Office 365 ดำเนินกิจการ โดย 21Vianet: นำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำเข้าติดต่อไปยัง Outlook บนเดสก์ท็อปของคุณโดยใช้ตัวช่วยสร้างนำเข้า/ส่งใน Outlook นี่คืออะไร ribbon มีลักษณะดังใน Outlook สำหรับเดสก์ท็อปของคุณ:

นี่คือรูปลักษณ์ของ Ribbon ใน Outlook 2016

Outlook ที่ ribbon จะแตกต่างของฉัน หรือ ถ้าคุณกำลังลูกค้า Mac ดูนำเข้ารายการลงใน 2016 Outlook for Mac

เลือกจากรายการของคำแนะนำในการนำเข้าต่อไปนี้

 1. ใน Outlook บนเดสก์ท็อปของคุณ (Outlook 2013 หรือ Outlook 2016) เลือก ไฟล์ > เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก

  เมื่อต้องการสร้างไฟล์ pst Outlook ให้เลือก ไฟล์ จากนั้นเลือก เปิดและส่งออก แล้วเลือก นำเข้า/ส่งออก

 2. เลือก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วเลือก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก - นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง

 3. เลือก ค่าที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาค และเลือก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการส่งออก Outlook - เลือกไฟล์ CSV

 4. ในกล่องนำเข้าไฟล์ เรียกดูไฟล์ที่ติดต่อของคุณ แล้ว ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกตำแหน่งนั้น

  เรียกดูไฟล์ CSV ที่ติดต่อ แล้วเลือกวิธีการจัดการกับที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 5. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการให้ Outlook ดำเนินการกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน:

  • แทนรายการที่ซ้ำกัน ด้วยการนำเข้ารายการ    ถ้าที่ติดต่อมีอยู่แล้วใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณ Outlook ละทิ้งข้อมูลนั้นมีสำหรับที่ติดต่อ และใช้ข้อมูลจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ถ้าข้อมูลที่ติดต่อในไฟล์ที่ติดต่อของคุณเป็นปัจจุบันยิ่งกว่าข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook หรือเพิ่มเติมที่สมบูรณ์

  • อนุญาตให้ซ้ำจะถูกสร้างขึ้น    ถ้ามีติดต่อใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณ Outlook สร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน ข้อมูลกเริ่มต้นฉบับของ Outlook ที่ มีข้อมูลนำเข้าจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถรวมข้อมูลสำหรับบุคคลเหล่านั้นในภายหลังเพื่อขจัดเสียงที่ติดต่อที่ซ้ำกัน นี่คือตัวเลือกการเริ่มต้นและหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากไม่มีข้อมูลจะถูกยกเลิก

  • นำเข้ารายการซ้ำ    ถ้ามีติดต่อใน Outlook และไฟล์ที่ติดต่อของคุณ Outlook เก็บข้อมูลนั้นมีสำหรับที่ติดต่อ และละเว้นข้อมูลจากไฟล์ที่ติดต่อของคุณ คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ถ้าข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook เป็นเสร็จสมบูรณ์มากขึ้น หรือปัจจุบันเพิ่มเติมกว่าข้อมูลในไฟล์ของคุณที่ติดต่อ

 6. คลิก ถัดไป

 7. ในกล่องเลือกโฟลเดอร์ที่ปลายทาง เลื่อนไปยังด้านบนถ้าจำเป็น แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อ >ถัดไป ถ้าคุณมีหลายบัญชีผู้ใช้อีเมล เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่อยู่ภายใต้บัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับติดต่อ

  เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ของ Google ลงในกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้เลือกปลายทางเป็น ที่ติดต่อ

 8. เลือก Finish

  เมื่อคุณนำเข้าที่ติดต่อ Gmail ไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มการโยกย้าย

  Outlook นำเข้าที่ติดต่อของคุณไปยัง Outlook ในทันที จะไม่แสดงข้อความได้

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร โปรดออกจากข้อคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้านี้ และแจ้งให้เราทราบ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งตามขั้นตอนของเรา และบทความการใส่ข้อมูลที่คุณต้องการอัปเดต

