JET เทคนิค rediscovered

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วัน เราถูก rummaging ผ่าน Access vaults และค่อนข้าง โดยบังเอิญ rediscovered จัดประเภท JET เทคนิคของโบราณต่าง ๆ แม้ว่าขอบถูกหลุดขาด หน้าถูก yellowed และหมึกถูกสีจางทำ เคย eminently ยังคงสามารถอ่าน หลังจากผ่านไปเวลาที่เหมาะสม โดยที่เรา basked ใน nostalgia ทั้งหมด และ reminiscence เราไม่สามารถภาษี เราตัดสินใจว่า aficionados Access เช่น yourselves อาจได้รับประโยชน์จากเดินทางเดียวกันลงไปตามรางหน่วยความจำ

โดยไม่ต้องเพิ่มเติมของ ado ต่อไปนี้จะบอกว่า ได้รับสิทธิ์ Jet เทคนิค สี่ในทั้งหมด :

  • เกี่ยวกับวิธีการรักษาฐานข้อมูล JET 4.0 ในเงื่อนไขทำงานบนสุด

  • ภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Microsoft JET 3.5 และเทคนิคปรับให้เหมาะสม

  • กลไกจัดการฐานข้อมูล JET เวอร์ชัน 3.0 ODBC Connectivity

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Microsoft JET ล็อก

เอกสาร Jet vintage

คลิกด้านล่างเพื่อทำมาใน basking ของคุณเอง

ดาวน์โหลด JET เทคนิค

ในบริการของคุณ
ทีมงานการเข้าถึงเนื้อหาและการสนับสนุน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×