IMARGUMENT (ฟังก์ชัน IMARGUMENT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMARGUMENT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับอาร์กิวเมนต์ Theta (Theta) ซึ่งเป็นมุมในรูปเรเดียน เช่น

สมการ

ไวยากรณ์

IMARGUMENT(inumber)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMARGUMENT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Inumber    (ต้องระบุ) จำนวนเชิงซ้อนที่คุณต้องการหาอาร์กิวเมนต์ Theta

ข้อสังเกต

 • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

 • คำนวณ IMARGUMENT ดังต่อไปนี้

  สมการ

  โดยที่:

  สมการ  และ

  z = x + yi

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=IMARGUMENT("3+4i")

อาร์กิวเมนต์ Theta ของ 3+4i เป็นหน่วยเรเดียน

0.92729522

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×