ถ้าคุณมีหลายทางธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเก็บไว้ในสเปรดชีต คุณสามารถนำเข้าโดยตรงลงในOutlook 2013 หรือ Outlook 2016 สำหรับ Windows ด้วยการจัดเตรียมเพียงเล็กน้อย มีสามขั้นตอนหลักดังนี้:

 1. บันทึกสมุดงาน Excel ของคุณเป็นไฟล์.csv

 2. นำเข้าที่ติดต่อของคุณ

 3. แมปคอลัมน์สเปรดชีต Excel กับเขตข้อมูล Outlook ที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1: บันทึกสมุดงาน Excel ของคุณเป็นไฟล์.csv

Outlook สามารถนำเข้าไฟล์ค่าที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาค (.csv) แต่ไม่ใช่เวิร์กบุ๊กที่มีหลายแผ่นงาน ดังนั้นขั้นตอนที่ 1 คือ บันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณเป็นไฟล์ .csv วิธีการมีดังนี้

 1. ในเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้คลิกเวิร์กชีตที่มีข้อมูลที่ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้า

 2. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 3. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ของคุณ

 4. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก CSV (Comma delimited) (*.csv) แล้วคลิก บันทึก

  Excel จะแจ้งคุณว่า "ชนิดไฟล์ที่เลือกไม่มีเวิร์กบุ๊กที่มีหลายแผ่นงาน" ซึ่งหมายถึงข้อจำกัดของไฟล์ CSV นั่นคือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของคุณ (ไฟล์ .xlsx)

 5. คลิก ตกลง

  Excel จะแจ้งคุณว่า "ฟีเจอร์บางอย่างในเวิร์กบุ๊กของคุณอาจสูญหายไปถ้าคุณบันทึกเป็น CSV (Comma delimited)" ซึ่งหมายถึงข้อจำกัดของไฟล์ CSV เท่านั้น และสามารถละเว้นได้

 6. คลิก ใช่ เพื่อให้ Excel บันทึกเวิร์กชีตปัจจุบันเป็นไฟล์ CSV เวิร์กบุ๊กต้นฉบับ (ไฟล์ .xlsx) จะปิด

 7. ปิดไฟล์ CSV

คุณทำงานในส่วนของ Excel เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้คุณสามารถเริ่มขั้นตอนการนำเข้าใน Outlook ได้

หมายเหตุ: บางตำแหน่งกระทำใช้ตัวคั่นรายการแตกต่างกันตามค่าเริ่มต้น ดังนั้น คุณอาจต้องการแทนเครื่องหมายอัฒภาคใด ๆ ในไฟล์ CSV ด้วยเครื่องหมายจุลภาคก่อนที่ไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าที่ติดต่อของคุณ

 1. ใน Outlook ให้คลิก ไฟล์ > เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก

  ซึ่งจะเป็นการเริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 2. เลือก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วคลิก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่าน และคุณยังไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่าน คลิกยกเลิก เพื่อย้ายไปยังหน้าต่างถัดไป

 3. เลือก ค่าที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาค และคลิก ถัดไป

 4. เรียกดูไฟล์ .csv ที่คุณต้องการนำเข้า

 5. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกว่าจะแทนที่รายการที่ซ้ำ (ที่ติดต่อที่มีอยู่) สร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน หรือไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน

 6. คลิก ถัดไป และเลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับที่ติดต่อของคุณ ที่ติดต่อ ควรถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น แต่ถ้าไม่ถูกเลือก ให้เลื่อนขึ้นหรือลงจนกว่าจะพบที่ติดต่อนั้น คุณยังสามารถเลือกโฟลเดอร์อื่นหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้

 7. คลิก ถัดไป

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก นำเข้า "MyContacts.csv" (สมมติว่าเป็นชื่อไฟล์ของคุณ) ถูกเลือกไว้

 9. อย่าเพิ่งคลิก เสร็จสิ้น เนื่องจากคุณจะต้อง "แมป" บางคอลัมน์ในไฟล์ .csv ของคุณไปยังเขตข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook การแมปสามารถช่วยให้ที่ติดต่อที่นำเข้าให้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: แมปคอลัมน์ไฟล์ CSV กับเขตข้อมูลที่ติดต่อ Outlook

