OneDrive for Business - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

รับวิธีใช้ของงานดูแลระบบสำหรับ OneDrive for Business ในสภาพแวดล้อมของ Office 365

ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ให้ดูวิธีใช้ OneDrive for Business

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint Server ดูบทความ Docs.Microsoft.com เพื่อช่วยจัดการ OneDrive for Business ในสภาพแวดล้อมขององค์กร

เริ่มต้นใช้งาน

ดูรายงาน

จัดการการซิงค์

จัดการผู้ใช้

จัดการการแชร์และการรักษาความปลอดภัย

แก้ไขปัญหา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×