MMULT (ฟังก์ชัน MMULT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MMULT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของสองอาร์เรย์ ผลลัพธ์คืออาร์เรย์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับ array1 และจำนวนคอลัมน์เท่ากับ array2

ไวยากรณ์

MMULT(array1, array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MMULT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Array1, Array2    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์ที่จะใช้คูณ

ข้อสังเกต

 • จำนวนคอลัมน์ใน Array1 ต้องเท่ากับจำนวนแถวใน Array2 และอาร์เรย์ทั้งสองค่าต้องมีแค่ตัวเลขเท่านั้น

 • Array1 และ Array2 สามารถกำหนดให้เป็นช่วงของเซลล์ ค่าคงที่อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงก็ได้

 • ฟังก์ชัน MMULT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาดเมื่อ:

  • เซลล์ใดๆ ว่างเปล่าหรือมีข้อความอยู่

  • จำนวนคอลัมน์ใน Array1 ไม่ตรงกับจำนวนแถวใน Array2

 • ผลคูณเมทริกซ์อาร์เรย์ a ของสองอาร์เรย์ b และ c คือ:

  สมการ

  ซึ่ง i เป็นจำนวนแถว และ j เป็นจำนวนคอลัมน์

 • สูตรที่ส่งกลับค่าอาร์เรย์ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์

  หมายเหตุ: ใน Excel Online คุณไม่สามารถสร้างสูตรอาร์เรย์ได้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

อาร์เรย์ 1

อาร์เรย์ 1

1

3

7

2

อาร์เรย์ 2

อาร์เรย์ 2

2

0

0

2

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=MMULT(A2:B3,A5:B6)

ผลลัพธ์ควรเป็น 2, 14, 6, and 4, ในเซลล์ C8, C9, D8, และ D9

=MMULT(A2:B3,A5:B6)

=MMULT(A2:B3,A5:B6)

=MMULT(A2:B3,A5:B6)

=MMULT(A2:B3,A5:B6)

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำงานอย่างถูกต้อง จะต้องใส่สูตรในตัวอย่างเป็นสูตรอาร์เรย์ในโปรแกรม Excel หลังจากที่คัดลอกตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่าแล้ว ให้เลือกช่วง C8:D9 ที่เริ่มต้นด้วยเซลล์สูตร กด F2 แล้วกด Ctrl+Shift+Enter ถ้าไม่ได้ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ จะส่งกลับผลลัพธ์ค่าเดียว (2) ในเซลล์ C8

ตัวอย่าง 2

ลูกค้า

ปริมาณของผลิตภัณฑ์

จุกไม้ก๊อก

ขวด

บาร์เรล

Contoso, Ltd.

14

9

3

Coho Winery

2

11

15

ราคา

น้ำหนัก (ปอนด์)

ผลิตภัณฑ์

$200

4

จุกไม้ก๊อก (500/กล่อง)

$250

42

ขวด (กล่อง)

$425

115

บาร์เรล

ลูกค้า

ยอดขาย

น้ำหนักรวม

Contoso, Ltd.

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

Coho Winery

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

=MMULT(B3:D4,A8:B10)

หมายเหตุ: เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง สูตรที่จะใส่ใน B13:D15 ต้องเป็นสูตรอาร์เรย์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×