 1. คลิกที่ปุ่ม การแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง กล่องโต้ตอบ การแมปเขตข้อมูลที่กำหนดเอง จะปรากฏขึ้น

  • ภายใต้ จาก คุณจะเห็นกล่องที่มีชื่อคอลัมน์จากไฟล์ CSV ซึ่งคุณกำลังนำเข้า

  • ภายใต้ ถึง คุณจะเห็นเขตข้อมูลมาตรฐานซึ่ง Outlook ใช้สำหรับที่ติดต่อ ถ้าเขตข้อมูลตรงกับคอลัมน์ในไฟล์ CSV คุณจะเห็นคอลัมน์ของคุณภายใต้ แมปจาก

  • เขตข้อมูล ชื่อ, ชื่อ และ นามสกุล เป็นเขตข้อมูลที่ติดต่อ Outlook มาตรฐาน ดังนั้นถ้าข้อมูลที่ติดต่อในไฟล์ของคุณมีชื่อที่ติดต่อเหล่านั้น คุณก็พร้อมที่จะเริ่มได้

   การแมปคอลัมน์จาก Excel ไปยังเขตข้อมูลที่ติดต่อ Outlook

 2. คุณอาจต้องการทำการแมปด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ในไฟล์ที่นำเข้านี้ โทรศัพท์มือถือของที่ติดต่ออยู่ในคอลัมน์ชื่อ "มือถือ" ซึ่งจะไม่มีค่าที่ตรงกันใน Outlook แต่คุณสามารถค้นหาค่าที่เหมาะสมใน Outlook ได้โดยทำดังนี้

  1. เลื่อนลงในบานหน้าต่างทางด้านขวา คุณจะพบ ที่อยู่อื่น โดยมีเครื่องหมายบวก (+) อยู่ถัดมา

  2. คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อขยายสิ่งที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายบวกนั้น และคุณจะเห็นค่าที่เหมาะสม ซึ่งก็คือ โทรศัพท์มือถือ

 3. ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย ให้ลาก มือถือ และปล่อยลงบน โทรศัพท์มือถือ ในบานหน้าต่างด้านขวา

  คุณจะสังเกตได้ว่า มือถือ จะปรากฏขึ้นถัดจาก โทรศัพท์มือถือ ในคอลัมน์ แมปจาก

  มือถือ จะถูกแมปไปยังเขตข้อมูลโทรศัพท์มือถือ Outlook

 4. ให้ลากค่าที่เหลือทีละค่าจากบานหน้าต่างด้านซ้ายไปยังเขตข้อมูล Outlook ที่เหมาะสมในบานหน้าต่างด้านขวา ตัวอย่างเช่น คุณอาจลาก ที่อยู่ ไปยัง ถนน (บ้าน) หรือ ถนน (ธุรกิจ) ขึ้นอยู่กับชนิดของที่อยู่สำหรับที่ติดต่อของคุณ

 5. คลิก เสร็จสิ้น

  ตอนนี้ ที่ติดต่อของคุณได้ถูกนำเข้าไปใน Outlook เสร็จสมบูรณ์แล้ว

  ที่ติดต่อ

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร โปรดออกจากข้อคิดที่ด้านล่างของหน้านี้ และแจ้งให้เราทราบ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อของเราขั้นตอนการตรวจสอบอีกครั้ง และอัปเดบทความการใส่ข้อมูลที่คุณต้อง

 1. คลิก ไฟล์ > เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก

  ซึ่งจะเป็นการเริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 2. เลือก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วคลิก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 3. เลือก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 4. เรียกดูไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า

 5. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับรายการที่ซ้ำ

 6. คลิก ถัดไป

 7. ถ้ารหัสผ่านถูกกำหนดไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 8. ตั้งค่าตัวเลือกในการนำเข้ารายการ โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น

 9. คลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ   ถ้าคุณต้องการนำเข้าหรือคืนค่ารายการจากไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพียงบางรายการ คุณสามารถเปิดไฟล์ข้อมูล Outlook ขึ้นมา และใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกและลากรายการจากโฟลเดอร์ไฟล์ข้อมูล Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Outlook ที่มีอยู่ของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร โปรดออกจากข้อคิดที่ด้านล่างของหน้านี้ และแจ้งให้เราทราบ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งตามขั้นตอนของเรา และบทความการใส่ข้อมูลที่คุณต้องการอัปเดต

