ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ISODD (ฟังก์ชัน ISODD)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ISODD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าจำนวนเป็นเลขคี่ หรือส่งกลับค่า FALSE ถ้า number เป็นเลขคู่

ไวยากรณ์

ISODD(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ISODD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือค่าที่จะทดสอบ ถ้าจำนวนไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะถูกตัดเศษทศนิยมทิ้ง

ข้อสังเกต

ถ้าจำนวนไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน ISODD จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์แบบทันที

=ISODD(-1)

ตรวจสอบว่า -1 เป็นเลขคี่หรือไม่

TRUE

=ISODD(2.5)

ตรวจสอบว่า 2.5 เป็นเลขคี่หรือไม่

FALSE

=ISODD(5)

ตรวจสอบว่า 5 เป็นเลขคี่หรือไม่

TRUE

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×