ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

MID, MIDB (ฟังก์ชัน MID, MIDB)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MID และ MIDB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

MID จะส่งกลับอักขระจำนวนหนึ่งจากสตริงข้อความ โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ ตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน MIDB จะส่งกลับอักขระจำนวนหนึ่งจากสตริงข้อความ เริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ ตามจำนวนไบต์ที่คุณระบุ

สิ่งสำคัญ: 

 • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

 • MID มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้กับภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์เดี่ยว (SBCS) ในขณะที่ MIDB มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้กับภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์คู่ (DBCS) การตั้งค่าภาษาเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีผลต่อค่าส่งกลับในลักษณะดังต่อไปนี้

 • MID จะนับอักขระแต่ละตัวว่าเป็น 1 เสมอ ไม่ว่าอักขระตัวนั้นจะเป็นแบบไบต์เดี่ยวหรือไบต์คู่ก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

 • MIDB จะนับอักขระแบบไบต์คู่แต่ละตัวว่าเป็น 2 เมื่อคุณได้เปิดใช้งานการแก้ไขภาษาที่สนับสนุน DBCS แล้วตั้งค่าเป็นภาษาเริ่มต้น ไม่เช่นนั้น MIDB จะนับอักขระแต่ละตัวว่าเป็น 1

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นรวมทั้งญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

MID(text, start_num, num_chars)

MIDB(text, start_num, num_bytes)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MID และ MIDB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Text    (ต้องระบุ) คือสตริงข้อความที่มีอักขระที่คุณต้องการแยก

 • Start_num    (ต้องระบุ) คือตำแหน่งของอักขระแรกที่คุณต้องการแยกออกมาจากข้อความ ซึ่งอักขระแรกของข้อความจะมี start_num เป็น 1 และต่อๆ ไป

  • ถ้า start_num มากกว่าความยาวของข้อความช่วงกลาง/MIDB ส่งกลับ "" (ข้อความว่าง)

  • ถ้า start_num น้อยกว่าความยาวของข้อความแต่ start_num บวก num_chars เกินความยาวของข้อความ MID/MIDB จะส่งกลับอักขระจนถึงจุดสิ้นสุดของข้อความ

  • ถ้า start_num น้อยกว่า 1, MID/MIDB จะส่งกลับค่า #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • Num_chars    ต้องใช้สำหรับ MID ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ MID ส่งกลับจากข้อความ

  • ถ้า num_chars เป็นจำนวนลบ MID จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • Num_bytes    จำเป็นสำหรับ MIDB ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ MIDB ส่งกลับจากข้อความเป็นไบต์

  • ถ้า num_bytes เป็นจำนวนลบ MIDB จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

Fluid Flow

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MID(A2,1,5)

ส่งกลับอักขระ 5 ตัวจากสตริงใน A2 โดยเริ่มจากอักขระตัวแรก

Fluid

=MID(A2,7,20)

ส่งกลับอักขระ 20 ตัวจากสตริงใน A2 โดยเริ่มต้นจากอักขระตัวที่เจ็ด เนื่องจากจำนวนของอักขระที่ส่งกลับ (20) มากกว่าความยาวของสตริง (10) อักขระทั้งหมดเริ่มตั้งแต่อักขระตัวที่เจ็ดจะถูกส่งกลับ ไม่มีอักขระว่าง (ช่องว่าง) ถูกเพิ่มไว้ที่ส่วนท้าย

Flow

=MID(A2,20,5)

เนื่องจากจุดเริ่มต้นมากกว่าความยาวของสตริง (10) ข้อความว่างจะถูกส่งกลับ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×