FREQUENCY (ฟังก์ชัน FREQUENCY)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FREQUENCY ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คำนวณหาจำนวนครั้งที่เกิดค่าขึ้นภายในช่วงของค่าที่ระบุ จากนั้นส่งกลับอาร์เรย์ของตัวเลขในแนวตั้ง ตัวอย่างเช่น ใช้ฟังก์ชัน FREQUENCY เพื่อนับจำนวนคะแนนทดสอบ ที่อยู่ภายในช่วงของคะแนน เนื่องจากฟังก์ชัน FREQUENCY ส่งกลับอาร์เรย์ ดังนั้นจึงต้องใส่ค่าในรูปแบบของสูตรอาร์เรย์

FREQUENCY(data_array, bins_array)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FREQUENCY มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Data_array    (ต้องระบุ) อาร์เรย์ของชุดค่าหรือการอ้างอิงไปยังชุดค่าที่คุณต้องการนับความถี่ ถ้า data_array ไม่มีค่าอยู่ ฟังก์ชัน FREQUENCY จะส่งกลับอาร์เรย์เป็นศูนย์

  • Bins_array    (ต้องระบุ) อาร์เรย์ของช่วง หรือการอ้างอิงช่วงที่คุณต้องการจัดกลุ่มค่าใน data_array ถ้า bins_array ไม่มีค่าอยู่ ฟังก์ชัน FREQUENCY จะส่งกลับจำนวนขององค์ประกอบใน data_array

  • FREQUENCY จะถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์หลังจากที่คุณเลือกช่วงของเซลล์ที่อยู่ใกล้กันลงในที่ๆ คุณต้องการให้แสดงการแจกแจงที่ส่งกลับ

  • จำนวนขององค์ประกอบในอาร์เรย์ที่ส่งกลับจะมากกว่าจำนวนขององค์ประกอบใน bins_array องค์ประกอบเพิ่มเติมในอาร์เรย์ที่ส่งกลับ จะส่งกลับจำนวนของค่าใดๆ ที่อยู่เหนือช่วงสูงสุด ตัวอย่างเช่น ในขณะนับช่วงของค่าสามช่วง (ช่วง) ที่ใส่เข้าไปในเซลล์สามเซลล์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ฟังก์ชัน FREQUENCY ลงในสี่เซลล์เพื่อเป็นผลลัพธ์ เซลล์เพิ่มเติมจะส่งกลับจำนวนค่าใน data_array ที่มีค่ามากกว่าค่าช่วงที่สาม

  • FREQUENCY ละเว้นเซลล์และข้อความที่ว่าง

  • สูตรที่ส่งกลับค่าอาร์เรย์ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

คะแนน

Bins

๗๙

๗๐

๘๕

๗๙

๗๘

๘๙

๘๕

๕๐

๘๑

๙๕

๘๘

๙๗

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FREQUENCY(A2:A10, B2:B4)

จำนวนของคะแนนที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 70

1

จำนวนของคะแนนที่มีค่าระหว่าง 71-79

2

จำนวนของคะแนนที่มีค่าระหว่าง 80-89

4

จำนวนของคะแนนที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90

2

สูตรในเซลล์ C12 เป็นสูตรอาร์เรย์ สำหรับสูตรนี้จะส่งกลับค่าในเซลล์ C12, C13, C14 และ C15 คุณต้องเปิดเวิร์กบุ๊กนี้ในโปรแกรม Excel บนเดสก์ท็อป (ไม่ใช่เว็บเบราว์เซอร์) ใน Excel ให้เลือก C12, C13, C14 และ C15 แล้วกด F2 จากนั้นกด CTRL + Shift + Enter มิฉะนั้นเฉพาะค่าในเซลล์ C12 จะถูกส่งกลับ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเวอร์ชันปัจจุบันของOffice ๓๖๕คุณสามารถใส่สูตรในเซลล์บนซ้ายของช่วงผลลัพธ์จากนั้นกดenterเพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้นสูตรจะต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิมก่อนที่จะเลือกช่วงผลลัพธ์ให้ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์แล้วกดCTRL + SHIFT + ENTERเพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×