Microsoft Teams

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Teams for Education คืออะไร

ทีม Microsoftคือฮับดิจิทัลซึ่งทำการสนทนา เนื้อหา และโปรแกรมร่วมกันในเดียว นักการศึกษาสามารถสร้างห้องเรียนทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อในชุมชนเรียนรู้แบบมืออาชีพ และติดต่อสื่อสารกับพนักงานโรงเรียน – ทั้งหมดจากประสบการณ์การใช้งานเดียวในOffice 365 Education

ไปยังทีมเดี๋ยวนี้

สงสัยว่าจะใช้งานในโรงเรียนได้อย่างไร

ดูวิธีการที่ครูและผู้นำใน Omaha Public Schools ใช้ Microsoft Teams ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการติดต่อสื่อสาร

แนะนำประสบการณ์การใช้งานในห้องเรียนใน Microsoft Teams

ลองดูวิดีโอการฝึกอบรมและทรัพยากร

เรียกดูไลบรารีของเราวิดีโอออกแบบมารอบสถานการณ์สมมติห้องเรียนและคำแนะนำทีละขั้นตอนที่อธิบายไว้

สร้างงานที่มอบหมาย

มอบหมายงานให้หลายชั้นเรียน

กำหนดให้ทำงานกับนักเรียนแต่ละรายการหรือกลุ่มขนาดเล็ก

จัดกำหนดการงานเพื่อมอบหมายในภายหลัง

ลบงานที่มอบหมาย

แก้ไขงานที่มอบหมาย

ตรวจทาน กลับ และเปิดใช้งานในการมอบหมายงานวนรอบคำติชม

การแจกจ่ายแบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อใช้การมอบหมายของนักเรียน

สร้าง rubrics จัดเกรดสามารถ

บันทึกงานที่มอบหมายเป็นแบบร่าง

ทำการมอบหมายในทีม Microsoft

ดูรายละเอียดของงานที่มอบหมายภายในทีมสำหรับชั้นเรียน

ดูงานที่มอบหมายจากชั้นเรียนต่างๆ

เปิดและดูเอกสารที่นักเรียนของคุณส่ง

ส่งงานที่มอบหมาย (สำหรับนักเรียน)

จัดการงานที่มอบหมายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เพิ่มประเภทในงานที่มอบหมาย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×