Insert Julian dates (Functions)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วันที่แบบจูเลียนบางครั้งใช้เพื่อกล่าวถึงรูปแบบวันที่ซึ่งรวมกันระหว่างปีปัจจุบัน และจำนวนวันนับตั้งแต่ต้นปี ตัวอย่างเช่น 1 มกราคม 2007 จะแสดงอยู่ในรูปแบบ 2007001 และ 31 ธันวาคม 2007 จะแสดงอยู่ในรูปแบบ 2007365 โปรดสังเกตว่ารูปแบบนี้ไม่ได้ยึดตามปฏิทินจูเลียน

นอกจากนี้ยังมีวันที่แบบ Julian ที่ใช้กันทั่วไปในทางดาราศาสตร์ด้วย โดยจะใช้ระบบวันที่แบบอนุกรมที่เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 4713 B.C.E.

ขั้นตอนต่อไปนี้จำเป็นต้องมีการตัด และวางตัวอย่าง นี่คือวิธี:

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

ใส่วันที่ปัจจุบันให้เป็นวันที่แบบจูเลียน

เมื่อต้องการทำงานนี้ ใช้ฟังก์ชันข้อความวันนี้และDATEVALUE

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TEXT(TODAY() ,"yy")&TEXT((TODAY() -DATEVALUE("1/1/"&TEXT(TODAY(),"yy"))+1),"000")

วันที่ปัจจุบันในรูปแบบจูเลียน ซึ่งแสดงตัวเลขปีแบบสองหลัก (ค่าแปรผัน)

=TEXT(TODAY() ,"yyyy")&TEXT((TODAY() -DATEVALUE("1/1/"&TEXT(TODAY(),"yy"))+1),"000")

วันที่ปัจจุบันในรูปแบบจูเลียน ซึ่งแสดงตัวเลขปีแบบสี่หลัก (ค่าแปรผัน)

หมายเหตุ: 

 • วันที่ปัจจุบันที่ใช้อยู่นั้นได้มาจากนาฬิการะบบของคอมพิวเตอร์

 • ในสูตรข้างบนนั้น ตัวเลขปีเริ่มต้นนับจากวันที่ 1 มกราคม (1/1) เมื่อต้องการแปลงสูตรไปใช้วันที่เริ่มต้นอื่น ให้แก้ไขค่าในส่วน "1/1/" ให้เป็นวันที่อย่างที่ต้องการ

แปลงวันที่เป็นวันที่แบบจูเลียน

เมื่อต้องการทำงานนี้ ใช้ฟังก์ชันDATEVALUEและข้อความ

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

1

2

A

วันที่

6/23/2007

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TEXT(A2,"yy")&TEXT((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2,"yy"))+1),"000")

วันที่ข้างบนในรูปแบบจูเลียน ซึ่งแสดงตัวเลขปีแบบสองหลัก (07174)

=TEXT(A2,"yyyy")&TEXT((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2,"yy"))+1),"000")

วันที่ปัจจุบันในรูปแบบจูเลียน ซึ่งแสดงตัวเลขปีแบบสี่หลัก (2007174)

หมายเหตุ: ในสูตรข้างบนนั้น ตัวเลขปีเริ่มต้นนับจากวันที่ 1 มกราคม (1/1) เมื่อต้องการแปลงสูตรไปใช้วันที่เริ่มต้นอื่น ให้แก้ไขค่าในส่วน "1/1/" เป็นวันที่อย่างที่ต้องการ

แปลงวันที่ไปเป็นวันที่แบบ Julian ที่ใช้ในทางดาราศาสตร์

สูตรนี้จะใช้งานได้เฉพาะกับวันที่หลังจาก 3/1/1901 และต้องใช้ในสมุดงานที่ใช้ระบบวันที่แบบเริ่มต้นนับจากปี 1900

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

1

2

A

วันที่

6/23/2007

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2+2415018.50

วันที่ตัวแรกข้างบนอยู่ในรูปแบบวันที่แบบ Julian ที่ใช้ในทางดาราศาสตร์ (7/28/8619)

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดรูปแบบวันที่เป็นตัวเลข ให้เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศร แล้วคลิก ตัวเลข

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×