ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

IMLOG2 (ฟังก์ชัน IMLOG2)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMLOG2 ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 2 ของจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบข้อความ x + yi หรือ x + yj

ไวยากรณ์

IMLOG2(inumber)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMLOG2 มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Inumber    (ต้องระบุ) คือจำนวนเชิงซ้อนที่คุณต้องการหาลอการิทึมฐาน 2

ข้อสังเกต

  • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

  • ค่าลอการิทึมฐาน 2 ของจำนวนเชิงซ้อนสามารถคำนวณได้จากค่าลอการิทึมธรรมชาติ ดังสมการต่อไปนี้

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMLOG2("3+4i")

ค่าลอการิทึมฐาน 2 ของ 3+4i

2.32192809488736+1.33780421245098i

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×