โฟลเดอร์เหล่านั้นจะถูกลบออกจากโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น แต่จะยังคงอยู่ใน OneDrive

เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถเลือกไฟล์แต่ละไฟล์ที่คุณต้องการซิงค์ได้ และคุณไม่สามารถเลือกที่จะซิงค์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์กับคุณได้เช่นกัน

ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ OneDrive ของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณยังไม่สามารถทำได้ใขณะนี้ ถ้าคุณใช้ ตัวค้นหา เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือย้ายโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ OneDrive จะหยุดการทำงาน

ฉันสามารถใช้ OneDrive เพื่อเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์บน Mac ของฉันที่ไม่ได้บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ OneDrive ของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ ฟีเจอร์ ดึงข้อมูลไฟล์ มีให้ใช้งานเฉพาะบนพีซีเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถสตรีมวิดีโอที่อยู่บน Mac จากเว็บไซต์ OneDrive ได้

ฉันสามารถเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่ฉันใช้กับ OneDrive ได้หรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้กับ OneDrive ได้ แต่คุณไม่สามารถใช้โฟลเดอร์กับบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีพร้อมกันได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้กับ OneDrive ให้เลือก ลงชื่อออก จากแถบเมนู

ฉันสามารถกู้คืนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ฉันลบได้หรือไม่

ตรวจสอบโฟลเดอร์ถังขยะสำหรับไฟล์ที่คุณลบจากโฟลเดอร์ OneDrive บน Mac ของคุณ

ฉันจะถอนการติดตั้งแอป OneDrive ได้อย่างไร

เพียงแค่ลากแอป OneDrive ไปยังถังขยะ

ฉันจะตั้งค่าแอป OneDrive ใหม่ได้อย่างไร

  1. ออกจาก OneDrive (เลือกไอคอนรูปเมฆในถาดด้านบน แล้วเลือก การตั้งค่าออกจาก OneDrive)

  2. ค้นหา OneDrive ในโฟลเดอร์ แอปพลิเคชัน ของคุณ

  3. คลิกขวาที่ OneDrive แล้วเลือกแสดงเนื้อหาแพคเกจ

  4. เรียกดู เนื้อหา > โฟลเดอร์ แหล่งข้อมูล

  5. ดับเบิลคลิกที่ ResetOneDriveApp.command (หรือ ResetOneDriveAppStandalone.command ถ้าคุณกำลังใช้แอปแบบสแตนด์อโลน)

  6. เริ่ม OneDrive และเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชันที่อัปเดตแล้วของแอป OneDrive บางเวอร์ชันที่เก่ากว่าของแอปไม่มีคำสั่งในการตั้งค่าใหม่ ในกรณีดังกล่าว ลากแอปเก่าของคุณไปถังขยะ แล้วติดตั้งแอป OneDrive ล่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ตรวจสอบ ศูนย์วิธีใช้ OneDrive

รับความช่วยเหลือโดยการ ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive ในแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เขย่าอุปกรณ์เพื่อรับความช่วยเหลือหรือแชร์คำติชมบน OneDrive

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×