ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

GAUSS (ฟังก์ชัน GAUSS)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน GAUSS ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คำนวณความน่าจะเป็นที่สมาชิกของประชากรปกติมาตรฐานจะอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน z ค่าจากค่าเฉลี่ย

ไวยากรณ์

GAUSS(z)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GAUSS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Z    (ต้องระบุ) ส่งกลับตัวเลข

ข้อสังเกต

  • ถ้า z เป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง GAUSS จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า z เป็นชนิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง GAUSS จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • เนื่องจาก NORM.S.DIST (0,True) จะส่งกลับ 0.5 เสมอ GAUSS(z) จะน้อยกว่า NORM.S.DIST(z,True) อยู่ 0.5 เสมอ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=GAUSS(2)

ความน่าจะเป็นที่สมาชิกของประชากรปกติมาตรฐานจะอยู่ในระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าจากค่าเฉลี่ย (ผลลัพธ์คือ 0.47725)

=GAUSS(2)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×