INT (ฟังก์ชัน INT)

ปัดค่าตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม

ไวยากรณ์

INT(number)

number     คือจำนวนจริงที่คุณต้องการปัดเศษลงให้เป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่างที่ 1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=INT(8.9)

ปัดเศษของ 8.9 ลง (8)

=INT(-8.9)

ปัดเศษของ -8.9 ลง (-9)

ตัวอย่างที่ 2

Col1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

19.5

=[Col1]-INT([Col1])

ส่งกลับส่วนทศนิยมของจำนวนจริงบวกใน Col1 (0.5)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×