MINA (ฟังก์ชัน MINA)

ส่งกลับค่าน้อยสุดในรายการอาร์กิวเมนต์ ข้อความรวมทั้งค่าตรรกะอย่าง TRUE และ FALSE จะถูกเปรียบเทียบเช่นเดียวกับตัวเลข

ไวยากรณ์

MINA(value1,value2,...)

value1, value2,...     คือค่าที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการค้นหาค่าที่น้อยที่สุด

ข้อสังเกต

  • คุณสามารถระบุอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลข อาร์กิวเมนต์ว่าง ค่าตรรกะ หรือข้อความที่ใช้แทนตัวเลขก็ได้ อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ถ้าไม่ต้องการให้รวมข้อความหรือค่าตรรกะในการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน MIN แทน

  • อาร์กิวเมนต์ที่มี TRUE จะประเมินค่าเป็น 1 และอาร์กิวเมนต์ที่มีข้อความ หรือ FALSE จะประเมินค่าเป็น 0 (ศูนย์)

  • ถ้าไม่มีค่าอยู่ในอาร์กิวเมนต์เลย ฟังก์ชัน MINA จะส่งกลับค่า 0

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

FALSE

0.2

0.5

0.4

0.8

=MINA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

ค่าน้อยที่สุดของตัวเลข FALSE ถือเป็น 0 (0)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×