ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

LARGE (ฟังก์ชัน LARGE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LARGE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดลำดับที่ k ในชุดข้อมูล คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเลือกค่าโดยขึ้นกับตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน LARGE เพื่อส่งกลับคะแนนสูงสุด รองลงมา และอันดับที่สาม

ไวยากรณ์

LARGE(array,k)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LARGE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการระบุค่าที่มากที่สุดลำดับที่ k

  • K    (ต้องระบุ) คือตำแหน่ง (จากค่าที่มากที่สุด) ในอาร์เรย์หรือช่วงเซลล์ของข้อมูลที่จะส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • ถ้า Array ว่างเปล่า ฟังก์ชัน LARGE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า k ≤ 0 หรือ k มากกว่าจำนวนจุดข้อมูล ฟังก์ชัน LARGE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ถ้า n เป็นจำนวนจุดของข้อมูลในช่วงแล้ว ฟังก์ชัน LARGE(array, 1) จะส่งกลับค่าที่มากที่สุด และ LARGE(array, n) จะส่งกลับค่าที่น้อยที่สุด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

ข้อมูล

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LARGE(A2:B6,3)

ตัวเลขที่มากที่สุดเป็นอันดับสามจากตัวเลขข้างบน

5

=LARGE(A2:B6,7)

ตัวเลขที่มากที่สุดเป็นอันดับเจ็ดจากตัวเลขข้างบน

4

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×