ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

LEN, LENB (ฟังก์ชัน LEN, LENB)

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LEN และ LENB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

LEN ส่งกลับเป็นจำนวนอักขระในสตริง

LENB ส่งกลับจำนวนของไบต์ที่ใช้แทนอักขระในสตริงข้อความ

สิ่งสำคัญ: 

  • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

  • LENB จะนับ 2 ไบต์ต่ออักขระเมื่อมีการตั้งค่าภาษา DBCS เป็นภาษาเริ่มต้นเท่านั้น มิฉะนั้น LENB จะทำงานในลักษณะเดียวกับ LEN คือนับ 1 ไบต์ต่ออักขระ

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นรวมทั้งญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

LEN(text)

LENB(text)

ไวยากรณ์ของแต่ละฟังก์ชัน มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Text    (ต้องระบุ) คือข้อความที่คุณต้องการหาความยาว โดยช่องว่าง (เว้นวรรค) ถือเป็นอักขระด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: LEN

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

Phoenix, AZ

     One   

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LEN(A2)

ความยาวของสตริงแรก

11

=LEN(A3)

ความยาวของสตริงที่สอง

0

=LEN(A4)

ความยาวของสตริงที่สาม ซึ่งรวมถึงช่องว่าง 5 ช่องด้วย

11

ตัวอย่างที่ 2: LENB (โดยที่คอมพิวเตอร์ของคุณถูกตั้งค่าเป็นภาษาเริ่มต้นที่สนับสนุน DBCS)

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

Phoenix, AZ

     One   

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LEN(A2)

ความยาวของสตริงแรก

11

=LEN(A3)

ความยาวของสตริงที่สอง

0

=LEN(A4)

ความยาวของสตริงที่สาม ซึ่งรวมถึงช่องว่าง 5 ช่องด้วย

11

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×