×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Move the Quick Access Toolbar

The Quick Access Toolbar is a customizable toolbar that contains a set of commands that are independent of the tab that is currently displayed.

The Quick Access Toolbar can be located in one of two places:

  • Upper-left corner next to the icon for a Microsoft Office program, for example, next to the Word icon Word 2010 icon . (default location)
    Quick Access Toolbar default location

  • Below the ribbon.
    Quick Access Toolbar below the Ribbon

If you don't want the Quick Access Toolbar to be displayed in its current location, you can move it to the other location. If you find that the default location next to the program icon is too far from your work area to be convenient, you might want to move it closer to your work area. The location below the ribbon encroaches on the work area. Therefore, if you want to maximize the work area, you might want to keep the Quick Access Toolbar in its default location.

  1. Click Customize Quick Access Toolbar Button image .

  2. In the list, click Show Below the Ribbon or Show Above the Ribbon.

Watch a video

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×