ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

IMPRODUCT (ฟังก์ชัน IMPRODUCT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMPRODUCT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน 1 ถึง 255 จำนวนในรูปแบบข้อความ x + yi หรือ x + yj

ไวยากรณ์

IMPRODUCT(inumber1, [inumber2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMPRODUCT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Inumber1, [inumber2], …     จำเป็นต้องมี Inumber1 ส่วน inumber อื่นๆ ที่ตามมาจะมีหรือไม่ก็ได้ จำนวนเชิงซ้อนตั้งแต่ 1 ถึง 255 ที่จะคูณ

ข้อสังเกต

  • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

  • ผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMPRODUCT("3+4i","5-3i")

ผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

27+11i

=IMPRODUCT("1+2i",30)

ผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนและ 30

30+60i

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×