ก่อนที่คุณนำเข้าที่ติดต่อของคุณ iCloud กับ Outlook สำหรับ Windows คุณจำเป็นต้องแปลงจากรูปแบบไฟล์.vcf ลงในรูปแบบไฟล์.csv นี้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าได้กับ Windows และส่งไปยังไฟล์ csv ถ้าคุณมีมากกว่าที่ติดต่ออื่น ๆ หรือ 50 นี่คือกระบวนการน่าเบื่อได้เนื่องจากคุณจำเป็นต้องกดตกลงสำหรับที่ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการนำเข้าไฟล์ csv ไม่มีวิธีในการทำตกลงแบบส่วนกลาง และทั้งหมดออกได้นำเข้าไฟล์ csv ในเวลาเดียวกัน

แปลงไฟล์.vcf เป็นไฟล์.csv

 1. บนพีซีของคุณ เปิดFile Explorer (หรือWindows Explorer ถ้าคุณกำลังใช้ Windows รุ่นก่อนหน้า)

 2. ไปที่โฟลเดอร์ผู้ติดต่อของคุณ:

  \Contacts C:\Users\ <ชื่อผู้ใช้>

  นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อ จาก นั้นเลือกการนำเข้า

 3. ที่ด้านบนของหน้า เลือกนำเข้า

 4. เลือกvCard (แฟ้ม VCF) >นำเข้า

  เลือก vCard จาก นั้นเลือกการนำเข้า

 5. นำทางไปยัง และเลือกไฟล์.vcf ที่คุณส่งออกจาก iCloud จาก นั้นเลือกเปิด

  เลือกแฟ้ม vCard ของคุณที่คุณต้องการนำเข้าเป็น.csv

 6. เลือกตกลง สำหรับแต่ละผู้ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้าไปยังไฟล์.csv ก็

  เลือกข้อตกลงสำหรับผู้ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้าไปยังแฟ้ม csv

 7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือกปิด

 8. ที่ด้านบนของหน้า File Explorer เลือกส่งออก

 9. เลือกไฟล์ CSV >ส่งออก

  เลือก CSV จากนั้น เลือกส่งออก

 10. เลือกเรียกดู การตั้งชื่อไฟล์ csv ของคุณ

  เลือก'เรียกดู'เพื่อตั้งชื่อแฟ้มของคุณ

 11. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์.cvs ของคุณ ในตัวอย่างนี้ จะมีชื่อว่าไฟล์ฉัน "ฉันติดต่อจาก iCloud"

  พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม csv ของคุณ และเลือกบันทึก

 12. เลือกเขตข้อมูลคุณต้อง การส่งออกไปยังไฟล์.csv แล้ว เลือกเสร็จสิ้น ขอแนะนำให้ คุณยอมรับค่าเริ่มต้นในขณะนี้ คุณสามารถสร้างไฟล์ csv อื่นเสมอถ้าคุณต้องเขตข้อมูลอื่น ๆ

  เลือกเขตข้อมูลคุณต้องการส่งออกไปยังแฟ้ม csv ของคุณ และเลือก'เสร็จสิ้น'

 13. คุณจะได้รับข้อความนี้ขั้นสุดท้ายที่มีการส่งออกที่ติดต่อของคุณไปยังไฟล์.csv

  คุณจะเห็นข้อความสุดท้ายที่ผู้ติดต่อของคุณได้ส่งออกไปยังแฟ้ม csv

 14. คุณสามารถใช้ Excel เพื่อเปิดไฟล์.csv ของคุณเพื่อดูสิ่งที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมไปยังไฟล์ csv ได้ถ้าคุณต้อง แต่ต้องแน่ใจว่าไม่เปลี่ยนแถวบนสุดของหัวเรื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับไฟล์.csv ดูที่สร้างรายการที่ติดต่อในไฟล์ csv ของคุณด้วยตนเอง

 15. การนำเข้าที่ติดต่อของคุณจากไฟล์ csv ไปยัง Outlook เห็นที่นำเข้าที่ติดต่อจากไฟล์.csvในหัวข้อนี้

