ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

IMSUB (ฟังก์ชัน IMSUB)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMSUB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าผลต่างของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนในรูปแบบข้อความ x + yi หรือ x + yj

ถ้าคุณเพียงต้องการลบตัวเลขสองตัวที่ไม่ซับซ้อน ให้ดู การลบตัวเลข

ไวยากรณ์

IMSUB(inumber1, inumber2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMSUB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Inumber1    (ต้องระบุ) จำนวนเชิงซ้อนที่จะลบด้วย inumber2

  • Inumber2    (ต้องระบุ) จำนวนเชิงซ้อนที่จะลบออกจาก inumber1

ข้อสังเกต

  • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

  • ผลต่างของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด ตกลง ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMSUB("13+4i","5+3i")

ความแตกต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนในสูตร

8+i

ดูเพิ่มเติม

การลบตัวเลข

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×