ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

GAMMA.DIST (ฟังก์ชัน GAMMA.DIST)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน GAMMA.DIST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่อาจมีการแจกแจงที่เบ้ได้ การแจกแจงแกมมาจะใช้ทั่วไปในการวิเคราะห์คิว

ไวยากรณ์

GAMMA.DIST(x,alpha,beta,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GAMMA.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X    (ต้องระบุ) คือค่าที่คุณต้องการประเมินหาการแจกแจง

 • Alpha    (ต้องระบุ) คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

 • Beta    (ต้องระบุ) คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง ถ้า beta = 1 แล้ว GAMMA.DIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบแกมมามาตรฐาน

 • Cumulative    (ต้องระบุ) คือค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE แล้ว GAMMA.DIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

 • ถ้า x, alpha หรือ beta ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน GAMMA.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x < 0 ฟังก์ชัน GAMMA.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า alpha ≤ 0 หรือถ้า beta ≤ 0 ฟังก์ชัน GAMMA.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแกมมาคือ

  สมการ

  ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแกมมาแบบมาตรฐาน คือ

  สมการ

 • เมื่อ alpha = 1 ฟังก์ชัน GAMMA.DIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล โดย

  สมการ

 • สำหรับจำนวนเต็มบวก n เมื่อ alpha = n/2, beta = 2 และ cumulative = TRUE ฟังก์ชัน GAMMA.DIST จะส่งกลับ (1 - CHISQ.DIST.RT(x)) ด้วยองศาความเป็นอิสระเท่ากับ n

 • เมื่อ alpha เป็นจำนวนเต็มบวก อาจเรียกฟังก์ชัน GAMMA.DIST อีกอย่างหนึ่งว่าการแจกแจงแบบเออร์แลง (Erlang)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

10.00001131

ค่าที่ต้องการใช้ประเมินหาการแจกแจง

9

พารามิเตอร์ alpha ของการแจกแจง

2

พารามิเตอร์ beta ของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=GAMMA.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นโดยใช้ค่า x, alpha และ beta ใน A2, A3, A4 ที่มีอาร์กิวเมนท์สะสม FALSE

0.032639

=GAMMA.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

การแจกแจงสะสมโดยใช้ค่า x, alpha และ beta ใน A2, A3, A4 ที่มีอาร์กิวเมนท์สะสม TRUE

0.068094

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×