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร โปรดออกจากข้อคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้านี้ และแจ้งให้เราทราบ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งตามขั้นตอนของเรา และบทความการใส่ข้อมูลที่คุณต้องการอัปเดต

 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ถ้าคุณพยายามนำเข้าที่ติดต่อมากกว่า 2,000 รายการพร้อมกัน คุณจะเห็นข้อความแสดงผิดพลาด ให้ใช้โปรแกรมเช่น Excel เปิดไฟล์ CSV แยกรายการที่ติดต่อของเป็นไฟล์ .csv ย่อย จากนั้นให้นำเข้าไฟล์ CSV ที่สร้างใหม่ทีละไฟล์

 • ไม่มีที่ติดต่อปรากฏใน Outlook: ถ้าคุณทำขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่มีที่ติดต่อปรากฏใน Outlook ทำต่อไปนี้:

  1. ค้นหาไฟล์ csv ที่คุณส่งออกจากระบบของคุณอีเมแหล่งข้อมูล ตัวอย่าง จาก Google ถ้าคุณส่งออกที่ติดต่อจาก Google ชื่อไฟล์เริ่มต้นคือ contacts.csv

  2. ใช้ Excel เพื่อเปิดไฟล์ CSV ที่คุณส่งออกจากระบบต้นทางอีเมล

  3. ตรวจสอบว่า มีข้อมูลใด ๆ ในไฟล์ CSV ถ้าไม่มีข้อมูลใด ๆ ในไฟล์ CSV ส่งออกจากระบบอีเมลของแหล่งข้อมูลไม่ทำงาน ในกรณีที่:

   1. ลบไฟล์ contacts.csv

   2. ส่งออกที่ติดต่อของคุณจากระบบอีเมแหล่งข้อมูลอีกครั้ง ถ้าคุณกำลังส่งออกจาก Google ไม่แน่ใจว่าได้เลือกการส่งออกที่ติดต่อทั้งหมด หรือกลุ่มที่ติดต่อเหมาะสม

    เลือกรูปแบบ csv ของ Outlook เพื่อส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณจะนำเข้ามาใน Outlook

   3. หลังจากที่คุณส่งออกที่ติดต่อของคุณ ให้ใช้ Excel เปิดไฟล์ CSV และตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่ เมื่อปิดไฟล์ คุณจะได้รับพร้อมท์จาก Excel สองสามครั้งว่า "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการบันทึกในรูปแบบ CSV" ให้เลือก ใช่ทุกครั้ง ถ้าคุณเลือกไม่ ไฟล์จะยุ่งเหยิงและคุณต้องเริ่มต้นขั้นตอนต่างๆ ของไฟล์ contacts.csv อีกครั้ง

   4. ทำขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ contacts.csv ไปยัง Outlook อีกครั้ง

 • ข้อมูลที่ติดต่อไม่ครบถ้วน: หลังจากที่คุณนำเข้าที่ติดต่อแล้ว ถ้าคุณเปิด Outlook และพบว่ามีการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดไม่ครบถ้วน ให้เปิดไฟล์ CSV ด้วย Excel เพื่อดูว่ามีข้อมูลอยู่ที่นั่นหรือไม่

  • คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้ Excel เพิ่มชื่อและข้อมูลอื่นๆ ที่ขาดหาย

  • Outlook กำหนดให้ส่วนหัวของคอลัมน์ต้องอยู่ในแถวแรกดังนั้นห้ามใช้ข้อความอื่นแทน

  • เมื่อคุณบันทึกไฟล์ CSV, Excel จะพร้อมท์ให้คุณสองสามครั้งด้วย "คุณแน่ใจว่า คุณต้องการบันทึกในไฟล์ CSV format? "ไม่ใช่ที่เลือกเสมอ ถ้าคุณเลือกที่ไม่ใช่ ไฟล์จะได้รับ messed ขึ้น และคุณจำเป็นต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง ด้วยส่งรายการติดต่อออกจากระบบอีเมแหล่งข้อมูล

  • ทำขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ contacts.csv ไปยัง Outlook อีกครั้ง ในขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับพร้อมท์ให้จัดการกับรายการที่ซ้ำกัน โปรดเลือก แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร โปรดออกจากข้อคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้านี้ และแจ้งให้เราทราบ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งตามขั้นตอนของเรา และบทความการใส่ข้อมูลที่คุณต้องการอัปเดต

