ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

FV (ฟังก์ชัน FV)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

FV ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางการเงิน จะคำนวณมูลค่าในอนาคตของการลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ คุณสามารถใช้ FV กับงวดการชำระเงิน การชำระเงินคงที่ หรือการชำระเงินทั้งหมดในครั้งเดียว

การสอนสร้างสูตร Excel

ใช้ Excel Formula Coach เพื่อค้นหาค่าในอนาคตของชุดข้อมูลการชำระเงิน นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชัน FV ในสูตร

หรือใช้ Excel Formula Coach เพื่อค้นหาค่าในอนาคตของการชำระเงินทั้งหมดในครั้งเดียว

ไวยากรณ์

FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])

คำอธิบายโดยสมบูรณ์ของอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ใน FV และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันคำนวณเงินรายปีต่างๆ โปรดดูใน PV

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Rate    (ต้องระบุ) คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด

  • Nper    (ต้องระบุ) คือจำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงินรายปี

  • Pmt    (ต้องระบุ) คือยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด ยอดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดอายุการผ่อนชำระ โดยทั่วไป pmt จะประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือภาษี ถ้าไม่ระบุ pmt คุณจะต้องใส่อาร์กิวเมนต์ pv ไว้ด้วย

  • Pv    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือมูลค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจำนวนเงินในทุกงวดที่จะต้องชำระในอนาคต ถ้า pv ถูกละไว้ จะถือว่าค่านี้เป็น 0 (ศูนย์) และคุณจะต้องใส่อาร์กิวเมนต์ pmt

  • Type    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลข 0 หรือ 1 ซึ่งใช้บ่งชี้กำหนดชำระเงิน ถ้า type ถูกละไว้ จะถือว่ามีค่าเป็น 0

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า rate และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน เป็นเวลา 4 ปี ด้วยดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ให้ใช้ 12%/12 เป็นค่า rate และใช้ 4*12 เป็นค่า nper ถ้าคุณผ่อนชำระหนี้ก้อนนี้เป็นรายปี ให้ใช้ 12% เป็นค่า rate และ 4 เป็นค่า nper

  • สำหรับอาร์กิวเมนต์ทุกอาร์กิวเมนต์นั้น เงินสดที่คุณจ่ายออกไป เช่น เงินฝากเพื่อการออม จะถูกแสดงด้วยตัวเลขที่เป็นจำนวนลบ ส่วนเงินสดที่คุณได้รับ เช่น เช็คเงินปันผล จะถูกแสดงด้วยจำนวนบวก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.06

อัตราดอกเบี้ยรายปี

10

จำนวนครั้งของการชำระเงิน

-200

ปริมาณการชำระเงิน

-500

มูลค่าปัจจุบัน

1

ครบกำหนดชำระเงินตอนต้นงวด (0 หมายถึงครบกำหนดชำระเงินตอนสิ้นงวด)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FV(A2/12, A3, A4, A5, A6)

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนโดยใช้ค่าข้อมูลใน A2:A5

$2,581.40

ตัวอย่าง 2

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.12

อัตราดอกเบี้ยรายปี

1.2

จำนวนครั้งของการชำระเงิน

-1000

ปริมาณการชำระเงิน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FV(A2/12, A3, A4)

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนโดยใช้ค่าข้อมูลใน A2:A4

$12,682.50

ตัวอย่าง 3

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.11

อัตราดอกเบี้ยรายปี

๓๕

จำนวนครั้งของการชำระเงิน

-2000

ปริมาณการชำระเงิน

1

ครบกำหนดชำระเงินตอนต้นปี (0 หมายถึงสิ้นปี)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FV(A2/12, A3, A4,, A5)

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนโดยใช้ค่าข้อมูลใน A2:A4

$82,846.25

ตัวอย่าง 4

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.06

อัตราดอกเบี้ยรายปี

1.2

จำนวนครั้งของการชำระเงิน

-100

ปริมาณการชำระเงิน

-1000

มูลค่าปัจจุบัน

1

ครบกำหนดชำระเงินตอนต้นปี (0 หมายถึงสิ้นปี)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FV(A2/12, A3, A4, A5, A6)

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนโดยใช้ค่าข้อมูลใน A2:A5

$2,301.40

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×