ถ้า ribbon ของคุณไม่ได้ดูเหมือน Outlook บนเดสก์ท็อปหนึ่ง คุณอาจกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ซึ่งมีลักษณะดังนี้:

ภาพของรูปลักษณ์ของหน้าการเชื่อมต่อบุคคลใน Outlook บนเว็บ

เมื่อต้องการนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook บนเว็บ ให้เลือกจัดการ >นำเข้าที่ติดต่อ และทำตามพร้อมท์เพื่อนำเข้าที่ติดต่อของคุณ

Outlook Web App ribbon มีลักษณะดังนี้:

ภาพของรูปลักษณ์ของหน้าการเชื่อมต่อบุคคลใน Outlook Web App

เมื่อต้องการนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook Web App คุณจำเป็นต้องใช้ Outlook บนเดสก์ท็อปของคุณเมื่อต้องการนำเข้าที่ติดต่อของคุณ ดูสำเนาของ Outlook

แอป Mail สำหรับ Windows 10 ribbon มีลักษณะดังนี้:

นี่คือลักษณะของแอป Windows 10 Mail

ใน Windows 10 เก็บที่ติดต่อใน app. บุคคลคุณไม่สามารถนำเข้า หรือส่งออกที่ติดต่อจากแอปบุคคลใน Windows 10 ได้

ตัวเลือกเหล่านี้มีไว้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสำเนาของ Outlook ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของพวกเขา แต่ต้องการนำเข้าติดต่อเพื่อให้คุณสามารถเข้าใน Outlook Web App มีสองสามวิธีที่คุณสามารถขอรับสำเนาของ Outlook ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่:

 • ลงทะเบียนสำหรับฟรี 30 วันทดลองของ Office 365 เอกสารนั้นมี Outlook ที่คุณสามารถดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไปยัง Outlook เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว นำเข้าที่ติดต่อของคุณโดยใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งในบทความนี้ Outlook จะซิงค์กับ Outlook Web App และคุณจะเห็นการติดต่อของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้วนำเข้าที่ติดต่อของคุณ ให้เรียกใช้รุ่นทดลองใช้ออกเพื่อให้คุณไม่คิดค่าบริการสิ่งต่าง ๆ คุณจะยังคงสามารถเข้าถึงที่ติดต่อของคุณใน Outlook Web App แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึง Outlook บนเดสก์ท็อปของคุณ

 • ค้นหาเพื่อนใคร Outlook บนคอมพิวเตอร์ของตน เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณใน Outlook และนำเข้าที่ติดต่อของคุณกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ(ไม่เพื่อนของคุณอีเมลของบัญชีผู้ใช้) แล้ว Outlook จะซิงค์กับ Outlook Web App และคุณจะเห็นการติดต่อของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้วนำเข้าที่ติดต่อของคุณ เอาบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณจาก Outlook เวอร์ชันของเพื่อนของคุณ คุณยังจะสามารถเข้าถึงที่ติดต่อของคุณใน Outlook Web App

 • ซื้อนั้น Outlook มีหลายฟีเจอร์ที่ดีสำหรับการจัดการอีเมลของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่คือ การซื้อมีราคาแพงสำหรับนำเข้าผู้ติดต่อ และไม่แนะนำถ้า นั่นคือเหตุผลเฉพาะต้นนั้น

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร โปรดออกจากข้อคิดที่ด้านล่างของหน้านี้ และแจ้งให้เราทราบ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งตามขั้นตอนของเรา และบทความการใส่ข้อมูลที่คุณต้องการอัปเดต

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ถ้ามีที่ติดต่อที่เหมือนกันอยู่ในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ และในไฟล์ .csv จะมีการสร้างที่ติดต่อซ้ำกัน

 • ถ้าคุณพยายามนำเข้าที่ติดต่อมากเกินไป คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้ใช้โปรแกรมเช่น Excel เปิดไฟล์ .csv แยกออกเป็นไฟล์ย่อยๆ ที่มีขนาดเล็กลง จากนั้นค่อยนำเข้าไฟล์ทีละไฟล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×